Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.12


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin


EIS 6 artikla sekä EIT tulkinta

>Ruotsia koskevassa tapauksissa Västberga Taxi Aktiebolag ja Vulic- sekä Janosevic (molemmat annettu 23.7.2002) EIT katsoi valittajan, jolle oli verotusmenettelyssä määrätty veronkorotus puutteellisen tai virheellisen varoilmoituksen johdosta, olleen "rikoksesta syytetty" EIS autonomisen tulkinnan mukaan. Tilanne on mikäli kansallisen lain mukaan hallinnollisesti säädetty tarkastus tai muu menettely tosiasiallisesti muistuttaa siinä määrin rikosprosessia, että tulkinnan kohteena olevana on rikoksesta syytetyn asema EIS:n autonomisen tulkinnan mukaisesti. Tällöin EIS 6 artikla syytettyä koskevat oikeudet on otettava huomioon jo hallinnollisessa menettelyssä. E. Andersson on katsonut Ruotsin ja Norjan ylimpien oikeusasteiden ottaman kannan perusteella, että myös Suomen lainsäädännön mukainen veronkorotus on sanktioluonteinen seuraamus, jolloin verovelvollisen asema on tosiasiallisesti rinnastettava syytettyyn: Andersson 2002, s. 353. Luonnollisesti myös editointivelvollisuuden ulottaminen "syytettyyn" on sopimuksen vastaista: Laura Ervo 2005, s.255.<

>Esimerkiksi Suomea koskevassa H.A.L:n tapauksessa (27.1.2004) EIT katsoi, että valittajalle ei ollut annettu riittävästi tietoja, jotta hän voisi osallistua asianmukaisesti oikeudenkäyntiin, minkä vuoksi EIS 6 artiklan 1 kohtaan sisältyvää kontradiktorisuuden vaatimusta oli rikottu.<
Asianosaisille pitää järjestää tarpeelliset edellytykset kontradiktorisuuden toteutumista varten. Kontradiktorinen oikeudenkäyntimenettely on siis kommunikaatiota toimijoiden välillä: Laura Ervo 2005 s.60<<

>Kommentti: Kun tarkastelee Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 1/99, s.35. esiintyvää kommenttia "viranomaisyhteistyökohteissa on tutkinnanjohtajan kanssa sovittu siitä, jne." ei tarvitse käyttää mielikuvitustaan todetakseen viranomaisten pyrkivän tiivistämään yhteistyötään erilaisen kikkailun avulla. Verovelvollisen ym. on varsin perusteellisesti pyrittävä selvittämään - asiakohtaisesti - koko tutkinta-aineiston sisältö, että onko aineisto kaikilta osin annettu tiedoksi vastaajalle ennen verotuksen maksuunpanon määräämistä. Tutkinta aineisto saattaa sisältää itse verotukseen liittyvää oleellista tietoa jota ei ole annettu tiedoksi verovelvolliselle/kirjanpitovelvolliselle ennen verotuksen maksuunpanon määräämistä: Y.R<

8.3. Verotarkastuskertomuksen hyväksyminen

> Verotarkastajan esimies hyväksyy verotarkastuskertomuksen. Hyväksymisellä tarkoitetaan tarkastuskertomuksen tarkastusjohdollista tarkastamista. Tällöin kiinnitetään huomiota siihen, että tarkastuskertomus on huolellisesti laadittu ja tehdyt ehdotukset ovat perusteltuja. Verotarkastaja tai tarkastuskertomuksen hyväksyjä ei ratkaise sitä, toimitetaanko kertomuksen perusteella verotus tai maksuunpano, vaan hyväksymisen jälkeen kertomus toimitetaan verotus- tai maksuunpanopäätöksen tekijälle. Verohallituksen yleisohje, Hyvä verotarkastustapa<

8.4 Tarkastusaineiston palauttaminen

> Kun verotarkastus on päättynyt, tarkastaja palauttaa hallussaan olleen kirjanpitoaineiston. Myös kirjanpitoaineiston luovuttamiseen käytetyt verovelvollisen tietovälineet palautetaan. Verotus- tai maksuunpanopäätöksen jälkeen tarkastettavana ollut elektroninen aineisto poistetaan verohallinnon tietovarastoista ja poistamisesta ilmoitetaan verovelvolliselle. Verohallituksen yleisohje, Hyvä verotarkastustapa<
>Hyvään verotarkastustapaan kuuluu aineiston palauttaminen jo ennen alustavan tarkastuskertomuksen lähettämistä verovelvolliselle, sillä ei voida vaatia, että verovelvollisen on käytävä verohallinnon tiloissa tutustumassa omiin tiliasiakirjoihin: Siiteri, Tilisanomat 5/1986 s.30.<

9. Vertailutietotarkastus (lyhennetty)

>Verotarkastus voidaan suorittaa myös yksinomaan verotuksessa tarvittavien vertailutietojen hankkimiseksi. Vertailutietotarkastusta ei voida suorittaa luottolaitoksessa. Verohallituksen yleisohje, Hyvä verotarkastustapa<

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>