Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.29


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Oikeusasiamiehen vastaus on päivätty 27.1.1999 (Dnro 1796/4/98/27.1.1999) (Skannattu: klikkaa)

Kirje vastaa aiemmin KY:n osalta tekemiini kysymyksiin. Kirjeestä 9.9.88 kerrotaan KY:n verotusta koskevassa alaotsikossa: >Pos.9.6. Kantelu ja Eduskunnan Oikeusasiamiehen vastaus. klikkaa <
Koska saamastani vastauksesta - suomenkielen taitoni huomioon ottaen - en kyennyt erottamaan vastausta (ks.) 16.12.1998 laatimaani selvityspyyntöön, päätin kysyä Oikeusasiamiehen toimistosta, oliko vastauskirjeessä vastattu kysymykseeni?

(Olin saanut myös kaiken aineiston takaisin oikeusasiamiehen toimistosta. Aineisto oli 7 cm paksuinen asiakirjanide jonka päällimmäiseksi oli laitettu kopio 16.12.98 laatimastani kirjeestä oikeusasiamiehelle, seuraavaksi oli laitettu kopio oikeuskanslerinvirastoon samana päivänä osoittamani kirje.)

Pyysin uudelleen v.2006 eduskunnan oikeusasiamien toimistosta selvitystä, oliko minulla toimitettu kaikki oikeusasiamiehen asiasta antamat vastaukset. Oikeuskanslerinviraston vastauskirjeestä ilmenee, että hallinto-oikeuden kokoonpanoa koskeva asian käsittely on oikeusasiamiehen toimistossa käsitelty ja siihen on vastattu? Vastauksessa en kykene löytämään kommenttiakaan laatimaani valitukseen/selvityspyyntöön? Päätelin, että ei vastausta/jos ei "osata/haluta" vastata, vai mitä nykyinen oikeuskansleri JAAKKO JONKKA?


Seuraavassa, Eduskunnan Oikeusasiamiehentoimiston kanslian selitys/vastaus kokonaisuudessaan:

Yrjö Reinikainen

16.12.1998 päivätty kirjoituksenne on merkitty meillä diaariin lisäkirjeeksi ja
siihen on vastattu samassa päätöksessä (Dnro 1796/4/98/27.1.1999) kuin ensimmäiseen 9.9.1998 päivättyyn kirjoitukseenne.

Tiedustelemanne kirje löytynee oikeuskanslerinvirastosta.

Ystävällisin terveisin
Päivi Karhu

(klikkaa päätös - ja jos löydätte siitä vastauksen 16.12.1998 tekemiini kysymyksiin, ystävällisesti lähetä palautetta):

http://www.yrjoreinikainen.fi/lomakkeet/palaute.html

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>