Title 9. Ajojahti jatkuu.
13. ”Ensimmäinen” tarkastuskertomus, vastine 1994. "Kuulemismenettely"

13.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Annamme vastineemme 25.10.1994.
Seuraavassa vastineen sisältö oleellisimmalta osin, (ilman kopioita taulukkolaskelmista):


Hämeen lääninverovirasto

Tarkastusosasto

Vastine 28.9.1994 päivättyyn tarkastuskirjelmään.

Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:stä Pilvi Salokannel ja avustajana Matti Paananen ovat tarkastaneet jokaisen NTC:n osto- ja myyntilaskun, vertaamalla niitä tehtyyn raporttiin on korjattu siinä esiintyneet virheet ja päädytty seuraavaan.

Ostot, taulukko NTC OSTOX.XLS 1.7.91 – 30.6.1992

Olemme punaisella merkinneet virheet taulukkoonne ja saaneet seuraavat ostomäärät kustakin myymästämme tuotteesta (liitämme taulukon vastineen oheen).
– Virheitä esiintyy laskussa 644, 668, 669 ja 670.
– Ostolaskut 668, 669, ja 670 tarkastajat ovat kirjanneet erehdyksessä kahteen kertaan. Lasku 668 oli kirjanpidossa kaksi kertaa, mutta kirjanpitäjä oli nollannut markat päiväkirjassa eikä reskontrassa kyseinen lasku esiintynyt kuin kerran.
– Laskussa 644 virhe oli ainoastaan markkasarakkeessa. Tarkastajat olivat kirjanneet 57.120 mk kun olisi pitänyt kirjata 16.421 mk.

2 Myynnit 1.7.91 – 30.6.1992 NTC AAKK.YLS

Liitteessä 2. punaisella ympyröidyt tiedot on poistettu myynneistä, ne olivat joko äänikasetteja, virheellisiä kirjauksia tai hintahyvityksiä. Tarkastuksemme tuloksena olemme saaneet seuraavat tuotekohtaiset myyntimäärät, jotka poikkeavat verotarkastajien lukemista. Liitämme tositteet oheen.

3. Selvitämme toimintaamme, sekä annamme selvityksen joka selvittää mm: että sekalaiset kohta koskee eripituisia tuotteita joita on myyty 1542 kpl enemmän kuin on ostettu, e-30 myyty 1079 enemmän kuin ostettu ja e-120 myyty 3300 enemmän kuin ostettu, ed. yhteensä n.5900 kpl jotka edustivat myyntiä sellaisissa tapauksissa joissa asiakirjojen perusteella oli toimitettu rinnakkainen tuote (esim. e-30 tilalle e-35 tai muu korvaava tapauksissa joissa kyseistä tilattua tuotetta ei ole ollut varastossa). Annoimme myös selvityksen palautettujen tuotteiden varastosta ja niiden edelleen myynnistä sekä varastotilanteesta (varaston hoitajan todistus) toimitamme myös myyntilaskujen kopiot sekundamyynnistä joka tapahtui tilikauden päättymisen (30.06–92) jälkeen syksyllä 1992.

Allekirjoitukset, NTC International Ltd Oy

---------------------------------

Pos 13.1.4 Odotamme palautetta,– Kommentteja

Jäimme odottamaan palautetta. Olimme selvittäneet tarkastuksen havainnot, ja ihmettelimme tällaisen liikevaihtoverotarkastuksen sisältöä. Mikä on tällainen "liikevaihtoverotarkastus", yhden tuotteryhmän myynnin tarkastus? Tämä ei edusta yhtiömme myynnistä kuin yhtä kolmannesta (NTC myynti 06–92 päättyneellä tilikaudella oli 9.9 milj. mk). Muun myynnin merkitys yhtiöllemme on koko toimintamme varsinainen perusta ja varsinkin kannattavuuden osalta muu myynti mahdollisti liiketoiminnan. Tähän liittyi myös se oikeustosiseikka (Teosto kantajana / NTC vastaajana Hgin käräjäoikeudessa -92), että NTC ei harjoittanut ennen kevättä – 91 lainkaan kasettikauppaa (Ks. Paanasen todistus asiassa Pos. 11.2). Olisimme säästyneet paljolta turhalta työltä mikäli tarkastuksen jälkeen olisi käyty keskustelu niistä ristiriitaisuuksista joita tarkastuksessa havaittiin, hyvä verotarkastustapa (ks.14.Pos.3 Hyvä verotarkastustapa; 5.6 loppukeskustelu) edellyttää tällaisen keskustelun käymistä, kanssamme ei käyty, - ei alku - ei loppukeskustelua?

Alituinen ajojahti harmitti, se ei tuntunut koskaan loppuvan. Hoidin kaikki velvollisuudet yhteiskunnan suuntaan asianmukaisesti. Samat tahot ovat tästä huolimatta yhtenään myrkkyjään marinoimassa. Ihmettelin, miksi Helsinkiin rekisteröidyn yhtiön verotarkastus tehdään Hämeen lääninveroviraston toimesta? Mitään valtuutusta tai toimenpidepyyntöä Helsingin verovirastosta tai Uudenmaan lääninverovirastosta ei ollut, - eikä esitetty. Myöskään mitään vuorovaikutteista kirjeenvaihtoa ei ollut veroilmoituksiemme tai valvontatietojemme sisällön mahdollisista puutteista. Hoidimme velvoitteet asianmukaisesti kaikkiin suuntiin.

Mitään palautetta emme saaneet vastineemme johdosta, - vaikka kysyimme palautetta kirjallisesti. Joulukuussa Hämeenlinnan kirjakaupassa tapaan vahingossa Hannu Kuortin ja saan mahdollisuuden kysyä asiasta. Hän kertoi, "että verotusta ei voitu tämän näytön perusteella suorittaa". Kysyin miksi he eivät asiasta anna kirjallista palautetta. Hän kertoi, "ettei se ole tapana". Lausuin paheksuvani tuollaista menettelyä.

Ensimmäinen yritys NTC:n kirjanpidon tarkastamisesta - myyntien ja ostojen vertaaminen, ei luonut edellytyksiä lailliseen jälkiverotukseen, tulos ei vastannut heidän toiveitaan. Heidän oli loihdittava intuitiivisempi juoni, synteettisempi kertomus, saadakseen tahtonsa toteutettua. (v.1995 helmikuussa verottaja saa valmiiksi- sekä toimittaa uuden kertomuksen. Tähän sopi lausuma, "Arpa on heitetty”: >Julius Caesar noin 2000 vuotta sitten<. Verotarkastajille olin kohde, he tavoittelivat taustalla operoivien toimijoiden intressejä, että yhdessä omaa urakehitystään institutionaalisessa organisaatiossa.)

Ennen kuin menemme seuraavaan alaotsikkoon, tutustumme kirjeeseen jonka saimme noin vajaan kahden vuoden kuluttua koskien edellä mainittua tarkastuskirjettä.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>