Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Huovinen:         Siinä on tämmönen otsikko kun E-180- kasetin myyntihintoja jne?
Kemppainen:   Kyllä.
Huovinen:         Tämä on minun laatima yhteenveto. Tästä ilmenee ne seikat, jotka äskön syyttäjän kysymyksiin vastasitte.
Huovinen:         Kyllä tämä on käsitelty.
Kemppainen:   Joo. Joo. Joo. Kun tässä käytiin nyt eri järjestyksessä, niin minun täytyy oikeastaan niin kuin itsenikin takia..
Puheenjohtaja:                   Joo, joo. Selvä.
Kemppainen:   Itse asiassa mulla ei ole noista,luulen, että noi tais tulla kaikki käytyä läpi. Mutta kysyn nyt sitten tuosta Kämäräisen ja Riistaman laskelmissa on otettu kantaa tähän suhteelliseen myynnin osuuteen. Te olette tehneet verotarkastuksessa oman havaintonne siitä paljonko on ollut Citylinkin ja NTC:n välisen myynnin osuus ja Kämäräinen ja Riistama ovat tehneet siitä omat havaintonsa. Siinä on noin kymmenen prosenttiyksikön ero. Kämäräisen ja Riistaman mielestä se on kuusikymmentä ja teidän mielestä se on seitsemänkymmentä prosenttia niin onko teillä tästä kerrottavana havaintoja, joilla perustelette tätä 70%:n osuutta?
Huovinen:         Jos otetaan pohjaksi tämä Kämäräisen laskelma, niin siellähän sivulla 17, niin siellä on tää kaikki yhteensä kasettimyynneistä, niin siellä on myyntisumma markkoina 5 665 429 mk. Sitten sivulla 16, siittä ilmenee myynti NTC:lle, se on se asiakasnumero 10 500. Niin se myyntisumma tälle NTC:lle on 4 230 775 mk. Siis tää on niinku myynti NTC.lle ja kun sen laskee prosentuaalisena osuutena tosta tän taulukon loppusummasta 5 665 429, niin mä olen saanut taskulaskimella sellsen luvun, että NTC;n myynti tästä loppusummasta on 74,68%.
Kemppainen:   74,68%?
Huovinen:         Tämmösen lukeman mä olen saanut.
Kemppainen:   Joo. Puheenjohtaja, mulla ei ole nyt, tai hetkinen kysyn vielä sen, että ihan vaan selvyyden vuoksi kun te olette alun perin verotarkastuskertomuksessa arvioinut näitä kasettirunkojen ostoja ja siellä  oli pari tositetta, joissa yksikköhinta ei ilmennyt ja jossa on käytetty teidän keromanne mukaan suhteellisen korkeaa kasettirungon arvoa, niin miten tällainen havainto nyt sitten lopputuleman kannalta niin onko tää verovelvolliselle eduksi vai haitaksi tämä ratkaisu verrattuna siihen, mitä Kämäräinen on tehnyt omassa laskelmassan?
Huovinen:         Nettovaikutushan on se, että kun me ollaan arvioitu ehkä joku 5 000 kappaletta enemmän sitä myyntiä kuin mikä on sitten tää nettovaikutus. Kämäräisen tavalla laskemalla. Elikkä tää on verovelvollisen haitaks laskee sekä ostot että myynnit Kämäräisen tavalla.
Kemppainen:   Joo. Mutta tää laskelma, jonka te olette nyt laatinut, niin te olette pyrkinyt samoilla jakosuhteilla sen tekemään kun mitä Kämäräinen on tehnyt ja sen vuoksi tässä on käytetty sitä 2,50 mk:aa.
Huovinen:         Se on niinku heidän esittämä hinta kasetille. Ei ole tietoo, mitä se hinta on ollut näille. Siellä on kaksi NTC:n laskua, niin kun sitä ei ole mainittu näissä laskuissa, niin…mutta mä olen käyttänyt silloin varovaista hintaa ostoissa ja  myöskin myyntiä kun on arvioitu, niin kuvittelin käyttäväni varovaista hintaa, mutta nyt on ilmennyt, että siinä myytiinkin myös kasettirunkoja.
Kemppainen:   No, minulla ei ole muuta kysyttävää.
Puheenjohtaja:  Pörsti, olkaa hyvä.
Pörsti:               Ei mulla taida tässä vaiheessa olla oikeestaan kysymyksiä.
Puheenjohtaja:  Niinimäki.
Niinimäki:         Puheenjohtaja, ihan menisin tuohon syytteen liikevaihtoverojen vältettyä määrää koskevaan osuuteen. Voisitteko kertoa aluksi havaintonne, mikäli Citylink Oy:tä olisi käsitelty itsenäisenä osakeyhtiönä, sen kirjanpitoa pidetty luotettavana, mikä on Citylink Oy:n välttämien liikevaihtoverojen määrä, mitä se ei ole valtiolle tilittänyt toimintakaudeltaan? Onko teillä jotain sellaista aineistoa, josta…?
Huovinen:         En ole valmistautunut kyllä vastaamaan tällaseen kysymykseen.

Puheenjotaja:  Sitä summittaisestikaan ette halua arvio…mitään tommosta? Ilmeisesti ei. Kai täällä  pitäis puhua tarkoista luvuista sitten.
Niinimäki:         Joo, ei kannata alkaa niin kuin arvelemaan mitään, se on parempi sillä tavalla, että…Sitten kysyisin todistajalta, jotta voin itse sitten niitä loppulausunnossa mahdollisesti havaintoja tehdä, niin tästä kirjallisesta todisteesta 59, se on siis tarkastuskertomus hal/0910/94 ja otsikoitu ”Ciytlink Oy:n bulvaaniaseman purkamisen johdosta esitetään Citylink Oy:n liikevaihtoverotukseen seuraavan laskelman mukaiset muutokset.” Niin muistaako todistaja tästä aineistosta, käykö tästä ilmi luotettavasti Citylink Oy:n osalta millä tavalla yhtiön ilmoittamat liikevaihtoveroerät verrattuna verotarkastuksen korjauksiin muuttavat tätä tilannetta? Liikevaihtoverojen osalta? Voisin näyttää, palauttaako se mieleen?
Huovinen:      Verotarkastuskertomuksen erittelyitä tehdään tarpeelliseks muutokset tän purkamisen johdosta ja mulla on semmonen käsitys, että tää on verotus toimitettu myöskin sen mukaan, mitä me ollaan esitetty.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>