Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.14.1. Kuullaan todistaja Jari Juhani Kuusela

 

27.16.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Juhani Kuusela:    En.
Syyttäjä               Ei muuta.

Pörsti                   Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, muistattekste miten tämä muutto tapahtui?
Juhani Kuusela:    Työnselostus vai?
Pörsti                   Ei. Mä kysyn suoraan, että: oliks siinä kiirettä johonkin?
Juhani Kuusela:    Ei, ei siin ... Tässähän näkyy kellonaika, alotettu 7.45
Pörsti                   Olette esitutkinnassa, tässä sivulla, lisäpöytäkirjan sivulla 42 sanonu, että mieleeni jäi käsityksenäni firman lähdön tulleen kovalla kiireellä. Niin pitääks tää teidän sanomanne?
Juhani Kuusela:    Niin, heillä vois olla kiire joo, mut...
Pörsti                   Niin, tarkoitan, että heillä oli kiire. En tietenkään teidän aikataulusta puhu vaan se...
Juhani Kuusela:    Voi pitää paikkansa, et jos kerran oon esitutkinnassa sanonu...
Pörsti                   Teillä on silloin ollu tämmönen käsitys. Teitä on joku vuosi sitten kuultu tässä.
Juhani Kuusela:    Joo. Kyllä. Viitaten varmaan tähän käteismaksuun elikä yritysasiakkaita laskutusasiakkaina, ei oo tähän tapaukseen saatu laskutusoikeutta, elikä KTK ei oo voinu laskuttaa.
Pörsti                   Eli poikkeuksellinen tää...
Juhani Kuusela:    Siin suhtees varmaan on arvioitu se tilanne sial hetket sillain.
Harju:                   Joo.
Puheenjohtaja       Paljonko toi kuljetus suurin piirtein maksoi, näkyyks se siinä?
Juhani Kuusela:    Silloin on laskutettu 800 markkaa.
Pörsti                   No, oliks siellä hallissa, onks teillä mitään muistikuvaa et oisko siel ollu jotain omaisuutta jossa olis ollu jotain merkintöjä? Johonkin siihen suuntaan että niitä ei saa viedä tai ulosmittausmerkintöjä tai semmosii.
Juhani Kuusela:    Ei muistikuvaa semmosist.
Pörsti                   Teil ei oo sellasta muistikuvaa? Joo...
Pörsti                  No vielä olisin kysyny näistä et kun kerroitte et siellä oli konetta ja muita niin pystyttekste yksilöimään näitä muita tavaroita mitenkään tarkemmin? Pystyttekste sitä?
Juhani Kuusela:    Ei. Ei pysty, elikä ne oli tuota noin, pakattu laatikoihin.
Pörsti                  Laatikoissa sisällä.
Juhani Kuusela:    Niin. Pahvilaatikoita. Pakattu ne kuormalavoille.
Pörsti                  No, oliko ne, oliko siinä jotain muuta lastausta näissä samoissa tiloissa samaan aikaan?
Juhani Kuusela:    Samaan aikaan oli täysperävaunu.
Pörsti                  Mitäs sinne lastattiin? Samoista tiloista kuitenkin tavaraa? Täysperävaunu tarkottaa maallikolle mitä? Onks se pieni vai iso auto?
Juhani Kuusela:    Se on iso auto, joo.
Pörsti                  Tarkotattekste rekkaa, missä on perävaunu vielä?
Juhani Kuusela:    Just, kyllä.
Pörsti                   Eli sinne mahtuu enemmän tavaraa kun teiän?
Juhani Kuusela:    Mahtuu, joo.
Pörsti                  Ja tämmöstä lastattiin sitten ilmeisesti kiireellä samaan aikaan?
Juhani Kuusela:    Niin tai lastattiin samaan aikaan -  En mä sitä osaa sanoo...
Pörsti                  No niin, no toki, joo. Mut samoista tiloista? Joo, ei muuta.

Kemppainen         Joo, yks varmennus, vanhoja tapahtumia on, mutta te äsken sanoitte, että varmaan sinne jäi jotain tavaraa. Mut kun teit on esitutkinnassa kuultu tässä sivulla 42 niin te ootte silloin sanonu että ”Minulla ei oo muistikuvaa, että jäikö Kuormakadulle tavaraa, niin jos näitä vastauksia punnitsette, niin
Juhani Kuusela:    Niin, no, muistikuvaa... niin...
Puheenjohtaja       Miten, jos siellä on kaks autoo, niin onks, voitteko sanoo, et mitä siinä sitten, et tietenkin sitä tavaraa jäi, mitä oltiin lastaamassa siihen toiseen autoon. Vai lähtiks se aikasemmin pois tää isolavanen auto jo?
Juhani Kuusela:    Lähti ensin tota noin niin, just tarkotan sitä et tota noin niin, en muista tarkalleen sitä et miten tyhjäks se rakennus otettiin... Sinnehän on voinu jäädä jonnekin kulmaan jotain tavaraa, ja on sanottu et, tää ei kuulu nyt, et kuorma tuli täyteen, et ajetaan yks kuorma ja sil selvä, et loput siirretään ehkä jollain muulla – jos niit jäi sinne. Siit ei oo hirveen tarkkaa muistikuvaa siit et

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>