Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Wav1A
Puheenjohtaja:   Olette Vesa Juhani Haapalehto, eikö niin? Juu, käykää istumaan siihen pöydän taakse. Olitte tässä asiassa todistajana käräjäoikeudessa, eikö niin? Te olette silloin vannonut todistajan valan tai antanut todistajan vakuutuksen, eikö niin? Ja teitä kuullaan edelleen sen nojalla ja olette totuudessapysymisvelvollinen samalla tavalla kuin siellä. Ja syyttäjä, olkaa hyvä.
Syyttäjä:           Taustatiedoksi kysyn, mikä on koulutuksenne?
Haapalehto:       Kauppatieteiden maisteri ja sitten laskenta-alan KLT-tutkinto
Syyttäjä:           Oletteko ollut kuinka kauan kirjanpitotehtävissä?
Haapalehto:       Vuodesta -88.
Syyttäjä:           Oletteko hoitanut CityLink Oy–nimisen yhtiön kirjanpitoa?
Haapalehto:       Olen.
Syyttäjä:           Missä teidän kirjanpitotoimistonne sijaitsi tuolloin -91-93?
Puheenjohtaja:   Teillä on siis ollut oma toimisto siitä vuodesta -88 lähtien?
Haapalehto:       Kyllä joo. Tilitoimisto on perustettu vuonna -88.
Puheenjohtaja:   Ja tuo oli teidän asiakkaanne sitten?
Syyttäjä:           Missä toimistonne sijaitsi fyysisesti?
Haapalehto:       Turun keskustassa, Yliopistonkadulla.
Syyttäjä:           Kertokaa siitä, miten saitte CityLinkin kirjanpidon hoitoonne?
Haapalehto:       Yksi kollegani, siis eräs toinen tilitoimistoyrittäjä, niin häneltä oli kysytty, että ottaisiko hän tään CityLink Oy:n kirjanpidon hoitaakseen ja hänelle ei sopimut sen toimeksiannon vastaanottaminen ja sitten kun meillä oli yhteistyötä muutenkin siinä, niin tunnettiin hyvin toisiamme. Hän sitten kysyi minulta, että otanko minä sen ja minä sitten otin.
Syyttäjä:           Muistatteko sitä tilaisuutta konkreettisesti, kun tästä sovittiin, tästä toimeksiannosta?

Haapalehto:       Joo, tän kyseisen kollegani kanssa, niin lähdettiin käymään sinne Turun Orikedolle, missä nämä CityLinkin toimitilat oli silloin ja siellä toimitiloissa se toimeksianto sovittiin silloin ja muistaakseni sain jo silloin tositeaineistoa mukaani. (Ps. Haapalehto kertoo, että hän kävi Citylink Oy:n toimitiloissa sopimassa kirjanpidon ylläpidosta)
Syyttäjä:           Ketä siellä oli paikalla?
Haapalehto:       Siellä oli Vesa Kuusisto, Matti Paananen ja Yrjö Reinikainen.
Syyttäjä:           Mites nämä Paananen ja Reinikainen liittyi tähän toimeksiantotehtävään? Miksi he oli läsnä siellä paikalla?
Haapalehto:       Mä en sitä ihan tarkkaan tiennyt, mutta sen, sinä aikana, kun siellä toimitiloissa oltiin, niin Matti Paananen teki tämmöistä myynti- ja ostoreskontraohjelmaa, laittoi sinne niitä asiakastietoja ja näitä tietoja, joita se ohjelma vaatii. Eli siellä oli CityLinkin hallussa olevissa tietokoneissa tämmöinen myynti- ja ostorekontra –atk-ohjelma. Ja Reinikainen, niin hän, en ainakaan huomannut, että hänellä siellä mitään erityistä tehtävää oli, että hän vaan oli siellä.
Syyttäjä:           Keskustelitteko te Paanasen tai Reinikaisen kanssa tästä kirjanpitotehtävästä siinä tilanteessa?
Haapalehto:       Ei, että kyllä..Vesa Kuusiston kanssa keskusteltiin kirjanpitotoimeksiannosta, että ei näiden kahden muun kanssa.

Syyttäjä:           No, mikä oli Kuusiston tietämys kirjanpitoasioista, yleensä? Yritystoiminnasta? Oman käsityksenne mukaan?
Haapalehto:       En hänen taustoja sen kummemmin tunne, eli hänen aikasempaa työkokemustaan tai hänen yrittäjäkokemuksestaan mulla ei ollut sillon tietoja, eikä ole tälläkään hetkellä. Ja yleensäkään, siis keskimäärinkään yrittäjät eivät tunne kirjanpitoa ja verotusta kovin syvällisesti. Yleensä tiedetään jotain päälinjoja ehkä tai jotain asioita, mutta ei kovin syvällisesti ja ei se millään tavalla  kiinnittänyt mun huomiota, että hän olisi jotenkin erityisen vähän tiennyt, tai erityisen paljon suhteessa siihen, mitä pienyrityksissä tilanne on.
Syyttäjä:           Kun te teitte sitä kirjanpitoa, niin jos teillä oli jotain kysyttävää tai ilmoitettavaa, niin keneen te otitte yhteyttä?
Haapalehto:       Vesa Kuusistoon.

Syyttäjä:           Otitteko yhteyttä koskaan Paanaseen?
Haapalehto:       No, siellä oli jotain semmosii, tiettyja selvityksiä tehtiin, siis tyyliin että mitä kirjanpidon kassatilillä, että mistä kassatili koostuu, niin mitä tapahtumia siellä on, niin tämän tyyppisiä osa-asioita, niin tämän tyyppisissä oltiin jonkin verran yhteydessä myös Paanaseen,
mutta enimmäkseen oltiin Vesa Kuusistoon.
Syyttäjä:           Minkä takia Paanaseen sitten oltiin yhteydessä tällaisista asioista?
Haapalehto:       No, se ei mulle ihan tarkkaan selvinnyt, mutta siinä oli se, että mulle jäi sen ensimmäisen, siis sen toimeksiantokäynnin perusteellakin se käsitys, että Paananen hoiti siellä näitä taloushallinnon tehtäviä myöskin. Eli meillä oli puhtaasti tää liikekirjanpito, eli kirjattiin tositteet, liiketapahtumat, päiväkirja, pääkirja, mutta mun käsityksen mukaan Paananen hoiti just sitä osto- myyntireskontraa ainakin joltain osin ja ilmeisesti hän oli niissä mukana jollain tavalla sitten, koska hänen kanssa joitain asioita tosiaan käsiteltiin.

 

123 • 4 • 5 << Previous • Next >>