Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.30


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Valitimme Uudenmaan läänionoikeuden päätöksestä KHO:n. Liitimme Professori E. Anderssonin lausunnon liiteeksi, kuin myös runsaan asiakirja-aineiston joka prosessin käsittelyn aikana oli syntynyt. Asiassa oli ilmennyt runsaasti seikkoja jotka tukivat lainmukaisuuteen liittyvää vaatimustamme. Meiltä puuttui CityLink Oy:n kirjanpitoaineisto, toisaalta meillä oli käytössämme Turun lääninveroviraston verotuspäätökset joiden kohteena CityLink Oy oli. Citylink Oy edusti juridista oikeuspersoonaa ja uskoimme päällekkäisen varotuksen kuin myös muiden mielivaltaisten toimien kaatumiseen. Uskoimme, että vastaan tulee jossain vaiheessa objektiivinen asian tarkastelu. Saimme päätöksen varsin pian, skannattuna kokonaisuudessaan:

 

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>