29. Henkilökohtainen verotarkastuskertomus/Käsittely/syyte/syyttämättäjättäminen. Käsittely Hämeenlinnan käräjäoikeudessa/Hovissa. Kehä sulkeutuu/ tuomiolauselma: Hylännyt syytteet

29.1.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Korkeimman oikeuden välipäätös synnytti toivoa asianmukaisen käsittelyn saamisesta. Toisaalla - Hämeenlinnassa veroviranomaiset hioivat miekkojaan, vielä ei oltu kostettu riittävästi/kynitty kanaa kunnolla. Noitavainojen ajan luulin olevan ohi, mutta virannomaiset eivät tunne historiaa. Seuraava - jo useampaan otteeseen kuopattu prosessi sai uutta tuulta purjeisiin - kun edellinen oli ikäänkuin saatettu saattohoitoon.

Seuraava aineisto on koottu lyhennelmä virallisasiakirjojen sisällöstä s.1-3 :

1. Sisä-suomen verovisrastossa Asianvalvoja Erja Ristola pommittaa hämeenlinnan syyttäjävirastoa saadakseen minut syytteeseen henkilökohtaisesti veropetoksesta. Asiaa tutkittuuaan johtava kihlakunnansyyttäjä Osmo Harju on 7.9.2000 tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen.

2. Sisä-suomen verovirastosta Erja Ristola on 13.11.2001 sekä 21.12.2001 Osmo harjulle osoittamissaan kirjeissä vaatinut uuden syyteharkinnan suorittamista, vedoten Helsingin raastuvanoikeuden 30.06.2000 antamaan tuomioon. Osmo Harju on minulle toimittamnassaan kirjeessä 18.04.2002 ilmoittanut suorittavansa uuden syyteharkinnan. AA Pekka Harju on puolestani antanut selvityksen 3.7.2002, jossa toteaa, että syyteharkinnan perusteena oleva verotarlkastuskertomus on ollut liitettynä myös esitutkinta aineistoon, jonka perusteella kihlakunnansyyttäjä Rinkinen on ajanut törkeää veropetosta koskevaa syytettä Helsingin käräjäoikeudessa. AA Harjulle on kyseessä olevaa asiaa koskien annettu päätös syyttämättä jättämisestä telefaxilla 4.7.2002 ("toinen samasta asiasta tehty syyttämättäjättämispäätös")

3. Sisä-Suomen verovirasto Johtaja Kari Luoto ja Erja Ristola ovat uudelleen (kolmas kerta)15.7.2004 päivätyllä kirjeellään pyytänyt että asiassa toimitetaan pikaisesti uusi syyteharkinta ja nostetaan syyte. Sisä-Suomen verovirasto on 29.9.2004 kihlakunnansyyttäjä Teijo Lehikoiselle osoittamassaan kirjoituksessa pyytänyt pikaisesti tietoa siitä, nostetaanko asiassa syyte Reinikaista vastaan. Sisä-Suomen verovirasto on Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamassaan 25.10.2004 päivätyssä kirjoituksessa pyytänyt asian pikaista ratkaisemista. Kihlakunnansyyttäjä Lehikoinen on pyynnöstä 1.11.2004 toimittanut Valtakunnansyyttäjänvirastoon juttua koskevan aineiston. Lehikoinen on selvityksessään asiassa todennut, että toimivalta päättää syytteen nostamisesta on valtakunnansyyttäjällä, koska ratkaisun perusteeksi laitettava aineisto on ollut pääosin syyttäjän tiedossa jo 7.9.2000. Lehikoinen toteaa myös Osmo Harjun päätöksen syyttämättä jättämisestä olevan kritiikille altis.

4. AA Harjulle on 2.11.2004 toimitettu ... jne. Asiakirja on scannattu kokonaan sivujen 4-7 osalta (Jatkoa kappaleille 1-3 jotka edellä) jossa asian ratkaisu ilmenee: seuraavilla sivuilla>

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>