Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:         Aivan. Eli käykö tästä nyt silmäilemästänne aineistosta läpi tavallaan ne liikevaihtoverotuksen muutokset, jotka tämä, voi sanoa, että yhtiöiden eliminointi aiheutti Citylink Oy:n osalta?
Huovinen:         Kyllä ne käyvät tästä ilmi.
Niinimäki:         Juuri. Se vaan, että ymmärrän kaiken materiaalin oikein. Sitten näyttäisin teille tositetta numero 25 käräjäoikeudessa, se on jälleen virheluettelo ja siinä on otsikko ”Citylink Oy:n/Etronian bulvaaniaseman purkamisen johdosta, esitetään NTC Internationalin liikevaihtoverotukseen seuraavien laskelmien mukaiset muutokset”, niin käykö taas tästä aineistosta NTC:n päässä samat asiat ilmi  kuin äsken Citylinkin osalta? Tarkistakaa vaan rauhassa.
Huovinen:         Täähän on liitetty NTC:n verotarkastuskertomukseen, että kyllä ne on siellä tullut NTC.n tietoon, nämä esitykset.

Niinimäki:         Aivan. Ja ymmärsinkö oikein, että Etronian osalta tällaisia, sanotaanko nyt liikevaihtoverotuksessa tapahtuneita toiminnan jälkitarkastuksia ei ole tehty?
Huovinen:         Meille ei ole jätetty Etronian kirjanpitoo, emme ole voineet sitä kirjanpitoo mitenkään tarkastaa.
Niinimäki:         Ymmärrän. Jos Citylink Oy:n osalta kannattavuus oli heikko, niin olitteko te tarkastamasa Etronian osalta näitä  myyntilaskuja reskontran perusteella? Miten toiminnan kannattavuus Etroniassa kehittyi verrattuna Citylinkiin?
Huovinen:         Ei tiedä, kun ei ole käytettävissä mitään tositteista eikä tietoo näistä kustannuksista, kun ei ole ostolaskuja, ei voi kustannuksia selvittää. Ei sitä kannattavuuttakaan voi silloin mistään selvittää.
Niinimäki:         No, jos oletetaan, että ostolaskut ovat samaa tasoa kuin Citylinkin tasolta ja verrataan sitä myyntilaskujen määriin, niin mitenkähän se kannattavuus mahtoi kehittyä?
Huovinen:         Noin näppituntumalta on semmonen muistikuva, että Etronian kasettien yksikköhinnat olivat alhaisempia kuin mitä Citylink käytti. Joten jos siitä lähtee jonkin johtopäätöksen tekeen, niin kannattavuus oli todennäköisesti heikompi. Jos pelkästään kasetin myyntihinnan hinnasta vetää johtopäätöksiä.
Niinimäki:         Te olette laskeneet tämän kasetin myyntihinnan valmistuskustannukset Citylinkin osalta äsken kertomallanne tavalla siten, että pelkät materiaalikustannukset maksoivat 8,09 mk.
Huovinen:         Kyllä.
Niinimäki:         Muistatteko, myikö Etronia jopa tämän hinnan alle niitä kasetteja?
Huovinen:         Mulla ei ole mitään, mulla ei ole täsmällistä muistikuvaa siitä.
Niinimäki:         Täällä on tuo Teoston asiamies kovasti korostanut sitä, että Etronia myi näin halvalla näitä kasetteja. Mutta te ette muista sellaista myyntireskontraa katsoneenne, mistä nää hinnat kävisivät ilmi?
Huovinen:         Niin, ne lähinnä käy ilmi NTC:n puolelta, kun Etronia on myynyt NTC:lle, niin niistä saattaa käydä ilmi.
Niinimäki:         Aivan.
Huovinen:         Ja käykin ilmi ne kasettien yksikköhinnat, mutta mulla ei ole nyt muistikuvaa niistä hinnoista.
Niinimäki:         Aivan. eikö ole niin, että jos Etronian ostolaskut ovat ylittäneet myyntilaskujen määrät, niin silloin ei ole kertynyt valtiolle tilitettävää liikevaihtoveroa? Näinhän se matematiikka kaiketi liikevaihtoverolaskennassa menee?
Huovinen:         Mä en Etronian ostolaskuista pysty sanomaan yhtään mitään, kun…
Niinimäki:         Pelkkä teoreettinen kysymys siitä liikevaihtoverolaskennasta.
Huovinen:         Etronian kohdalla?
Niinimäki:         Niin. Jos ostot ylittävät liikevaihtoverollisen myynnin, niin eikö se silloin käytännössä tarkoita sitä, että mitään verovelvollisuutta ei synny?
Puheenjohtaja:   Ja ylipäänsä jonkin yrityksen ei kai sitä tarvitse kohdistaa Etroniaan?
Niinimäki:         Ei, ei tietenkään.
Puheenjohtaja:  Sopiihan se muuhunkin.
Niinimäki:         Aivan.
Huovinen:         Niin, aivan yleisellä tasolla voidaan sanoa, että jos ostoja on enemmän kuin myyntejä, niin ei silloin synny tilitettävää veroa.
Niinimäki:         No, muistatteko Citylink Oy:n osalta, jos verrataan sitten tätä kannattavuutta, jota nyt kovasti  ihmetellään, kertyikö Citylink Oy:ltä, laskelmienne mukaan, edellyttäen, että sitä pidettäisiin itsenäisenä osakeyhtiönä, valtiolle tilitettävää arvonlisäveroa? Siihen aikaan liikevaihtoveroa?
Huovinen:         Tota, tämmöstä laskelmaa mä en ole tässä mielessä tehnyt, että en pysty vastaamaan.

Niinimäki:         Tuota, tuohon kirjalliseen todisteeseen 25, jota silmäilitte, sisältyy tällainen kuukausikohtainen tarkastelu Citylink Oy:n osalta, jossa oli nämä kuukausikohtaisesti tarkasteltu kuten liikevaihtoverotus tuleekin nämä laskelmat ja ymmärtääkseni yhtiö kuitenkin kuukausittain näytti ainakin ensimmäisenä tilikautena voittoa, eli liikevaihtovero olisi tullut tilittää, tarkoittaako se silloin, että yhtiön tuotantotoiminta on ollut kannattavaa ainakin siten, että valmistuskustannukset on onnistuttu ylittämään kun tuotteita on myyty?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>