Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.11.2.1

Helsingin Hovioikeuden tuomio Nro 4051 annettu 15.9.1994 asia Nro S 92/2258 päätti, ettei syytä raastuvanoikeuden päätöksen muuttamiseen ole ja Teoston maksettavaksi määrätyt korvaukset jäivät voimaan.

Tästä tappiosta Teosto ja opetusministeriön virkamiehet imaisivat herneen nenäänsä.

Pos 11.3.

Raastuvanoikeuden käsittelyn lomassa 4.8.1992 Teosto laatii tutkintapyynnön Helsingin poliisilaitokselle; Arpiaisen, Roihan ja Reinikaisen kohdistuen ja liittyen kasettimaksuasioihin. Tästä emme saaneet kuulla mitään, asia ikään kuin jäi lähtökuoppiinsa.

Teosto/ Pörsti laati uuden tutkintapyynnön Riihimäen nimismiespiirille, ja asiassa Rikoskomisario Jouko Kangasmaa 7.3.1994 tiedustelee Pörsti:ltä lisää yksityiskohtaista tietoa. Teosto/ Pörsti vastaa kirjeeseen: 10.3.1994 NTC International Ltd Oy:tä koskien seuraavasti:

1. SCANDEXA Oy
(Pos.1 sisältö kokonaisuudessaan kappaleessa; 12 Scandexa Oy Hallituksen vastuu Teosto-maksuista. Päivitys meneillään tulossa 2008 kevät talvella )

(Seuraavassa kirjeen muu sisältö kokonaisuudessaan)

2. NTC International Oy ym.

Dexa merkkisten kasettien markkinointia jatkoi Oy NTC - International Ltd. Markkinoilla liikkui mm. Dexa-merkkisiä kasetteja, joissa on teksti: "valmistus ja markkinointi: NTC International, Suomi". Lisäksi Teosto saamista tullauspapereista kävi ilmi, että NTC:llä toi maahan kasettien valmistuksessa käytettävää ns. raaka-nauhaa. Niin ikään kävi ilmi, että NTC:llä oli nyt omistuksessaan kasettien valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet. NTC haastettiin Helsingin raastuvanoikeuteen vastaamaan haasteeseen n.260.000 markan maksamattomien kasettimaksujen osalta. NTC kiisti kanteen kertoen, että se ei itse valmista kasetteja, vaan teettää ne Citylink nimisellä yrityksessä myymällä raaka-nauhan Citylinkille ja ostamalla valmiit kasetit takaisin. Koska todistajana kuullun yhtiön kirjanpitäjän mukaan NTC ei itse valmistanut kasetteja, tuomioistuin hylkäsi Teoston puolesta esitetyn vaatimuksen siitä, että NTC olisi velvoitettu esittämään kirjanpitonsa oikeudessa. Kanteessa jouduttiin näin ollen luopumaan, koska Teostolla ei ollut muuta keinoa näyttää valmistusta toteen.
NTC:n puitteissa on Teoston tietojen mukaan toiminut lähinnä Yrjö Reinikainen. NTC:llä on esitteensä mukaan kotelotehdas Virossa. On mahdollista, että kasetit valmistellaan nykyisin siellä.

3. CityLink Oy

Vuonna 1991 ilmaantui Dexa-merkkisten kasettien valmistajaksi Turkulainen Citylink Oy. Citylinkin hallituksen jäsen Vesa Kuusisto on aiemmin ollut Sukabun (Scandexa) työntekijä. Saatuaan tiedon Citylinkin toiminnasta Teosto otti yhteyttä yhtiöön ja Citylinkin pyynnöstä yhtiön kanssa solmittiin ns. perimättäjättämissopimus, joka käsitti sen, että Citylinkillä on oikeus myydä kasetteja ilman kasettimaksua kasettien ammattimaisille tallentajille.

Citylinkin toiminnassa ilmenneiden epäselvyyksien takia tehtiin yhtiössä em. sopimukseen perustunut tilintarkastus, jossa kävi ilmi, että yhtiö on jättänyt Teostolle maksamatta (ja suurimmaksi osaksi myös ilmoittamatta) kasettimaksuja n. 1,3 miljoonan markan edestä. Tarkastuksessa kävi ilmi, että pääosa yhtiön raportoimattomista myyntilaskuista oli ostaja NTC International Ltd.

Asiasta nostettiin velkomuskanne, johon on saatu myönteinen päätös sekä Turun raastuvanoikeudessa että Turun Hovioikeudessa (18.2.1994).

4. Balstar Oy

Vuonna 1992 ilmaantui Teoston tietoon uusi valmistaja, Balstar Oy, jonka osoite tullauspapereiden mukaan oli sama kuin Scandexan osoite Hämeenlinnassa. Meille antamiensa tietojen mukaan yhtiö kuitenkin toimii Orivedellä. Balstarin tullauspapereissa on esiintynyt Yrjö Reinikainen ja NTC Internationalin nimet; meille päin Balstarin asioita hoitaa kuitenkin Kaarlo Honkaniemi. Tämänhetkisten tietojen mukaan Balstar ostaa valmistuksessa käytettävää raaka-nauhaa (kasettimaksullisena) ja valmistaa siitä kasetteja. Balstarin myymien kasettien merkistä ei ole tarkkaa tietoa.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>