29.Pos.2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29.2.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Asia virannomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti käytiin keskellä kaunista kesää Hämeenlinnassa 08.07.2005.

Olen aiemmissa käsittelyissä tuonut esille todistajien kertomukset kokonaisuudessaan. Tämä ei nyt kyseessä olevassa alioikeuden käsittelyn ole tarpeen. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Ristola Turun_Hovioikeuteen. Jälleen kuullaan samoja todistajia - vahvistettuna varotarkastaja Huovisella. Tuon HML:n Käräjäoikeuden todistajien kertomukset asiakohtaisesti esille kokonaisuudessaan. Kuitenkin vain asiat jotka olen katsonut liittyvän oleellisesti asiani käsittelyyn. Tämä jo siitä syystä, että tautonomia/toistaminen enemmälti asiassa ole tarpeen. Todistajina kuultiin minua todistelutarkoituksessa. Todistajina Kuortti, Metsäpuro sekä Heinoa. Omasta kuulemisesta olen valinnut seuraavat kysymykset ja vastaukset. Kuuleminen alkaa seuraavasti::

Puheenjohtaja:    Jos kertoisitte hiukan, jos haluatte kertoa näistä, teillä on ne kaksi pankkitiliä

Harju:                 Jos otetaan nyt toisinpäin, jos minä kuulen häntä todistelutarkoituksessa, koska mä en halua vastakuulustelua, koska se ei kuulu tähän tavallaan

Puheenjohtaja:    Ahaa joo, mutta tuota, syyttäjä on halunnut kuulla, että Reinikainen nimeää itsensäkin Harju                  Joo kyllä, pannaan myös sitten, että vastakuulustelu:

Puheenjohtaja:     Niin, eli Janakkalan tili joka tapauksessa henkilökohtainen yksityinen tili, että oliko se nyt niin, että Raisiossa on kaksi tiliä ollut siellä on ollut kommandiittiyhtiön ja yksityinen tili vai. Teiltä on kysytty näistä niin teiltä on kysytty niin onko henkilökohtaisessa käytössä ollut niin molempiin olette vastannut, että on, mutta
Reinikainen:        Kyllä, näin se on, että KY:n tili, joka on tietysti myöskin henkilökohtaisessa käytössä niin on kuitenkin ollut oma tilinsä, mutta en mene varmuuteen siitä, että missä se sitten on
Puheenjohtaja:     Ihan tämmöisenä yksityiskohtana oliko se teidän, te olitte ainoa vastuunalainen yhtiömies 
Reinikainen:        Kyllä, yhtiö oli perustettu vuonna –83, tämä KY
Syyttäjä:             Niin mä tossa äsken vähän näyttelin tossa, että siellä olisi ollut varsin vilkasta raha liikennettä ainakin pano puolella varmaan ottojen puolellakin merkittävästi. Mitä siitä lausutte, miten siellä noin paljon on ollut, verotettavaa tuloa teillä ei ainakaan ilmoitusten mukaan
Reinikainen:        Kuten syyttäjä tässä mainitsee niin on minun henkilökohtaisessa veroilmoituksessa näkyvät merkinnät on oikeita, mutta pääsääntöisesti sellaisilla yrittäjillä joilla toiminta tapahtuu KY:n kautta on KY:n liikevaihdolla ja henkilötilillä varsin merkittävä merkitys henkilökohtaisiin varoihin. Vielä aivan 1990 luvun lopulla muistaakseni 1999 verottaja tarkisti, että henkilökohtaiset KY:n varat ylittivät – omapääoma - ylitti 300.000 mk siten tämä KY:n varat ovat olleet henkilökohtaisissa varoissa merkittäviä ja ne ovat olleet myöskin minun kohdalla varsin oleellisessa asemassa syystä, että –80/ -90 luvun vaihteessa alkaneet ristiriitaiset veroselvitykset johti siihen, että tämän KY:n kautta minun kannatti hoitaa henkilökohtaisia tulojeni virtaa, myöskin raha virtaa. Tarkastuskertomuksessa ja koko tässä prosessissa on vältetty tämä KY.n varojen tarkastelu, varojen siirtojen tarkastelu ja niiden merkitys henkilökohtaisiin varoihini yleensä
Puheenjohtaja:     Eikö tämä kommandiittiyhtiönne tulo millään tavalla näy tässä veroilmoituksessa
Reinikainen:        Ne on kaksi eri verovelvollista ja omassa veroilmoituksessa näkyy vain tämä omistukseni tästä KY:stä kuten asiaan kuuluukin
Puheenjohtaja:     Mä muistan noilta vuosilta sitä ei jaettu millään tavalla henkilökohtaiseen verotukseen
Reinikainen:        Ei se tapahtuu vasta KY:n tulon selvityksen jälkeen se jako sitten KY.n verotuksessa, mutta ei henkilökohtaisessa verotuksessa , ei henkilökohtaisessa veroilmoituksessa
Syyttäjä:             Joo, no noina verovuosina missä tässä on kysymys niin mitä, minkä verran teillä oli sitten verotettavaa tuloa KY:lle –91. Mä tiedän, ettei sillä ole suoraa yhteyttä yksityisottoihin
Reinikainen:        En pysty muistamaan, että nämä merkittävimmät yrityskaupat tai osakekaupat tai kalustokaupat kommandiittiyhtiöllähän oli täällä vieläkin toiminnassa oleva Kuntokeidas niminen kuntosali jonka myin, en muista vuotta, nykyiselle yrittäjälle. Lisäksi KY harjoitti pientä liikenne väline kauppaa autoilla ja veneillä ja sillä oli tilitoimisto. Harjoitin PKT  säätiön lukuun ja PKT säätiöltä saatujen avustusten perusteella konsultointia yrityksiin, ja näihin perustuen minua verotettiin asiassa jonka sittemmin voitin. Sen minkälaisia vuosituloja KY:stä sain niin en muista. Merkittävimpiä oli kuitenkin nämä, varsinkin vuonna –91 tehty KY.n yrityskauppa
Puheenjohtaja: Se kuntosali osakekauppa
Reinikainen:        Ei vaan tää oli osakekauppa KY:n omistamista Scandexa Oy:n osakkeista joita omisti KY noin 30 % myin ne 280.000 mk arvosta ostajalle joka suoritti kyseisen kauppahinnan keväällä -91

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>