Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
15. Hallittu rakennemuutos. Syyt lamaan - laman seuraukset - kausaalisuus v.1985–1995. Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?

15.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus
Käyvin hinnoin Milj. mk 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Y 68.546 71.627 79.170 94.212 121.853 121.858 92.994 72.056 58.383 60.150  

TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto

Kiinteän pääoman bruttomuodostumisessa tapahtui jyrkkä käänne 1989–90. Tilastosta voi panna merkille pääoman bruttomuodostuksen laskeneen (1992) 3 vuodessa alle tason jolla se oli v.1986. Eniten kärsi rakennusteollisuus jonka pääoman bruttomuodostus laski 1/20 osaan vuoden 1989 tasolta erittäin nopeasti, vain 3-4 vuodessa. Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus laski yli 50 % kolmessa vuodessa, menetys oli yli 60 miljardia markkaa.

Rakennusteollisuus oli yksi pahimmin lamasta kärsineitä toimialoja, mikä johti merkittäviin suuriin konkursseihin, kuin myös suhteelliselta määrältään korkeimpiin lukuihin eri toimialoilla kohdistuneisiin konkursseihin. Tästä kärsi myös demarien linnakkeet Haka, Kansa, Eka, ja sadat näiden tytäryhtiöt. 

Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin 1986 – 1995 (Käyvin hinnoin Milj. mk)

Käyvin hinnoin Milj. mk

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

  Asuinrakennukset

 

19.939

21.697

28.499

37.992

 

29.791

22.127

17.713

 

 

TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto

Samoin kävi asuinrakennuksille, pääoman bruttomuodostus laski dramaattisesti. Jokainen omakotitalossa asuva joutui kokemaan huomattavan arvonalennuksen omistamassaan asuinrakennuksessa.   Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat kääntyivät voimakkaaseen laskuun – 90 luvun vaihteessa.

Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat 1986 – II/1995 (Käyvin hinnoin Milj. mk)

Käyvin hinnoin Milj. mk

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

II/1995

Helsinki

6.310

6.601

7.616

10591

12365

11.094

8896

6826

6752

7576

7030

Espoo

5.399

5.667

6.324

8.962

10544

9.588

8034

6314

5799

6345

6124

Tampere

3.459

3.726

4.309

6.081

7131

6.595

5460

4712

4423

4691

4578

Turku

3.978

3.985

4.312

6.028

7237

6.617

5914

4864

4586

4777

4732

Jyväskylä

3.959

4.176

4.603

6.189

7165

6.831

5953

5114

4552

4916

4777

Rovaniemi

3.651

3.622

3.682

4.562

5499

5.271

5287

4418

3948

4123

3800

Lähde: TK:n hintatilastotoimisto / TK:n Hinnat ja palkat

Asuntojen neliö hinnat lähes puolittuivat muutamassa vuodessa. Asuntovelallisille, jotka olivat hankkineet asuntonsa -80 luvulla ja nyt ajautuivat työttömyyteen, tai muuhun taloudelliseen tai sosiaaliseen kriisiin, olivat syntyneet olosuhteet dramaattisia. Varsinkin sellaisille talouksille jotka jostain taloudellisesta tai muusta elämäntilanteen muutoksen johdosta joutuivat realisoimaan asuntonsa, loivat olosuhteet ylipääsemättömiä vaikeuksia ja dramaattisia taloudellisia menetyksiä.

Muistan lukuisia uusien asuntojen ostajia jotka olivat kahden asunnon loukussa. Asuntojen hintojen lasku loi päivä päivältä mahdottomamman yhtälön. Seurauksena oli, että uuden asunnon lainat olivat usein suuremmat kuin entisestä asunnosta saatava kauppahinta yhdessä uudesta asunnosta saatavan jäännös hinnan kanssa (asunnon hinta – velat). Kysymyksessä oleva varallisuusarvojen lasku sekä omaisuusarvojen lasku aiheutti kymmenille tuhansille talouksille olosuhteet joihin kansalaiset olivat joutuneet yhteiskunnallisista ratkaisuista johtuen. Itse he eivät voineet mitenkään vaikuttaa olosuhteisiinsa, kansantalouden suurista linjoista päätettäessä . Heidän kannaltaan kyseessä oli "tsunami" joka pyyhki alleen kaiken totutun turvallisuuden, sekä yksilötasolla turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvän suunnitelmallisuuden. Lähimmäisen apu, annettu tai saatu, johon olivat luottaneet joutui nyt koetukselle annettujen takausten ja sitoumusten johdosta. Olosuhteet kehittyivät onnettomasti ja johtivat lukuisissa tapauksissa perheyhteisöjen hajoamiseen kuin myös dramaattisiin henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Puhumattakaan taloudellisista hyvin pitkävaikutteisista seurauksista – lopullisesta leimautumisesta.

Toisaalla olosuhteet löivät korville osakesäästäjiä joiden varallisuuden substanssiin syntyi musta aukko. Sijoitetut varat ikään kuin haihtuivat markkinoiden virtuaalimaailmaan.

Helsingin arvopaperipörssin vaihto sekä osakeindeksi 1986 – 1995

1.000.000 mk / vuonna

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Osakkeet kaikki

3.009

9.184

27.933

29.726

31.719

15.343

6.318

10.272

45.229

68.423

 

HEX indeksi

xxxxx

xxxxx

1294

1692

1872

1332

962

772

1240

1847

 

 Lähde: Helsingin arvopaperipörssi

More >>

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>