Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.5.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

5. Kirjanpidosta/kirjanpitorikoksesta

Helsingin käräjäoikeudessa käytiin seuraava kasekustelu puheenjohtaja Eero Nikkarinen kysyy ja verotarkastaja Matti Huovinen vastaa KIRJANPIDOSTA (pos 35.3.4.21):

Huovinen:          Mutta jos nyt ajatellaan, että siellä on nyt kaksi, että nää on nyt sitten NTC tai Citylink niin tuli sitä raaka-ainetta kummalle hyvänsä ja kumman nimissä hyvänsä tähän systeemiin niin niihin sisältyvä liikevaihtoverotus on jossain laskennassa vähennetty siis se oli joko vähennetty Citylinkin tai NTC:n nimissä
Puheenjohtaja: Niin, niin mutta eikö se tilanne ole silloin NTC:n kannalta ja lopullisen verotuksen kannalta erilainen käsitelläänkö Citylinkkiä tältä osin omana yhtiönään vai osana NTC:tä jolloin Citylink lakkaa ikään kuin verotuksellisesti olemasta olemassa, ainakin Kuortin mukaan näin olisi tapahtunut. Oletteko eri mieltä kuin Kuortti
Huovinen:          Niin yhdessä tai erikseen, että jos lasketaan yhteen sitten NTC:n
Puheenjohtaja: Nythän tässä on NTC myynyt Citylinkille raaka-ainetta ja Citylink on myynyt valmiita kasetteja NTC:lle ja tältä osin verotus on poistettu
Huovinen:          Kyllä
Puheenjohtaja: Muut on pidetty voimassa NTC myynnit edelleen eikö niin
Huovinen:          Kyllä
Puheenjohtaja: Joo. Citylinkin omat myynnit muualle ja raaka-aine ostot. Nyt jos nää kaikki edellä mainitut erät eli poistetaan NTC:n suorittamat myynnit Citylinki:lle ja Citylinkin suorittamat tai NTC suorittamat ostot Citylinkiltä niin kuin on tehty mutta katsotaankin ne kaikki mikä jää tän ulkopuolelle yhden yrityksen ostoiksi ja myynneiksi niin mikä on lopputulos
Huovinen:          No, no vähennysten osalta niin mun mielestäni niin siinä ei ole eroa, että käsitellään ne sitten kummalla tavalla tahansa
Puheenjohtaja: Miksei siinä ole eroa
Huovinen:          Siis
Puheenjohtaja: Sehän kohdentuu eri yhtiöihin niin täytyyhän siinä olla eroa
Huovinen:          Ne siis, siis vähennys tulee joka tapauksessa niin siihen tähän systeemiin niin se tulee niin kuin liikevaihtovero
Puheenjohtaja: Niin kenen hyväksi se tulee sitä mä kysyn
Huovinen:          Tulee nyt kun ne käsitellään erikseen niin kuin yhteiseksi hyväksi mutta jos ne käsitellään yhdessä niin ne tulee vaan sen NTC:n hyväksi. Mutta ei se vähennysten määrä - niin tota se on molemmissa systeemeissä jos ne lasketaan yhteen niin se verovähennysten määrä on kyllä sama
Puheenjohtaja: Sen takia mikä takia mä, mä kysyn tätä niin mä ihmettelen, että kun on katsottu, että on jonkun valmistus osasto niin miten sitä voidaan käsitellä kuitenkin jossain kohtaa verotuksellisesti omana yksikkönään, eli olisiko nää muut  ostot ja muut myynnit pitänyt silloin merkitä myös NTC:n kirjanpitoon. Tää mistä Harju jo kysyi eli jos kun tää on
Huovinen:        No se mikä tässä on
Puheenjohtaja: Eli olisiko itse asiassa. Kysymys kuuluu näin, että olisiko onko verottajan käsitys tässä asiassa se, että Citylinkin ei olisi ollut tarpeellista pitää lainkaan omaa kirjanpitoa vaan NTC olisi tullut pitää se alusta loppuun.
Huovinen:        Ei vaan silloinhan se olisi mennyt oikein jos Citylink olisi hoitanut kaikki asiansa, veronsa. Sille olisi annettu niin paljon rahaa, että se olisi voinut hoitaa nää tota nää liikevaihtoveronsa, kasettimaksunsa
Puheenjohtaja: Siis se olisi tälläkin järjestelmällä mennyt oikein jos he olis hoitanut veronsa
Huovinen:        Jos he olis hoitanut asiansa niin tähän ei olisi tarvinnut millään tavalla puuttua
, mutta kun tää on järjestetty niin, että Citylink ei ole hoitanut verojansa siinä oli tällä lailla fuskua ja me tultiin siihen tulokseen, että se oikaistaan sillä lailla, että eliminoidaan Citylinkin ja NTC:n väliset liiketoimet ei vähennystä eikä myynnistä veroa
Puheenjohtaja: Nyt te ette vastannut mun kysymykseen. Mun kysymys oli se, että olisiko, onko teidän mielipide se, että asia olisi oikein mikäli NTC Oy olis pitänyt, tässä on nyt kun veroa ainakin on maksettu, olisiko NTC Oy  tullut pitää kokonaan Citylinkin kirjanpito kun te olette tän bulvaani teorian valinnut ja tässä olisiko NTC asia ollut hoitaa Citylinkin kirjanpito ja Kuusiston ei olisi tarvinnut pitää kirjanpitoa lainkaan

