4. Yrityskauppa, alku tulevalleoviväk

4.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Käynnistin myös ideaani perustuen, perustutkimuksen VHS kasettien valmistusteknologiasta sekä laskelmat mahdollisuuksista valmistaa Suomessa kyseistä tuotetta.

Pos. 4.1.3 Ongelmia Arimo Ristolan ym. Jyväskylän klaanin kanssa

Seuraavien kuukausien jouduin toteamaan, että Finn-Mayrei Oy uusien omistajien kanssa ilmaantui ongelmia. Palkka saatavani olivat maksamatta myös kesälomarahani. KY:n laskusaatavat oli suorittamatta. KY:n omistamat koneet oli päätetty jättää luovuttamatta KY:lle. Mikä tärkein, kauppahinnan maksamaton osa oli suorittamatta ja ostaja pyrki osoittamaan sen suoritetuksi.

Olosuhteet olivat johtamassa kaikkien avoimien sopimus- ja taloussuhteiden selvittämiseen alioikeudessa. Suhteet Arimo Ristolaan sekä uuteen omistajaan olivat pettymysten ja epäoikeudenmukaisuuden murskaamina täysin toivottomassa tilassa. Epäilin , että Arimo Ristola toteutti politiikassa oppimaansa tapaa KEPU:lit pettää aina. Heidän suunnitelmissaan oli lähdetty siitä, että vahvimman oikeudella, verkottumista hyväksikäyttämällä, voivat luoda minulle luuserin ilmapiirin, taloudellisella ja poliittisella näyttämöllä. Luuserilla tässä yhteydessä tarkoitan henkilöä joka on "oikeustoimikelvoton uskottavuudessa" kyvytön toteuttamaan: taloudellista suunnitelmallisuutta, oikeudenmukaista sopimusetiikkaa, menestykseen johtavaa yritystoimintaa. Kaikin mahdollisin keinoin "he" ja varsinkin syntyi epäillys sekä tietoisuus, että Arimo Ristola pyrki vaikeuttamaan taloudellista toimintaani.

Seuraavien vuosien aikana alioikeus käsitteli ainakin 8 kannetta saatavistamme tai oikeuksistamme omaisuuteen ja vakuuksiin. Jokainen tapaus käsiteltiin myös hovioikeudessa sillä lopputuloksella, että vain yksi vaatimus muuttui hovioikeudessa vastaajan hyväksi. Olimme kantajina voittaneet mm:
– Palkka- ja kesälomarahasaatavamme, sekä minä että vaimoni eri oikeusprosessissa
– KY:lle määrättiin maksettavaksi kaikki laskusaatavat.
– Saimme loput kauppahintasaatavastamme joka hovioikeuden päätöksen perusteella tilitettiin ulosottomiehen toimesta - korkoineen sekä asianajokuluineen.
– Mikä tärkeintä, saimme oikeuden päätöksellä takaisin vakuustalletuksemme pankeista.
– KY oli saanut alioikeuden päätöksellä haltuunsa omistamansa muovikoneet. Hovioikeus myöhemmin kumosi päätöksen. KY maksoi koneista kohtuulliseksi arvioidun korvauksen yhtiölle, jolle katsottiin kuuluvan kaikki omaisuus mikä yhtiön tiloissa myyntihetkellä oli. Tähän luettiin myös henkilökohtaiset tavarani, sekä KY:n omaisuus joka yhtiön tiloissa myyntihetkellä oli.

Kaikki oikeustoimet olivat saaneet lopulliset ratkaisunsa vuonna 1987. Sopimuskumppanimme omavaltaiset hyväksikäyttöyritykset olivat oikeuslaitoksen toimesta saatu korjattua ja oikaistua. Oli aika sulkea tapaus ja katsoa tulevaisuuteen. Oli aika unohtaa Arimo Ristolan sekä Matti Sinkkosen kelvottomaksi koettu puuhastelu. Mutta tässä ei ollut koko tarina. Jyväskylän klaani (Keran keski-suomen aluejohtaja Arimo Ristola ja Kone Jyrä/Tana omistaja Matti Sinkkonen) käynnisti kostotoimet. Kostotoimiin tarvittiin voimaa/valtaa johon heidän omat voimansa eivät riittäneet. Ensimmäiseksi he päättivät pyrkimyksestään perua koko kauppa ja asettaa myyjät korvausvastuuseen, tähän tarvittiin avuksi rikospoliisia. Toiseksi he tarvitsivat yhteistyökumppania jolla on valtiovoimaa, ja joka on helposti suostuteltavissa kun on "suhteita" tämä oli veroviranomainen.

Tästä alkaa ajojahti. On vielä hetkeksi palattava ajassa taaksepäin, vuoteen 1983 ja -84 ja sen aikaisiin tapahtumiin, kuin myös sen jälkeiseen työskentelyyni yrityskonsulttina, tästä seuraavassa.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>