Pos.4.3. Todistaja Verohallituksen ylitarkastaja Hannu Kuortti

29.4.3.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:      Kuullaan todistajana Aarre Hannu Juhani Kuorttia. Ristola, olkaa hyvä. Puhukaa siihen mikrofoniin sitten.

Ristola:                Kerrotteko aluksi lyhyesti missä tehtävissä toimitte verohallinnossa vuosina 1991-1994?
Hannu Kuortti:     Toimin silloin Hämeen lääninverovirastossa verotarkastajana.
Ristola:                Entä koulutuksenne?
Kuortti:                 Valtiotieteen maisteri ja oikeustieteen kandidaatti.
Ristola:                Te olette yhdessä verotarkastaja Matti Huovisen kanssa suorittanut tämän Oy NTC International Ltd:n, Citylinkin ja Etronian verotarkastukset, eikö näin ole?
Kuortti:                 Kyllä.
Ristola:                Kerrotteko minkälaista toimintaa nämä yhtiöt harjoittivat?
Kuortti:                 NTC:hän oli videokasettien ja koteloiden myyntiyhtiö ja Citylink ja Etronia olivat tällaisia kasetinlatausyhtiöitä ja ne latasivat sen vhs-nauhan tähän kasettirunkoon ja myivät sitä pääosin sitten tälle NTC:lle, joka myi sitten.
Ristola:                Toimivatko nämä kolme yhtiötä verotarkastushavaintojen mukaan täysin itsenäisesti normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, vai tuliko tässä verotarkastuksessa esille jotain semmoista, joka antaisi aihetta olettaa muuta?
Kuortti:                 Siinähän on moniakin tekijöitä, mutta kokonaisuutena me katsoimme että Citylink ja Etronia eivät toimineet itsenäisesti vaan että ne olisivat olleet lähinnä tämän NTC:n valmistusosastoja. Pääsyy oli tämä hinnoittelu, joka oli sen tyyppistä, mitä ne veloitti, että sillä ei katettu kasetin valmistamisen muuttuvia kustannuksia plus kasettimaksun osuutta, eli se ei ollut taloudellisesti terveellä pohjalla se hinnoittelu, Citylinkin eikä Etronian.
Ristola:                Joo, tuliko tässä verotarkastuksessa esille, että näistä yhtiöistä olisi mahdollisesti jätetty kirjanpitoon kirjaamatta näitä kasettien myyntituloja?
Kuortti:                 Sanotaan, meidän laskelmien mukaan ja se kirjanpitoaineisto mikä oli tarkastettavissa ja kaikki muu aineisto mikä on ollut, niin on tehty päätelmä, että noin 80.000 videokasettia olisi myyty ohi kirjanpidon, perustuen pääosin näiden ostettujen kasettirunkojen määrän ja sitten myytyjen kasettien määrän vertailuun, ottaen huomioon tietyt hävikit ja vialliset tuotteet ym. Mutta lopputulos oli tämmöinen, että noin 80.000 videokasettia olisi myyty ohi kirjanpidon.
Ristola:                Joo, tämän kasettilaskelman osalta on tarkoitus kuulla Matti Huovista, niin en mene siihen nyt sitten sen syvemmin tässä yhteydessä. Kerrotteko miten tässä verotarkastuksessa yritettiin selvittää, minne on mennyt hyöty tästä puuttuvasta kasettimyynnistä?
Kuortti:                Sillä tavoin, että tehtiin pankkitiedustelut Yrjö ja Marja Reinikaisen ja Vesa Kuusiston pankkitileihin.
Ristola:                Löytyikö rouva Reinikaisen pankkitileiltä jotain, joka olisi antanut aihetta toimenpiteisiin?
Kuortti:                Ei mitään.
Ristola:                Entäs Vesa Kuusiston?
Kuortti:                Ei hänenkään tileiltään.

Ristola:                Miten oli sitten Yrjö Reinikaisen henkilökohtaisten pankkitilien laita?
Kuortti:                Reinikaisen pankkitileillä oli erittäin mittava rahaliikenne puolin ja toisin. Oli valtavan paljon panoja, oli valtavan paljon ottoja. Siellä oli olemassa tiettyjä viitteitä siihen, että siellä olisi kasettien myyntejä ollut. Muistan, että siellä olisi tällainen Niklas Tradingin suoritus ja Starlon Oy:n suoritus, oli maksusuoritus jossa oli ”kaseteista”, mitkä oli tullut hänen henkilökohtaisille tileilleen ja sitten oli valtavan paljon tällaiselta Heikki Metsäpuro nimiseltä henkilöltä suorituksia, joiden osalta olin sitten häneen puhelinyhteydessä ja kysyin näiden suoritusten perusteita ja kysyttäessä hän sanoi, että nämä liittyivät näihin kasettikauppoihin.
Ristola:                Osaatteko mainita markkamäärän, mitä Yrjö Reinikaisen henkilökohtaisilta tileiltä löytyi tämmöisiä tilisiirtoja taikka käteispanoja? Mikä oli näitten yhteismäärä?
Kuortti:                 Yhteismäärähän on valtavan suuri, sitä mä en pysty nyt tässä sanomaan mikä se kokonaisuutena oli. Mehän on sitten pyydetty nämä tilisiirtojäljennökset niistä suurimmista eristä ja se mitä tarkastuskertomukseen on pyydetty sieltä selvittämään, niin niitähän on yli toista miljoonaa markkaa vuosina 1991-1994.
Ristola:                Joo, 1,5 miljoonaa markkaa ja vähän päälle ilmeisesti.
Kuortti:                Se löytyy kyllä kertomuksesta, mutta mä en nyt muista tässä ulkoa niitä lukuja täsmällisesti.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>