Pos.27.21 Kommentit Hgin Hovioikeuden päätöksestä

 

27.21.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kirjaan tehdessäni olin ajatellut tekeväni yhden yhteenvedon sen jälkeen kun Turun Hovioikeuden päätös ja siihen liittyvät todistajien kertomukset on kirjoitettu ulos. Hovioikeuden päätös on sisällöltään sellainen, että haluan sitä osin jo tässä vaiheessa kommentoida. Tämä huolimatta siitä, että asiasta päätettiin valittaa korkeimpaan oikeuteen. Käyn läpi joitain päätöksen perusteluita rinnastamalla niitä oikeisiin viitekehyksiin sekä todistusten vuorovaikutteiseen ympäristöön. Pyrin päätöksen perusteluiden testaamiseen siltä osin kuin se käsitellyn aineiston osalta tässä vaiheessa on mahdollista. Aloitan päätöksen perustelujen ensimmäiseltä sivulta ensimmäisestä kappaleesta ja etenen asiakirjaa kronologisessa järjestyksessä

Pos 27.21.1.1

Mikään aineisto ei tue hovioikeuden kantaa, että Scandexa Oy olisi ollut Reinikaisen yhtiö. Scandexan historian aikana tällaiseen samaistamiseen ei kukaan ole yltänyt, saatikka esittänyt. Hovioikeus ikään kuin pitää asiaa faktana, huolimatta siitä, että asiaa lainkaan käsitelty, lausuma on sofistinen - ei tosi. Scandexa Oy omistusksesta kukaan ei ole esittänyt olleen epäselvyyttä, yhtiön osakkeet omistivat Markku Roiha 30 % Mika Arpiainen 40 % sekä Yrjö Reinikainen KY 30%. Risto Rytin todistus on tosi, mutta sen sisällössä ei todeta, että "toimintaa jatkettiin muulla nimellä" perustelu on tältä osin sofistinen. Mistä hovioikeus sai Rytin lausumaan lisäyksen että "kasettimaksut jäivät saamatta" tällaista lausumaa ei Rytin todistuksesta löydy? lienee siis sofismia. Rytin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa antamani lausuma oli hypoteettinen ja liittyi siihen, että omistajat eivät rahoita enää toimintaa ja että yhtiötä ilmeisesti odottaa konkurssi perinnän johdosta. On konvenanssi, että yrityksille yleensä konkurssin jälkeen pyritään löytämään jatkaja, joka on sellaisenaan kansantaloudellinen etu (viittaan myös Professori E. Anderssonin asiasta antamaan lausumaan). Tässä tapauksessa jatkajaa ei voinut löytyä, koska koneet ja laitteet pääosin oli myyty/vuokrattu Unkariin. Scandexa Oy:n harjoittamasta teollisesta liiketoiminnasta jäi marginaalinen osa kalustoa Suomeen ja näiden laitteiden vuokraustoimintaa NTC Oy harjoitti.

Risto Rytin todistuksen arvoa rasittaa myös se tosiasia, että hän istui tekijänoikeuksia valvojan/varainhankintaa keräävän ja jakavan yhtiön hallituksessa (Gramex ry:n hallituksen pj. vuodesta 1980). Olisi ollut objektiivista, että hän olisi maininnut tästä yhteydestä. Itse epäilen hänen olleen esteellinen todistamaan asiassa.

Seuraavassa Scandexa Oy hallituksen kokouksen pöytäkirja joka antaa viitekehyksen kaluston myynnistä, Scandexa Oy:n hallinnosta ja toimintaa suuntaavasta päätöksestä. Kokouksessa 28.04.1990 olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Arpiainen, yhtiön toimitusjohtaja Markku Roiha, sekä tehtaanjohtaja Yrjö Reinikainen. Edellisistä hallituksen jäsenistä muut kuin Yrjö Reinikainen olivat yhtiön osakkaita. Hovioikeuden päätöstä pidän edelliseltä osin varsin falskina. Mainittu Scandexa Oy:n hallituksen päätös johti tehtaan väen irtisanomiseen, ja siinä yhteydessä myös Vesa Kuusiston irtisanomiseen. Kaluston NTC myi (kesällä 1990) pääosin Unkariin, sopimuksella joka sisälsi option vuokraamisesta.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>