Huovinen:        Oikein jos olisi kaikki olisi Citylinkin nimissä pidetty liiketoiminta toiminta olis, olis  tehty NTC:n nimissä
Puheenjohtaja: Niin mitä jälkikäteen arvostellen?

Huovinen:        Niin jos kaiken Citylinkin toiminta olis harjoitettu niin kuin kirjattu NTC kirjanpitoon, ymmärsinkö mä nyt oikein
Puheenjohtaja: Vaikka se olis ollut olemassa oleva yhtiö Citylink Oy

Huovinen:          (Ei vastausta)
Puheenjohtaja: Olisiko semmonen mahdollista, että meillä on kaksi yhtiötä, joista toinen toimii ikään kuin toisen valmistusosastona ja siitä johtuu, että se valmistusosasto ei pidäkään itse omaa kirjanpitoa vaan tää isompi yhtiö pitää sen, näinkö?
Huovinen:        Mun täytyy myöntää, että se lausunto mikä siellä on niin saattaa olla, että se on Hannun (Kuortti) tekemä, että mä en ole kyllä sitä syventynyt pohtimaan, sitä koska.

Tämä on luettava monta kertaa, miten verotarkastaja Huovinen todistaa: silloinhan se olisi mennyt oikein jos Citylink olisi hoitanut kaikki asiansa, veronsa. Toisin sanoen - jos yhtiö ei maksa kaikkia verojaan se on bulvaaniyhtiö? Asiassa tulee tarkoin tutkia maksamattomien liikevaihtoverojen määrä Pos 20.26 maksamattomien liikevaihtoverojen osuus on noin 10.000 euroa. Myöhemmin hän lausuu, että olisi oikein jos Citylinkin kirjanpito olisi liitetty kokonaan NTC:n kirjanpitoon. Hetken päästä hän toteaa, että lausuma ei ole hänen vaan verotarkastaja Hannu kuortin ja että hän ei ole sitä pohtinut.

On kulunut 5 vuotta verotuspäätöksestä eikä veroehdotuksen laatineet verovirannomaiset vieläkään tiedä mikä olisi oikein ja mikä väärin. Laki aiheuttaa vaikeuksia soveltaa mielivaltaa - varsinkin kun ollaan hallintomenettelyn ulkopuolella. Asiassa hoviväki/Hallintoväki ohittaa sofistmilla ja mielivallalla lait ja laillisuuden. On palattava Citylinkin v1997 saamaan verotarkastuskertomukseen joka päivätty vuosi -96, kesällä -95 suoritetun jälkiveropäätöksen jälkeen: Klikkaa . Tässä selkeästi todetaan, että Citylinkin liiketoiminnan tulos on yhdistettävä NTC:n tulokseen. Huovinen kiistää laatimansa ja allekirjoittamansa tarkastuskertomuksen sisällön. Valaehtoisen todistuksen annettujen lausumien ristiriita on silmiinpistävää.

Tällä preimissillä kannattaa verohallituksen hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta prejudikaatti.. Irvokas ajatus lienee, että tämä mahdollistaisi toimet samaistamiseen sekä verovelvollisuuden siirtämisen kautta viranomaisten kaikkivoipaiseen mielivaltaan. Seuraavalla sivulla Hannu Kuortin todistus asiassa.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>