Pos.4.6. Todistaja Kari Kämäräinen

29.4.6.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Puheenjohtaja:                       Kuullaan todistajana Kari Tapio Kämäräistä. Asianajaja Harju, olkaa hyvä.

Harju:                                    Puheenjohtaja. Tässä allekirjoitetussa kirjallisessa lausunnossa on otettu kantaa ja selvitetty se tosite- ja aineistopohja, jonka perusteella olet suorittanut laskelmia tähän NTC:n ja Citylinkin kasettiarviointiin liittyen?
Kämäräinen                          Kyllä.
Harju:                                 Pitävätkö nämä pohjatiedot ensinnäkin paikkansa, että tällä tavoin sopisi muotoilemaan ja onko siinä ollut sitten mielestäsi riittävä aineisto, jotta olet voinut suorittaa tällaisen laskutehtävän?
Kämäräinen                        Silloin kun se suoritettiin, jos on kysymys tästä mun tekemästä selvityksestä 9.5.2000, niin siinä aineistona oli tämän Citylink Oy:n kirjanpitoaineisto, että mun käsittääkseni se oli siinä aika kattavasti.

Harju:                                   Otitko itse kantaa tähän verotarkastajien näkemykseen, jossa oli päädytty siihen, että 80.000 kappaleen osalta olisi ilmeisesti tapahtunut heidän mielestään pimeä myynti?
Kämäräinen:                         No, meidän lopputulos tai minun lopputulos oli se, että ei näin suurta myyntiä, pimeätä myyntiä pysty olemaan tällä perusteella mitä tässä tutkittiin. Sitten meillähän oli Citylink Oy:n ostomäärät tiedossa ja sitten tutkittiin tämmöistä kasettien, kun niitä valmistettiin tai ladattiin tässä Citylinkissä, niin siinä on tämmöisiä v-nollia elikkä niitä tyhjiä kasettiaihioita ostettu tietty määrä. Ja sitten olivat tästä kirjanpitoaineistosta sitten verotarkastajat laskeneet semmoisella keskimääräisellä myyntiluvulla että 80.000 puuttuu. Tämä mitä me sitten tutkittiin. Me tehtiin myyntilaskuista tällainen Excel-taulukko.  Jossa kun he olivat laskuttaneet sillä lailla aika pätevästi tässä, että laskuissa näkyi aina myytyjen kasettien kappaleet elikkä, että kun on ostettu tietty määrä v-nollia niin sitten aina v-nolla on yksi kasetti periaatteessa sitten valmiina - sinne pantiin nauha sisään vain - ladattiin. Niistä myyntilaskuista tehtiin tällainen Excel-taulukko sitten, missä näkyi sitten myydyt kappaleet ja päädyttiin sitten, siinä oli myös puutteita siinä verotarkastuksessa, että  siinä ei ollut ihan kaikkia myyntilaskuja sitten. Heidän myyntilaskujen keskiarvot oli niin kuin vähän yläkanttiin, että siinä tuli pienempiä lukuja. Että siinä se pääsääntöisesti oli. Sitten sieltä puuttui, siellä  oli toiseenkin suuntaan sitten havaintoja kyllä. Että päädyttiin tällaiseen lopputulemaan, että  jos huomioidaan että tämmöisessä tehtaassa on tietty hävikki, niin pystyttiin osoittamaan, että  myyntilaskuissa on myyty se määrä kasetteja, mitä niitä v-nollia on ostettu - elikkä näitä aihioita. Että se oli meidän lopputulema ja minusta me osoitimme sen niin kuin pätevästi.
Puheenjohtaja:                      Tarkoitatte sitä, että hävikki voi olla selitys?
Kämäräinen:                         No hävikki, sanotaan että tuommoisia V-nollia kun ostetaan, niin siellä on aina
joku viallinen joukossa, elikkä me päädyttiin tällaiseen lopputulemaan, en muista lukuja, mutta että noin 73.000 kappaletta oli myytyjä ja 18.000 piti löytää hävikkiä tai siis he väittivät, että oli hävikkiä, niin se näillä eroilla selittyi tämä että se voi olla semmoista hävikkiä siinä periaatteessa
.
Harju:                                   Siis 73.000 niistä oli myyntiä ja 80.000 oli verottajan hävikkiä, että se erotus oli
sitten 7.000 kappaletta, joka olisi sitten niin kuin se normaali hävikki?

Kämäräinen:                        Niin, aivan. 
Sitten siinä mä ainakin haastattelin tätä Kuusistoa, joka aikanaan oli tässä hallituksessa. Hän väitti, että siellä oli mm. yksi lavallinen ollut ihan semmoisia v-nolllia mitä ei voitu käyttää. Oli tullut joku huono erä ja lavassa on periaatteessa jo semmoinen määrä, että se melkein on jo siinä.
Harju:                                   Sitten kysyn vielä selvyyden vuoksi, että olitko aikaisemmassa työelämässä
ollut tekemisissä  nauhojen kanssa jostain syystä?
Kämäräinen:                         No, minä olen ollut talouspäällikkönä tämmöisessä Multimedia Oy:ssä, joka meni konkurssiin vuonna 1991.  Olin siellä töissä ja siellä ostettiin kasetteja paljon aikanaan.
Puheenjohtaja:                      Ei se ihan vieras ollut siis?
Kämäräinen:                         Ei.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>