Title 9. Ajojahti jatkuu.
13. ”Ensimmäinen” tarkastuskertomus, vastine 1994. "Kuulemismenettely"

13.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.13.1

Hämeen lääninverovirasto teki NTC international Ltd Oy:n verotarkastuksen konttorissamme talvella 2.-4.2.94, sekä 7.-8.2.94. Toisen kerran loppukesällä 15.8., 23.–26.8., 29.8.–1.9.1994. NTC:n kaupparekisteriin rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Helsingissä sijaitsee myös yhtiön myyntikonttori. NTC tekee veroilmoituksensa Helsingin verovirastoon. Verotarkastajat eivät ilmoita ennakkoon saapumisestaan. He ilmestyvät konttoriimme yllättäen - kuin "rikolliset". Heillä on ennalta suunniteltu arrogantti lähestymistapa joka perustuu yllätykseen. Yhtiömme veroilmoitukset, sekä verottajaan liittyvä vuorovaikutus on hoidettu ja toteutettu normaalisti, lainmukaisesti, eikä viranomaisilla ole ollut asiassa muistutettavaa.

Heidän saavuttua yhtiöömme, havaitsemme heidän mukanaan tuoman ilmapiirin valtaavan toimiston tunnelman. Vapautunut työnteko muuttuu hetkessä kireämmäksi, vaivautuneeksi. He ilmoittavat tekevänsä liikevaihtoverotarkastuksen ja haluavat tietää mitä tiloja voivat asiansa hoitamiseksi käyttää. Ohjaamme heidät neuvotteluhuoneeseen jonne he haluavat vuoden 1991–92 kirjanpidon. Pian, muutamassa tunnissa havaitsemme verovirkamiesten ottavan hallintaansa osan konttorimme komentosuhteista, mappia haetaan, käskyjä annetaan/otetaan vastaan ja niitä toteutetaan. Huomaamme myös heidän kiinnittävän tarkoin huomiota siihen missä aineistoa arkistoidaan. Jo seuraavana päivänä he osaavatkin itse noutaa tarvitsemaansa aineistoa - eri osista toimistoa. He verhoutuvat teennäisen ystävällisyyden suojaan ja lymyilevät "neukkarissamme" kuin kätyrit. Avoimuus ja luottamuksellisuus puuttuvat, ilmassa leijuu juoniminen ja kavaluus. Näin meni kolme päivää ja seuraavalla viikolla he tulevat jälleen, nyt kahdeksi päiväksi.
.
Tarkastustoiminnan yhteydessä - kahvitauoilla - joimme yhdessä kahvit ja nautimme talon tarjoamat kahvileivät, pyrimme keskustelemaan ajankohtaisia asioita. Minua on kovasti kiinnostanut -80 luvun loppupuolen taloudelliset tapahtumat ja niiden vaikutukset –90 luvun alun lamaan. Yritin keskustella tarkastajien kanssa luontevasti ja avoimesti, pannen samalla merkille etteivät he lainkaan olleet samalla "aaltopituudella" joten debatti oli väkinäistä. Puhuimme nykymenosta, havainnoistani yhteiskunnassa, omasta käsityksestäni asiassa, jota olisin halunnut tutkia lähemmin - kausaalisesti. Kerroin olleeni alkuvuodesta ennen heidän saapumistaan, mahdollisuudessa osallistua kansanradion haastatteluun asiasta. Olin saanut kannustavaa palautetta, filosofiseen - valtakoneiston talouspolitiikan arvosteluuni, ja yritin käynnistää debattia aiheesta (aiheesta enemmän ks. Pos 15 Yrittäjä exodus. Hallittu rakennemuutos, syyt lamaan, laman seuraukset ja hallintovallan moraali. v.1985–1995). Sinuttelin tarkastajia kuten tällaisessa "välittömässä" ilmapiirissä tuntui sopivalta. Pidin muuten kiinni muodollisuudesta, että virkamiehiä on kohdeltava asianmukaisesti heidän tehtävissään jo sillä perusteella, että se auttaa objektiivisen kokonaiskuvan luomiseen yrityksestä ja sen toimijoista.

Verotarkastajat viipyvät kahden viikon aikana luonamme viiden päivän ajan, jonka jälkeen poistuessaan ilmoittavat, että ”perästä kuuluu”! Tarkastuksen sisällöstä, havainnoista, mahdollisista kirjausvirheistä ei keskusteltu, ei diskurssia, ei kysymyksiä mistään?, ei ollut loppukeskustelua, ei myöskään ”alkukeskustelua”.
Seuraavan kerran he saapuvat 15.8., 23.–26.8., 29.8.–1.9.1994 ja toimivat samoin premissein, ei alkukeskustelua, ei loppukeskustelua. Lähtiessään he ilmoittivat yksikantaan, että - ”perästä kuuluu!”

 

Pos 13.1.1 Hämeen lääninveroviraston lausuntopyyntö

8.9.1994 saamme seuraavan kirjeen (sanatarkasti):

Hämeen lääninverovirasto Päiväys 7.9.1994
Tarkastusosasto

Oy Ntc International ltd
Asentajantie 8-10, 13500 HML

Dnro: ( ei numeroa ?)
Asia: Liikevaihtoverotarkastus (huomaa: Liikevaihtoverotarkastus! )

TARKASTETTAVAKSI

Oheisten laskelmien mukaan videokasettien ostot CityLink Oy:ltä ovat 17.127 kappaletta suuremmat kuin vastaavien kasettien myynti ajalla 1.7.1991 – 30.6.1992 huomioon ottaen varastoon 30.6.1992 jääneet kasetit.

Pyydämme tarkistamaan oheiset laskelmat

Ohessa myös disketti yhteenlaskujen tarkastamista varten.

Allekirjoitus: Vanhempi verotarkastaja Matti Huovinen

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>