Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

5. Tämänhetkinen tilanne; yleistä
kasettimaksun kiertämiseen tähtäävää toiminta on viime vuosina saavuttanut suuret mittasuhteet. Kiertämistä tapahtuu sekä maahantuonnin että kotimaisen valmistuksen yhteydessä. Kotimaisen valmistuksen osalta tilannetta yritettiin korjata joulukuussa 1992 tekijänoikeusasetuksen muutoksella, jossa myös kasettien valmistukseen käytettävästä ns. raaka-nauhasta alettiin periä kasettimaksua. Muista toimenpiteistä huolimatta (mm. tekijänoikeuslain ja asetuksen muutokset) tilanne on edelleen se, että markkinoilla on paljon kasetteja, joista ei ole maksettu lain edellyttämää kasettimaksua. Tästä aiheutuu paljon haittaa sekä opetusministeriön nimeämälle maksuvarojen saajataholle että laillisesti toimiville yrityksille

6. Rikosoikeudellinen arviointi; tehty tutkimuspyyntö

Em. toiminnan rikosoikeudellinen arviointi on ongelmallista: Tekijänoikeuslaissa ei ole selkeää kasettimaksun kiertämiseen tähtäävän toiminnan kriminalisointia. Lisäksi tullin kanta on ollut se, että tullirikos toteutuu lähinnä vasta sillä, että tullille aiheutetaan taloudellista menetetyksi. Kaikesta huolimatta on ajateltavissa, että ainakin tietynlainen toiminta; mm. tahallisesti väärien tietojen antaminen kasettimaksun kiertämiseksi, on lähellä petoksen tunnusmerkistöä.

Hyvin usein on epäiltävissä, että kasettimaksun kiertäminen lisäksi yrityksen toimintaan liittyy myös vastaavaa toimintaa mm. liikevaihtoveron osalta. Tämä on pääteltävissä esim. kasettien hinnoista.

Teosto on tehnyt kasettimaksuasioissa joitakin tutkintapyyntöjä poliisille; mm. Arpiaisen, Roihan ja Reinikaisen osalta on tehty tutkintapyyntö Helsingin poliisille 4.8.1992.

7. Lopuksi

Meillä on asian tiimoilta erilaista materiaalia ja tarvittaessa olemme valmiit lähettämään sitä teille toivomustenne mukaan sekä muutenkin avustamaan eri tavoin.

Tekijänoikeuslain perivälle järjestölle asettaman tietojen salassapitovelvollisuuden takia pyydämme huomioimaan, että nyt annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan poliisin sisäiseen käyttöön. Muussa tapauksessa pyydämme ystävällisesti teitä ottamaan ensin yhteyttä Teostoon

Liitteet: Kasettimaksuesite
Erityistilintarkastusmuistio

Kunnioittavasti

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto r.y./Kasettimaksutoimisto
Kimmo Pörsti
Toimistopäällikkö

--------------------------------------

Huomio kiinnittyi väistämättä siihen, miksi Riihimäen poliisi kytkettiin asiaan. Myöhemmin havaitsimme, että Kimmo Pörsti asui Riihimäellä. Poliisin kanssa käyty kirjeenvaihto osoittaa kuinka Pörsti laajentaa tutkintapyyntöään liikevaihtoverojen suuntaan. Tähtäimessä ei ole Citylink vaan NTC. NTC ja Reinikainen koska alioikeudessa oli kohdattu ikävä tappio, nöyryytys, joka piti kostaa. Tutkintapyyntö ensimmäinen tehtiin 1992. Seuraava päivättiin 7.3.1994, samaan aikaan Hämeenlinnassa alkaneen verotarkastuksen kanssa. Asialle oli kytketty Teosto – veroviranomaiset - ja poliisi.

Teosto "oli ottanut herneen nenään": lausui Pekka Harju Hgin Käräjäoikeuden käsittelyssä kesällä 2000. Teosto päätti säveltää uudet laulut, ja sanoitus haettiin verottajalta.. He valitsivat virkamiestien, johon teostolla oli institutionaalista voimaa sen takuu miehinä toimivat Opetusministeriön virkamiehet. Valintaan toimintatavasta vaikutti tietysti monet seikat - eikä vähiten taloudellisuus - (verovelvolliset maksaa) myös verotusinstituution maine ja valta. Yhdessä virkamiesten kanssa he verkottuivat, luomalla värisuoran/viranomaistoiminnan tiivistyneen yhteistyön, tämän avulla katsoivat voivansa voittaa. He käynnistivät uuden valtapelin. Teosto, Kimmo Pörsti toimi pelinrakentajana "säveltäjänä" ja verotarkastajat toimivat sanoittajina "kertomuksen sisällön synteesin ja teorian sanoittajina".

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>