Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.9. Kuullaan Todistaja asianajaja Risto Ryti

 

27.9.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Todistajan Ryti

Wav 1B

Puheenjohtaja:   Sitten otetaan Ryti. Sitten Kemppainen aloittaa?
Puheenjohtaja:  Teosto/ Pörsti aloittaa.
                        Jos kertoisitte lyhyesti taustatiedoksi työkokemuksestanne ja koulutuksestanne?
Ryti:                 Herra puheenjohtaja, olen asianajajana tai asianajotehtävissä toiminut auskultoimisen jälkeen vuodesta -76. Vuoden -78 jälkeen olen ollut asianajaja.
(Ps. Ryti jättää mainitsematta asemansa tekijänoikeuksia valvovan/varainhankintaa keräävän ja jakavan yhtiön hallituksessa. Asianajaja Ryti on Gramex ry:n hallituksen pj. vuodesta 1980 lähtien. Hänen lausumansa osoittaa edellä - varsin kyseenalaisesti - todellisen aseman peittelyn asianajajana, tämä seikka liittyy hänen esteellisyyteensä. Kyseessä lisäksi on asianajajan/asiakkaan asiassa toimiminen todistajana? Puheenjohtajan (Kalske) olisi tullut vähintään keskustella asiasta oikeuden jäsenten kanssa. )
Teosto Pörsti:   Jos sitten mentäisiin suoraan asiaan, että olette saanut Teostolta 80-luvun lopulla perintä toimeksiannon koskien Scandexa Oy:tä ja voisitteko itse kertoa tästä toimeksiannon sisällöstä, että mistä tässä asiassa oli kysymys?
Ryti:                 Puheenjohtaja, kysymys on melko vanhoista ajoista, että mulla on muistini tukena tässä pari asiakirjaa.
Puheenjohtaja:   Ottakaa esiin.
Ryti:                 Niin olen 26.5.-89 neuvoteltuani Teoston silloisen toimitusjohtajan kanssa, saanut hoitaakseni, tai toimistoni on saanut hoitaakseen toimeksiannon Scandexa Oy -nimistä yhtiötä vastaan. Kysymyksessä on ollut perintä toimeksianto, joka on koskenut niin sanottuja kasettimaskuja. Ja jos mä lyhykäisesti selostan, mitä siinä on tapahtunut. Mä olen, tuota, sen toimeksiannon keskeisimmät osat on tietenkin se oikeudenkäynti, joka sitten käynnistyi, mutta se on lähtenyt liikkeelle sillä tavoin, että kun olen ensiksi selvitellyt asiaa päämieheni kanssa, niin olen 15.12. lähettänyt kirjatun kirjeen -89.
(?)                    Se on tämä mikä on todisteena 66, jos joku haluaa seurata, niin..
Puheenjohtaja:   Todistaja ei taida tietää numeroinnista?
Ryti:                 Ei tiedä. 15.12.-89 mä olen lähestynyt tätä yhtiötä. Luenko mä tämän paperin, tää on suullista käsittelyä vai onko se..
(?)                    Ei tarvi varmaan lukee, vai onko tarpeen?
Ryti:                 Mä olen joka tapauksessa kertonut tässä kirjeessä, että tällainen 1 300 000 markan määrään noussut kasettimaksusaatavan velka on olemassa. Olen kiinnittänyt huomiota, että yhtiön ja TEOSTOn välillä on tehty lukuisia eri sopimuksia lyhennyksiksi ja maksamattomien laskujen maksamiseksi ilman, että sovitussa olisi pysytty ja viimeinen sopimus on tapahtunut 11. lokakuuta -89. Tässä kirjeessä olen vielä kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä on saanut sellaisia piirteitä, joissa sekä toimitusjohtaja että hallituksen jäsenet saattavat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen siinä tapauksessa että maksuja ei saada tavalla taikka toisella täysin määrin korkoineen perityksi.
Pörsti:               Mitä nää piirteet oli, muistatteko?

Ryti:               No, olen tähän kirjoittanut, että ”yhtiönne toistuva keskinäisten sopimusten rikkominen ja toisaalta edelleen velkaantuminen otsikkoasiassa antaa perustellun aiheen epäillä, ettei yhtiöllänne ole sopimuksia tehdessään ollut tarkoitustakaan niitä noudattaa, ja maksuvelvollisuuksiaan täyttää.” Ja tämän kirjeen perusteella sitten Scandexan toimitusjohtaja Yrjö Reinikainen soitti minulle 19.1.1990 ja olen siitä puhelinkeskustelusta, tähän keskusteluun liittyneiden – mm. tähän keskusteluun liittyneiden erikoislaatuisten piirteiden johdosta sen laittanut heti puhelinmuistioon. Ja tähän puhelinmuistioon olen merkinnyt seuraavaa: puhelinneuvottelu Yrjö Reinikainen/Ryti 19.1.-90: jaa, ei tää onkin tapahtunut kaksi päivää aikaisemmin. ”Yrjö Reinikainen soitti 17.1.-90 toimistoon kirjeen 15.12.-89 perusteella tavoittamatta kuitenkaan minua. Useiden soittojen jälkeen tavoitin hänet puhelimeen 19.1.-90. Puhelinkeskustelun sisältö oli seuraava: 1) Reinikainen ilmoitti saaneensa kirjeen vasta 1990 puolella 2) Reinikainen ehdotti henkilökohtaista tapaamista neuvottelujen käymiseksi. Tähän ilmoitin, että Teoston puolesta Reinikaisen aikaisempi menettely huomioon ottaen vakavaksi tarkoitettu neuvottelun alkukohta syntyy vasta siinä vaiheessa kun Reinikainen esittää pankkisiirtotositteen em. kirjeessä mainituista suorituksista. Tiedustelin, onko Reinikainen lyhentänyt velkaa. Vastaukseksi sain, ettei kirjeessä vaadittua suoritusta oltu tehty eikä sitä ollut tarkoituskaan tehdä. Reinikainen kuitenkin ilmoitti epämääräisesti velan pääomaa lyhennetyn vuoden -89 aikana 300 000 markkaa. Totesin, että tämmöisistä suorituksista minulla ei ollut tietoja. Tiedustelin, millä tavoin Reinikainen aikoo menetellä kasettimaksuvelan maksamiseksi ja millä tavoin hän aikoo menetellä vastaisten suoritusten suhteen. Totesin, että saamani toimiohjeen mukaan saatava tullaan joka tapauksessa perimään. Tähän Reinikainen ilmoitti, että Scandexa ei tule tässä vaiheessa mitään suorittamaan sen johdosta, että opetusministeriö on jättänyt täyttämättä Scandexalle antamiaan sitoumuksia, joiden sitoumusten mukaan asia tulisi hoidetuksi.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>