Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.13


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Paananen:         Kysymys on sisältänyt tekijät, jos olen kerran vastannut, että ”he”..
Pörsti:               Pystyttekö täsmentämään, että ketä te olette tarkoittanut?
Paananen:         Siinä kysymyksessä on ollut joidenkuiden henkilöiden nimet, joita minä en tiedä.
Pörsti:               Ei ole, se on sanatarkasti valitettavasti laitettu, että …”sellaisia henkilöitä palveluksessa, jotka olisivat osallistuneet valmistukseen” Kerroitte, että hehän aloittivat Turussa toiminnan CityLinkin tiloissa.
Paananen:         Tää Kuusisto varmasti ja...
Pörsti:               Niin, keitä muita?
Paananen:         Niin, en pysty muistaan.

Pörsti:               Joo. Sitten. Muistattekste mitään näistä, tuliko se teidän toiminnassa ilmi nää kasettien tilaustoiminta? Eli millä perusteella sitten CityLink valmisti näitä kasetteja?
Puheenjohtaja:   Tarkoitatte sitä, että valmisti tilausten perusteella tai varastoon?
Pörsti:               Kyllä.
Paananen:         En kyllä ollut missään tekemisissä CityLinkin tuotannon kanssa.
Pörsti:               Te olette vaan käräjäoikeudessa todennut, että näitä valmistettiin sitä mukaa, kuin NTC tilasi, näin on kirjattu.
Paananen:         Vastaus – voisin olettaa liittyvän sellaiseen kysymykseen, että kuinka tavara toimitettiin NTC:lle? Eli meiltähän lähti tilaus Hämeenlinnasta. Sen jälkeen ryhdyttiin meidän tilausta valmistamaan. Kuvittelisin sen tarkoittavan jotain tällaista.
Pörsti:               Aivan, eli sen jälkeen kun tilaus oli tullut...
Paananen:         Joo  täältä - no puhun että täältä - siis Hämeenlinnasta - lähti tilaus Turkuun ja sen jälkeen (?) täytettiin ja toimitettiin.
Pörsti:              Kyllä. Onks teillä sitten mitään muistikuvaa sitten tarkemmin, pystyttekö kertomaan sitten Kuusiston ja Reinikaisen yhteistyöstä? Siten, kun näitä kasetteja myytiin ja valmistettiin ja niin poispäin.
Puheenjohtaja: -..sen verran epämääräinen, että todistajan on siihen vaikea vastata. Kysytään niin, että oliko heidän välilllään yhteistyötä ja minkälaisissa asioissa, jos oli? Mitä te havaitsitte siitä mahdollisesta yhteistyöstä?
Paananen:       Sehän oli tosiaan se kasettien valmistus heidän, en osaa muuta vastata kuin että yhdessä yhteistuumin tai sillä lailla yhteistyössä että, tiiviissä yhteistyössä kasettia ostettiin ja toimitettiin. En osaa selittää.
Pörsti:              Muistattekste näistä aikatauluista mitään? Valmistusaikatauluista? Et kuka ne suunnitteli?
Paananen:       ...siellä toimistolla, että en kyllä..

Pörsti:              Joo. Sitten luen –tämä nyt on kutakuinkin mitä jo vastasitte, mutta tässä Kemppaisen jättämässä lääninoikeuden NTC:tä koskevassa päätöksessä, sivulla 20, niin te olette todennut että ”Kuusistolla oli Reinikaisen kanssa tiivis yhteistyö. Reinikainen ja Kuusisto siis hoitelivat asioita saumattomasti ja kiinteässä yhteistyössä. Reinikainen ja Kuusisto pääasiassa vastasivat tuotantotoiminnasta sillä tavalla, että he suunnittelivat mm. aikataulut ja miten tavaraa valmistetaan.” Muutenhan tämä nyt oli, mitä te sanoitte, mutta pitääks tää paikkansa, että he yhdessä suunnitteli nämä valmistusaikataulut?
Paananen:       Muiden henkilöiden rooli liittyi enemmän, myyntisihteerit ja minä olin enemmän siellä toimistopuolella eli siihen kasetin valmistukseen ja myyntiin liittyviä henkilöitä ei muita. Tosiaan Hämeenlinnassa oli Yrjö Reinikainen ja siellä CityLinkissä Vesa Kuusisto.
Pörsti:              Aivan.
Paananen:       Eli henkilöitähän oli hyvin vähän. Eli tarkoitan, että minä en ole sekaantunut niihin eikä myyntisihteerikään.
Pörsti:              Juu, kysyin vaan, että tämä pitää paikkansa.
Paananen:       Juu eli he olivat sillä puolella: kasettien valmistus- ja markkinointipuolella vastuuhenkilöinä.
Harju:               Tästä saa nyt sen kuvan, että te olisitte nimenomaan todennut sen jollain tavalla heistä, että he olisivat suunnitelleet nämä aikataulut yhdessä, mutta onko toi nyt..?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>