Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus. Kimmo Pörsti ...

29.7.7.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

7. Valheet/valheita. Ristiriitaisuutta ja kavaluutta

Helsingin hovi-oikeudessa minua kuultiin todistelutarkoituksessa, kuuleminen oli varsin lythyt, mikä johtui puheenjohtaja Matti Kalkeen puttumisesta diskussiin ja sen kuluttamaan aikaan. Olin juuri esittämässä moitteeni Teoston toimille siitä, että minulle Teosto laittoi v.2001 ulosottoon kokonaisuudessaan Scandexa Oy hallituksen jäsenille Helsingin käräjäoikeudessa S 92/5637 v.1993 tuomitun vahingonkorvauksen (josta olimme valittanmeet hovioikeuteen), kun Kimmo Pörsti keskeytti todistukseni ja ilmoitti, että Reinikainen aikoo puhua asiasta joka ei liity käsiteltävään asiaan. En saanut kertoa Teoston empiirisistä toimista joka oleellisesti kuvasi heidän suhtettaan minuun. Olisin halunut kertoa Teoston suhtautumisesta Scandexan hallituksen jäseniin ja mainitussa asiassa yhdenverataisuuteen sekä kohtuullisuuteen. Teosto oli hakenut Helsingin Käräjäoikeudessa 1992-1993 päätöstä vahingonkorvauksesta (Scandexa Oy:n maksamattomista tekijänoikeusmaksuista) Scandexa oy:n hallituksen jäsenien saama tuomio oli yhteisvastuullinen (Klikkaa tuomiolauselma). Prosessista kerron positiossa 12 josta päivitys tulossa . Teosto oli 1999 tehnyt akordi sopimuksen (sopimus velkojan ja velallisen välillä velan osittaisesta anteeksi antamisesta tai kohtuullistamisesta) Scandexa Oy:n toimitusjohtaja Markku Roihan sekä Scandexa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Arpiaisen kanssa (klikkaa kopio sopimuksesta) Sopimuksen mukaan he maksoivat 40.000 mk kokonaiskorvauksen kyseisestä vahingonkorvauksesta. Ymmärrän mikäli minulta olisi peritty 1/3 osa - mutta Teosto peri minulta koko tuomittua saatavaa - huomioimatta yhteisvastuullisuutta ja siitä tehtyjä sopimuksia. Teoston harjoitaa toimissaan kavaluutta jota ei voi pitää vähäisenä. Seuraavassa kirjassani Rikostehdas kerron Teoston toimintatavoista yksityiskohtaisemmin kaikessa karmeudessaan (onnekseni olin vaihtanut asianajajaa joka kykeni puolestani riittävään empiiriseen ja aineelliseen näyttöön).

Teostossa vallitsee kästitys, että he edustavat valtiota valtiossa, - he uskovat voivansa esittää mitä tahansa tai jättää esittämästä mitään, tästä esimerkki seuraavassa (myös Pos. 29.7.8 puuttuva aineelinen todistus): Helsingin käräjäoikeudessa:

Teosto Mäntylä: Mihinkä asti Scandexa valmisti kasetteja. Paananen:  Oliko se nyt –91 keväällä vai 90-91 vaihteeseen noin
Teosto Mäntylä: Olette esitutkinnan sivulla 49 todennut, että Scandexa valmisti huhtikuuhun –91 saakka: Paananen: Ehkä, mutta ei minulla asiakirjoja ollut sielläkään, se on varmaan täsmällisempää kuin en nyt muista. Puheenjohtaja: Mihinkä Mäntylä nyt viittaa. Teosto Mäntylä: Se on varmaan virheellinen. Teosto Mäntylä: No se oli virheellinen maininta, no kuitenkin sinne keväälle –91
Puheenjohtaja: Sanotaan nyt todistajille ensinnäkin, ettei hän ole näin asiasta esitutkinnassa sanonut
Teosto Mäntylä: Ahaa, no se ei löydy
Puheenjohtaja: Ei tämä prosessi voi mennä sillä tavalla, että kerrotaan jotain sanotun esitutkinnassa mitä ei sitten löydykään, koska todistajat aika usein kun asiasta on kulunut 10 vuotta kertovat, että esitutkinnassa on kerrottu oikein.

