16. Pos.2. Tarkastuskertomusksien määrä sekä numerointi

äk

16.2.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Aiemmista tarkastuskertomuksista poiketen, havaitsin 27.8.1996 päivätyn tarkastuskertomuksen kansilehdellä maininnan "Edellinen tarkastus Nro HAL/0168/94 liikevaihtoverotarkastus" Tarkastuskertomusten synnystä kertoo, Kuortti ja Huovinen, kirjeessään 13.8.1996 (ks. Pos 13.1.4) seuraavasti: "Myöhemmin eli 2.2.1995 on laadittu alustava tarkastuskertomus, joka oli yhteinen liikevaihtoveron ja välittömän verotuksen osalta. Lopullinen liikevaihtoverotarkastuskertomus on laadittu 9.6.1995".

Olin päässyt jonkinlaiseen juureen asiassa. Meille (NTC) tehtiin liikevaihtoverotarkastus vuonna 1994 jossa mainitaan "tarkastusaika ja paikka  2. –4.2., 7. – 8.2., 15.8., 23. –26.8. ja 29.8. – 1.9.1994 Hämeenlinna. Tarkastettu aika 1.1.1991 – 30.6.1993. Tästä kausaalisesta seikasta olen samaa mieltä verotarkastajien kanssa. Tämän selvittämisessä kului kaksi vuotta.

Mitä tulee "liikevaihtoverotarkastukseen"? sitä ei lainkaan suoritettu. Ei NTC:n liikevaihtoveroaineistoon tarkastusta suoritettu, ei tarkastettu liikevaihtoverojen tilityksiä - kertymää - vähennyksiä, ei suorituksia, eikä tällaiseen tarkastusaineisto viittaakaan, se on siis kiistatonta. Mitä tulee matemaattisiin ja kausaalisiin liikevaihtoveron aineelliseen tosite tarkastukseen – ei suoritettu lainkaan. Mitä liikevaihtoverotarkastus voisi tarkoittaa? Mitään muuta tarkastusta ei toisaalta tarkastuskertomuksen laatijat ole ilmoittaneet tekevänsä, kunnes 13.8.96 kertovat sellaisenkin syntyneen ja päivätty 18.9.1996.

Pos.6 on kertomus syntyi virtuaalimaailmasta, sen laatimisesta ei ollut mitään tietoa, ennen sen ilmestymistä. Tähän kertomukseen ei myöskään odotettu saatavan vastausta, minut oli verottajan päätöksellä leimattu arvolisävelvolliseksi, enkä ollut osannut ennustaa, että minun tulisi tehdä henkilökohtaiset arvonlisäveroilmoitukset kuukausittain.

Verovirannomaiset ovat saattaneet käydä kursseilla Hollannissa, joista oheinen Helsinginsanomien julkaisema Reuters:n uutinen 29.9.05 kertoo:


Tämä Reuter:n välittämä informaatio helpottaa ymmärtämään verottajan maagisia kykyjä nähdä synteesimailmaan. Se auttaa ymmärtämään verottajan kykyä ennustaa. Se, että kansalaisilla ei ole tätä lahjaa on puute. Tällainen lahja auttaisi ennustamaan verottajan ennustamattomat puuhailut. Tämä sopii hyvin Matti Nykäsen kuolemattomaan aforismiin "tekemätöntä ei saa tekemättömäksi". Mitä se sitten lieneekin. Mutta kuten lehtileike antaa ymmärtää on EU käytännössä hyväksyttyt ennustuskurssin kulut verotuksessa vähennettäväksi. Oli yllättävää löytää verovirannomaisten koulutuksen lähde ulkomailta, missä kristallipallo on osoittautunut hyväksi tiedonlähteeksi. Koulutus on arvioitu tärkeydessään Suomen viranomaistoiminnan kulmakiveksi, tämä lienee syynä myös koulutuksen verovapauteen.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>