Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Koneiden ja kaluston myyntihinta 5.000.000 mk
. / . inventaariarvo -4.403.735 mk
. / . vuokratuotot -1.500.000 mk
lisätään tehty arvonalennus +1.100.934 mk
lisätään varastovar.osuus +825.700 mk
Jälkiverotuksiin lisättävä määrä 1.022.899 mk

verovuosi 1993
Yhtiö on tehnyt 1.118.757 mk:n suuruisen siirtymävarauksen, joka perustuu yhtiön vuonna 1992 tekemään 1.321.800 mk:n suuruiseen varastovaraukseen ja 20.914 mk:n suuruiseen luottotappiovaraukseen. Oikea varatovarauksen määrä olisi vuonna 1992 ollut 496.100 mk (1.321.800 mk vähennettynä 825.700 mk:lla), joten vuonna 1993 olisi maksimisiirtymävaraus ollut 517.014 mk. Näin ollen tulisi yhtiön vuoden 1993 verotettuun tuloon lisätä jälkiverotuksin perusteettoman siirtymävarauksen määrä eli 601.743 mk (1.118.757 mk -. 517.014 mk)

5.2. Citylink Oy

5.2.1. Liikevaihtoverotus

5.2.1.1 Veroton ja verollinen myynti
Käyttöomaisuutta todettiin viedyn Viroon, mikä on ollut verotonta myyntiä. Muu myynti on ollut kasettien ja vähäisessä määrin käyttöomaisuuden myyntiä kotimaahan.
Liikevaihtoverotukset on toimitettu arvioon perustuen joulukuusta 1991 maalikuulle 1992 sekä maaliskuusta 1993 alkaen helmikuuhun 1994 asti, koska yhtiö ei ole antanut kuukausi-ilmoituksia. Koska liikevaihtoverotusta ei voi toimitaa kirjanpidon eikä tositeaineiston perusteella kohdassa 2.2.6 mainituista syistä, esitetään arvioverotuksia ajalle 1.5.1991 – 31.8.1992 liitteeessä n:o 2. Myöhemmästä toiminnasta on käytettävissä Vesa Kuusiston antama tieto, että toiminta on loppunut elokuussa 1992.

5.2.1.2. Oma käyttö
Otot omaan käyttöön sisältyvät liitteen n:o 2 arviolaskelmiin.

5.2.1.3. Verottomat ja verolliset ostot
Ostot vähennykseen oikeuttavaan käyttöön ovat käsittäneet raaka-aineiden kuten magneettinauhojen, kasettirunkojen, pakkaustarvikkeiden ja muovikoteloiden ostoja verovelvollisilta yrityksiltä.
Myös tuotannollisten koneitten ja sähköenergian ostot on käsitelty vähennykseen oikeuttavina. 1.10.1991 alkaen on vähennykseen oikeuttavina käsitelty pakkauskoneen vuokrat, koneitten huoltotyöt ja konttoritarvikkeet.

5.2.1.4. Bulvaanirakenteen purkamisen aiheuttamat toimenpiteet Citylink Oy:n liikevaihtoverotuksessa bulvaanirakenteen purkamisen johdosta esitetään Citylink Oy:n liikevaihtoverolaskelmissa vähennykseen oikeuttavina ostoina käsitellyt ostot Oy NTC international Ltd:ltä poistettaviksi vähennykseen oikeuttavista ostoista liitteessä n:o 5. Siirrot Oy NTC International Ltd:ltä Citylink Oy:lle esitetään käsiteltäväksi Oy NTC International Ltd:n sisäisinä siirtoina ja siten liikevaihtoverottomina. Samoin Citylink Oy:n ne myynnit Oy NTC International Ltd:lle esitetään poistettavaksi Citylink Oy:n verollisista myynneistä liitteessä n:o 5, jotka vastaavasti litteessä n.o 6 esitetään poistettavaksi Oy NTC International Ltd:n vähennykseen oikeuttavista ostoista.

5.2.2. Välitön verotus
Liitteessä n:o 2 arvioitu puuttuvan myynnin määrä esitetään käsiteltäväksi välittömässä verotuksessa Marja Reinikasien NTC:ltä saatuna peiteltynä osingonjakona liitteessä n:o 3 olevan laskelman mukaisesti (ks. myös kertomuksen kohta 5.1.2.2.)

5.2.3. Ennakonpidätysasiat

Vesa Kuusiston palkka (kuka on työnantaja? -kyseessä on sama tarkastuskertomus 3:lle oikeussubjektille:YR)
Työnantaja on maksanut Vesa Kuusistolle 6.2.1992 3.000 mk palkkaa ennakonpidätystä toimittamatta ja työnantajan sosiaalimaksua suorittamatta. Valmistuvassa tarkastuskertomuksessa esitetään työnantajalle maksuunpantavaksi EPL 24 pykälän nojalla laiminlyödyt ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamasku veronlisäyksineen (liite n:o 4).
Kimmo Runosen palkka
Kirjanpitoaineistosta löytyi 5 kpl Kimmo Runonen (090370-xxxx) – nimisen henkilön suorittamia kuittauksia yhtiön laskuihin (rahtikirjaan tehty kuittaus tavaran vastaanottamisesta, 3 kpl rahanostoja Citylink Oy:n

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>