Hannu Kuortti soitteli ympäriinsä ja viljeli indisioita kuin viljelijä siemeniään. Vertauskuva sopii, kun ottaa huomioon sen tosiasian, että hypoteettisilla väitteillä on taipumus alkaa elää omaa elämäänsä ja ajan mittaan ne kasvavat mielikuvien kautta synteettisiksi tosikuvauksiksi. Seuraavassa KTK kuljettaja Kuuselan tapaus joka käynnistyi Helsingin käräjäoikeudessa kun verotarkastaja Kuortti todistaa/VALEHTELEE ja asianvalvoja Kemppainen puhuttelee:

Kemppainen:        Tarkastuskertomuksen liitteenä ollut 34 kirjallinen todiste 26 tällainen Turun KTK ajopassi onko tohon laskuun tehty teidän lisäyksiä
Kuortti:                  Se yläosa on siellä
Kemppainen:        Muistatteko tätä puhelinkeskustelua ja pystyttekö tarkemmin sisältöä selvittämään sitten
Kuortti:                  Tää on välillistä keskustelua tää on puhelinkeskustelu
Puheenjohtaja:     Katsotaan nyt annetaan Kemppaisen kysyä ja katsotaan mihin se johtaa
Kemppainen:      Niin, että muistatteko tätä puhelinkeskustelua kun siihen on tuollaiset havainnot kirjoitettu
Kuortti:                  Kyllä muistan
Kemppainen:        Muistatteko tarkemmin tässä lukee, että tavarat koneet siirretty Kuormakadulta Telekadulle
Kuortti:                  Joo elikkä kun sehän oli tietty takavarikko siellä Citylinkin toimitiloissa ja sitten kun näissä tarkastuskertomukseen annetussa vastineessa oli siihen viitattu niin mä halusin selvittää, että missä, mihin ne tavarat sitten on mahdollisesti joutuneet ja kun tää tän tyyppinen tää on Citylinkin kirjanpidosta tää KTK:n ajolasku niin mä soitin sinne ja sain selville tän Kuuselan puhelinnumeron niin ja tosiaan soitin hänelle ja kysyin, että mitä tavaroita sieltä kuljetettiin, niin hänen mukaansa se koko tila tyhjennettiin ja vietiin tuonne Telekadulle joka on nyt sitten ollut tän Etronian toimiosoite

Verovirannomaisilla kuin myös Teostolla oli synkkä mieliala Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. He päättivät vaatia lisää poliisitutkintaa sen johdosta, että löytyisi jotain näyttöä jolla he voisivat varmistaa voittavansa Hovi-oikeudessa. Poliisi teki uutta tutkintaa ja kuuli mm. KTK kuljettaja Kuuselaa sekä myyntipäälikkö Taina Artukkaa. KTK kuljettaja Kuusela kertoi poliisitutkinnassa, ettei hänen tehtävänsä ollut tyhjentää Citylink Oy:n toimitilaa. Todistaja Kuusela vastasi kysymykseen Hovi-Oikeudessa seuraavasti:

Harju:                   Muistatko, jäikö siihen paikalle tavaraa, siihen, mistä lastattiin näitä?
Juhani Kuusela:    Melko varmaan jäi, joo.
Harju:                   Mutta sitäkään et pysty muistamaanko, että mitä se olis voinu olla sitten?
Juhani Kuusela:    En. Eikä tää, mun kuljetukseni ei käsittänyt mitään koko paikan tyhjennystä, vaan se tehtiin asiakkaan työnjohdon alaisuudessa, joka anto tavarat mitkä tuotiin kyytiin ja mitkä viedään, se on kokonaisurakointia eikä muuta osasuoritusta...
Harju:                   Jäiks sinne paljon tavaraa?
Juhani Kuusela:    Ööm... Vaikee sanoa, ei oo mitään muistikuvaa, mitä jäi.
Harju:                  Tuota, muistatko puhuneesi tästä asiasta jonkun verotarkastajan kanssa joskus?
Juhani Kuusela:  Joo, puhelimessa. Olin silloin, ensimmäisen kerran kun tästä asiasta kuulin, niin tämän kuitin perusteella, niin... soitti Hämeen lääninverovirastosta
Harju:                  Joo. Olisitko sanonut itse silloin, että veit kaiken tavaran sieltä pois?
Juhani Kuusela:  En varmaan ois sanonu silloin vaan

Harju:                   Ei muuta kysyttävää.


 

 

 

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>