Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
15. Hallittu rakennemuutos. Syyt lamaan - laman seuraukset - kausaalisuus v.1985–1995. Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?

15.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tavoitteeni onkin selvitystyötä tehdessäni pitää mielessä Karl Marxin filosofiasta lainattu viisaus;

"Tiedon todellisuus ei johdu sen hyödyllisyydestä, vaan tiedon suuri käytännöllinen merkitys johtuu sen todellisuudesta, siitä, että se kuvastaa oikein todellisuutta"

Tavoitteeni on konstituoida ne aidosti todellisuuteen liittyvät kausaaliset havainnot niiden vuorovaikutus suhteessa yhteiskuntaamme liittyviin historiallisiin tapahtumiin. Tavoitteeni on tilastoja sekä hallintoviranomaisten päätöksiä seuraamalla tehdä selvitys niiden tekijöiden aiheuttajasta, joiden täytyy olla vaikuttamassa, jotta tietty ilmiö syntyy. Näin saatava selvitys vastaa kysymykseen; mitkä ovat olleet ne syyt, joidenka vaikutuksesta tapahtuma on syntynyt. Aion keskittyä yhteiskuntamme eri toimielimien kokoamiin ja ylläpitämiin tilastoihin, sekä aineelliseen historialliseen totuuteen - ja niiden analysointiin elämänkokemusteni suomilla ideoilla sekä opeilla. Tiedostan vahvasti, että ihmisenä olemme toimintamme ja päätöksiemme kautta kausaalisessa vuorovaikutuksessa yhteiskuntamme kanssa.

Ymmärsin mihin minun tuli keskittyä. Ymmärsin myös totuuden lahjomattoman heijastuksen sekä vuorovaikutuksen arvon. Olen kaikissa toimissani kunnioittanut totuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Aion itse tutkimuksessa ja tutkimuksestani laatimassani kertomuksessa myös tätä aitoa prinsiippiä noudattaa. Tiedostan, ettei minulla ole mitään menetettävää sen suhteen kuinka kovaa kritiikkiä esitän poliittisia/talouspoliittisia tunareita ja oligarkkeja kohtaan.

Pos 15.1. "Vientilama" – mielikuvan luoma konvenanssi - on poliittista propagandaa

Ryhdyin ensimmäiseksi hankkimaan tilastotietoa 1985 - 1995 väliseltä ajata. Minua kiinnosti selvittää väitteet joita poliittinen sekä talousvaikuttajiemme eliitti kuulutti retoriikassaan -90 luvulla. Poliittinen retoriikka - väite - kohdistui siihen, että Neuvostoliiton hajoaminen olisi vaikuttanut vientimme romahtamiseen ja tämän perimmäisestä vaikutuksesta työllisyyteemme. Edelleen johtanut seurauksiin joka olisi aiheuttanut yhteiskuntaamme kymmeniä tuhansia konkursseja, työttömyyttä, sekä valtaisat mittasuhteet synnyttäneen talouskriisin. Kansalaisten keskuuteen - meille - onkin iskostunut konvenanssi (yleinen hyväksyntä) edellä mainitusta tarkoitusperäeettisestä mielipiteestä. Konvenanssi, valtaeliitin meille uskottelemasta propagandasta, "laman kausaalisesta aiheuttajasta".

Suomen pankkiyhdistys julkaisi v.1998 kirjasen "Suomen rahoitusmarkkinat", jonka sivulla 8 todetaan seuraavaa: "1990- luvun alussa kasvu pysähtyi idänkaupan romahtaessa ja talouden laman vuoksi rahoitusjärjestelmä ajautui vaikeaan kriisiin." Lisäksi: "Talouden laman aikana 1990 luvun alkuvuosina rahoitusmarkkinoiden osa-alueista kasvoivat selvästi ainoastaan joukkovelkakirjamarkkinat. Joukkovelkakirjamarkkinoiden kasvuun on ollut syynä julkisen talouden alijäämä ja valtion suureta rahantarpeesta johtuva joukkolainojen runsas liikkeeseenlasku."
Hypoteesi? vai todistus?, näyttö viennin romahtamisesta voidaan osoittaa aidoista kausaalisista luvuilla varsin helposti. Historiallinen aineellinen totuus, löytyy kansantaloutemme vientitilastosta.

 

Vienti. Vuonna

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Miljoonaa markkaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko vienti

84028

82579

85 516

92 900

99 782

101 327

92 867

107 463

134 036

154 163

176 021

Kauppatase

2506

4978

2 711

 794

-5 737

-1 700

5 141

12 515

30 955

33 552

47 466

   Lähde: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa

Rinnalle voimme ottaa Suomen Pankin julkaiseman tilaston jossa näkyy sekä vienti ja palveluvienti

Vienti. Vuonna

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Miljoonaa markkaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienti ja palveluvienti

14.251

95.364

100.048

108.750

116.701

118.827

109.289

128.272

159.348

182.530

209.148

Kauppatase ml. korjauserät

6.047

4.329

1.960

80

-6.134

-2.218

4.752

12.665

30.991

33.339

47.891

   Lähde: Suomen pankki, Suomen maksutase 1986–95.  20.11.1996

  Yllä oleva tilasto ei tue käsitystä viennin/vientitulojen romahtamisesta. Vienti on kehittynyt varsin tasaisesti lukuun ottamatta vuotta –91, jossa voi havaita tapahtuneen pienen "notkahduksen". Ulkoiset syyt eivät selitä lamaa, syntyy pääteltävä, että keskeinen osa kriisin taustatekijänä on ollut kotimainen talouspolitiikka. Kauppataseemme vuonna –91 osoittaa positiivista tulosta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>