Title 9. Ajojahti jatkuu.
13. ”Ensimmäinen” tarkastuskertomus, vastine 1994. "Kuulemismenettely"

13.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Annamme selvityksen ja korostamme havaitsemiamme merkintä virheitä verotarkastajien vienneissä taulukkolaskelmaan, sekä niiden aiheuttamaa epäjohdonmukaisuutta laskelmassa. Emme tarkista jokaista merkintää vaan ainoastaan korostamme suurimpia puutteita.
Tämä selvitys ei riittänyt. Saamme uuden kehotuksen tarkemman selvityksen antamisesta, (sanatarkasti) seuraavasti:

----------------------------

Pos.13.1.2 Hämeen lääninveroviraston uusi lausuntopyyntö

Hämeen lääninverovirasto Päiväys 28.9.1994
Tarkastusosasto

Nro: (tyhjä)
Asia: Liikevaihtoverotarkastus

TARKASTETTAVAKSI

Oheisten laskelmien mukaan videokasettien ostot CityLink Oy:ltä ovat 17127 kappaletta suuremmat kuin vastaavien kasettien myynti ajalla 1.7.1991 – 30.6.1992 huomioon ottaen varastoon 30.6.1992 jääneet kasetit.

Pyydämme tarkistamaan oheiset laskelmat.

TOINEN KEHOTUS OHEISTEN LASKELMIEN TARKASTAMISEKSI.

Antamassanne vastineessa ei ole yksilöity miten laatimanne laskelma poikkeaa kirjanpitonne myyntilukujen kappalemäärästä. Vastineenne sisältää vain väitöksiä asiasta. Kehotamme Teitä tarkastamaan oheiset laskelmat sekä yksilöimään mahdollisesti havaitsemanne virheet. Yksilöinti tulee olla yksityiskohtainen siten, että siitä ilmenee kirjanpidon tosite, päivämäärä ja markkamäärä sekä kappalemäärä, jotta erot laskelmaan voidaan todeta.

Pyydämme osoittamaan erityisesti e-180 havaitsemanne koontivirheet. Myyntien listat on koottu kirjanpidossanne tuloutetuista myyntilaskuista. Muita asiakirjoja myyntien tarkastamisessa ei pidä käyttää.

Mikäli selvitystä ei esitetä hyväksyttävästi, tullaan laskelmia pitämään oikeina ja myyntiin esitetään lisättäväksi 17.127 kasetin myyntiä vastaavana myyntinä 300.000 mk.

Pyydämme osoittamaan kaikki oheisissa laskelmissa todennettavissa olevat virheet (sarakkeet e30, e120, e180 ovat tärkeimmät) 6.10.1994 mennessä.

Allekirjoitus: Vanhempi verotarkastaja Matti Huovinen


Pos 13.1.3 Laadimme vastineen – Matti Paananen auttaa asiassa.

Soitin Matti Paanaselle Lääninverovirastoon. Tavoitin hänet ja pyysin hänen apuaan tarkastuskirjelmässä esitetyn asian selvittämiseksi. Paananen oli tuohon aikaan vastuussa yhtiömme kirjanpidosta, joten hän tunsi aineiston parhaiten. Olimme saaneet noin "viikon aikaa" selvityksen tekemiseen. Saamamme aika vastineen laatimiseen ja kirjanpidon tarkastamiseen kokonaisuudessaan vaikutti lyhyeltä, olihan varsinaisessa tarkastuksessakin käytetty monin kerroin enemmän aikaa. Puhumattakaan asian kirjallisesta käsittelyssä johonka verotarkastajat olivat käyttäneet usean kuukauden. Paananen toimi Hämeen lääninverovirastossa virkailijana - Lvv tarkastajana - joten myös hänen ammattikokemuksensa oli mitä parhain asian selvittämiseksi. Yhdessä omistamani Tili- ja toimistopalvelu KY:n kirjanpitäjän Pilvi Salokanteleen kanssa he ryhtyivät tarkistamaan verottajan tekemiä havaintoja - sekä niiden kausaalista – ja matemaattista tosiasiallisuutta.

Havaitsimme, ettei osto- ja myyntilaskujen tarkastaminen ole mahdollista vaaditussa aikataulussa ja ilmoitamme veroviranomaisille oman aikataulumme vastineen antamiselle. Katsoimme, että asiassa ei ole mitään sellaista fiskaalista syytä joka edellyttäisi kohtuuttoman lyhyttä vastineen jättöaikaa.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>