Pos.27. Hovioikeuteen Käsittely todistajien kuuleminen

27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

 

27.5.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:               Tätä riippuvaisuutta tai bulvaanisuhdetta miksi sitä halutaankin kutsua, niin kuvasti mm. että Scandexan ja Sukabun sopimus oli jotenkin poikkeuksellinen. Mitä siinä niin kuin sellaista teidän mielestä sitten oli?
Kuortti:             No mielestäni se on epätavanomainen nimenomaan kun tään edun suhteen, että kun Citylinkillehän sopimus…esim. sopimuskohdassa 5: Citylink voi palauttaa nää Scandexalta ostamat tuotteet, jos mikäli, tuota ei ole niitä pystynyt edelleen myymään tuotteina näistä Scandexalta ostetuista raaka-aineista. Tai että jos Scandexa ajautuu selvitystilaan, niin Citylink on velvollinen maksamaan vain 30% tästä velan  määrä. Toisaalta, että Scandexalla on velvollisuus ostaa kaikki ne tuotteen, jotka Citylink on valmistanut Scandexalta ostamillaan raaka-aineilla ja puolivalmisteilla sillä ukaasilla, että muussa tapauksessa Citylink maksasi vain 30% näitten ostojen kokonaismäärästä. Näitä sopimusehtoja pidän kyllä epätavanomaisina.
Harju:               Sitten te olette kummeksunut tässä NTC:n ja Citylinkin välisessä kaupankäynnissä tätä kuittauskäytäntöä. Niinkö?
Kuortti:             Niin, se on todella ollut erittäin runsasta.
Harju:               Joo, mutta kun tuossa oliks teidän mielestä lähtökohta sellanen et tavallaan Citylinkin ja NTC:n välillä sovellettiin tavallaan tätä Sukabun, eikun anteeksi Scandexan ja Citylinkin sopimuksen tyyppistä rakennelmaa?
Kuortti:             En ole asiaa ajatellut tuosta näkökulmasta.
Harju:               Siinähän, kun te olette sitä sopimusta katsonut niin siinähän lähdetään niin täysin kuittausmenettelystä aikalailla kautta linjan. Eikö niin? Te olette tutustunut siihen sopimukseen
Kuortti:             Joo, tässä on kyllä sellasia klausuuleja, puhutaan kuittauksista, kyllä.
Harju:               Yleensä maksut pääsääntöisesti tehdään kuittausmenetelmällä, niin mä ainakin itse luen tuota sopimusta.
Harju:               Tuota, tommonen kuittaaminen tämmösessä kauppasuhteessa, joka on molemmin puolinen ,jossa asiat syntyy reskontran avulla, selvitetään kai aina puolin ja toisin, että mikä se tilanne milloinkin on, niin eiks se ole aika helppo ja järkevä tapa semmonen kuittaaminen sitten?
Kuortti:             Joo, kyllähän se tietyssä mielessä on, siinä on silloin luottamus tai että siinä omankin saatavan turvaamisen kannalta on joskus jopa välttämätöntä tehdä näin. Tässä on tietysti monenlaisia tekijöitä ja ei kai se juridisilta perusteiltaan, jos on saatava ja sille vastasaatava jotka on samanlaatuisia ja erääntyneitä niin sehän on täysin mahdollista. Ei se sellaisenaan ole poikkeuksellinen menettely.

Harju:               No sitten se, kun sanoitte, että Paananen oli mennyt sinne kertomansa mukaan, teille kerrotun mukaan Reinikaisen kehotuksesta tekemään Citylinkiin tätä reskontraa, ymmärsinkö sen oikein?
Kuortti:             Kyllä.
Harju:               Eiks se ole aika luontevaa, että jos Paananen on tekemisissä NTC:n kirjanpidon kanssa ja meillä on nyt tämmönen vaihtosuhde siinä olemassa, että on sitten yksi yhtä mieltä oleva reskontra, et ne on sitten samalla tasolla, ettei siinä ole sitten siitä erimielisyyksiä?
Kuortti:             Niin, voihan sen asian, tuosta näkökulmasta se on noin, joo.
Puheenjohtaja:  Eiks se ole aika mekaanista hommaa toi reskontran pitäminen? Sinänsä, et tuleeks siinä tämmöstä tarvetta tai erilaisuutta puolin ja toisin?
Harju:               No valitettavasti niihin törmää aina joskus näihin eroaviin reskontriin varsinkin sitten jos ryhdytään käyttämään viivästyskorkoja ja muuta.
Puheenjohtaja:   No, joo.
Kuortti:             Mä olen kyllä ymmärtänyt, Kuusisto oli periaatteessa päivittänyt näitä reskontria mutta sitten se jäi syystä tai toisesta tai ns. henkilökohtaisten ongelmien vuoksi hoitamatta ja silloin on ilmeisesti tää Paanasen…
Harju:               Paananen ollut tavallaan hänen omistamansa yhtiön palveluksessa?
Kuortti:             Ei, hän on sen vuoden –91 ollut, kyllä.

Harju:               Et ei kai siinäkään tavallaan kovin poikkeavaa ole?
Kuortti:             Niin, se on vaan, että kenen määräyksestä hän tekee sitä työtä.
Harju:               No, sitten tuota , ymmärsinkö sen oikein, että sanoitte että se mitä NTC tästä hyötyy, niin se hyötyy myyntikatteensa nousun myötä?
Kuortti:             No, ensisijaisesti jos näitä verotuksellisesti arvioidaan siinä tulee tää kasettimaksukuvio omansa, mutta tää alhainen ostohinta, niin sehän näkyy välittömästi.
Harju:               Ja te laskitte sen myyntikatteen näistä tuloslaskelmista?
Kuortti:             Kyllä.
Harju:               Joo, no ootteks te katsonut niitä tuloslaskelmia, niinku rahavirtoja eli että mistä se on muodostunut se tulo, ensinnäkin. Ootteks te tehnyt semmosta?
Kuortti:             Sitähän ei pysty tekemään ellei ole kirjanpitoaineistoa käytettävissä.
Harju:               NTC:n kirjanpitohan oli kai teillä käytettävissä?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>