Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.17. Kuullaan todistaja Taina Artukka

 

27.17.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Artukka:            Luullakseni se oli luontevaa, että se oli samassa paikassa, samalla paikkakunnalla kuin alihankkija. Koska kuitenkin toimitusajoista ja toimituksista jouduttiin keskustelemaan. Onhan se sillä lailla helpompaa kun on samassa paikassa fyysisesti, samalla paikkakunnalla.
Syyttäjä:           Kuinka paljon te olitte tekemisissä Kuusiston kanssa?
Artukka:           Kuten aikaisemmin tuli esille, niin silloin kun keskusteltiin toimitusajoista, tilauksista ja miten oli saatavilla tiettyä nauhapituutta ja koska se on mahdollista luvata asiakkaalla jne. Tän tyyppisissä asioissa.
Syyttäjä:           Voitteko sanoa, oliko se kuinka paljon viikoittain? Kuukausittain?
Artukka:            Saattohan se olla ihan päivittäin. Ihan riippuen tilanteesta.
Syyttäjä:          Olitteko te mukana tai kuulemassa neuvotteluissa, joita Reinikainen ja Kuusisto kävivät keskenään? Esim. hinnoittelusta ja muusta?
Artukka:           Ei.
Syyttäjä:          Puuttuiko Reinikainen CityLinkin toimintaan jollain tavoin?
Artukka:           Sillä lailla kuten aikaisemmin kuvasin, että miten alihankkija ja päämies –suhteessa toimintaan puututaan eli neuvotellaan, ohjataan liittyen toimituksiin.
Syyttäjä:           Joutuiks hän jollain tavoin huolehtimaan CityLinkin asioista?
Artukka:           Jos huolehtimisella tarkoitetaan huolestumista?  niin tiettyinä aikoina sillä tavalla kun aikaisemmin tuli ilmi, että Vesa Kuusistolla oli ajoittaisia alkoholiongelmia, niin se luonnollisesti vaikutti siihen liiketoiminnan hoitamiseen ja sitä kautta sitten myöskin mahdollisesti olis vaikuttanut asiakassuhteisiin ja myyntiin. Niin sitä kautta kyllä.
Syyttäjä:           No, mitkä oli Reinikaisen konkreettiset toimenpiteet tällaisessa tilanteessa? Olitteko kuulemassa, mitä keskustelun sisällöt oli?
Artukka:            (?)
Syyttäjä:           Kuinka usein tällasta sattui? Oliko jotain pidempiä ryyppyputkia, tai?
Artukka:           Vaikea muistaa aikoja, päiviä, lukumääriä. Mutta jos nyt ajanjakso yhteensä oli noin pari vuotta, niin jos nyt sinä aikana ehkä muutaman kerran, en osaa sanoa tarkasti.
Syyttäjä:          Ei muuta kysyttävää.
Pörsti:               Saatoitte kertoakin jo, mutta kerrotteko vielä, että milloin te aloititte työn siellä?
Artukka:            1.10-91.
Pörsti:              Silloin aloititte työt, joo. Tapahtuko tää tilojen hankkiminen ennen vai jälkeen tätä?
Artukka:          Tiloja ei ollut silloin vielä valmiina. Sitä tilaa ei ollut vielä olemassa silloin..
Pörsti:              Mitä tarkoittaa, ettei ollut olemassa, eikö sitä taloo ollut olemassa, vai?

Artukka:           Sitä tilaa ei oltu vuokrattu vielä silloin. Siis se ei ollut käytössä se tila silloin vielä. (Ps tilat saatiin haltuumme 1.11.91)
Pörsti:              Täällä on lisätutkintapöytäkirjassa tämmöinen vuokrasopimus leipurientukku ja NTC ja se on päivätty 14.10. Että tuota, ilmeisesti olisi sitten samana päivänä tää sopimus tehty?
Artukka:           Minä en tiedä siitä sopimuksesta, koska mä en ole ollut siitä sopimassa.

Pörsti:              Sitten siitä ei teiltä luonnollisesti teiltä kysytä. No, kerrotteko vielä lyhyesti näistä tiloista, eli miten ne sijaitsi suhteessa toisiinsa?
Artukka:           Se oli kaksikerroksinen talo, jossa oli oma sisäänkäynti tai aloitetaanpas alusta: Kaksikerroksinen talo, jossa alakerrassa sijaitsi CityLinkin tilat, joihin oli oma sisäänkäynti. Sitten siinä oli semmoinen välikäytävä, jonka kautta mentiin omasta ulko-ovesta sinne yläkertaan, jossa sijaitsi mun toimistoni. Ja se oli erillinen sisäänkäynti eli omilla avaimilla kuljin minä ja omilla avaimilla kulki CityLink.
Pörsti:              Juu, sen jo kerroitte. Et ne sijaitsi siis niin kuin päällekkäin?
Artukka:           Kyllä, ne oli päällekkäin.
Pörsti:              Joo, mentiinkös niihin samasta rapusta sisään?
Artukka:           Ei, ei vaan ne ulko-ovet oli rinnakkain.
Pörsti:              Vierekkäin?
Artukka:           Vierekkäin.
Pörsti:               Joo. Selvä. No, Harju kysyi teiltä tästä varastoasiasta, että kerrottekste vielä, että oliks teillä tai varastoitiinko, miten sitä tavaraa säilytettiin Turussa?
Artukka:            Turussa säilytettiin tilanteen mukaan, eli sillä periaatteella, että mikä tapaus oli. Eli jos se oli luontevinta sen myynnin kannalta, että tää tietty toimitus toimitetaan asiakkaalle Turusta, se oli hänelle edullisinta ja käytännöllisintä niin silloin se toimitettiin suoraan Turusta.
Pörsti:               Missä se oli silloin varastoitu?
Artukka:            Sillon, jos oli pienemmistä määristä kysymys, jotka esim. asiakas nouti, ne saattoi olla siellä mun toimistossani. Mutta jos oli lavamääristä kysymys, niin silloin ne oli alakerrassa. Oltiin sovittu CityLinkin kanssa, että se tavarat saadaan säilyttää siellä heidän tiloissaan niin pitkään, että ne toimitetaan.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>