16. Pos.2. Tarkastuskertomusksien määrä sekä numerointi

äk

16.2.1


Nuija

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Verotarkastuskertomusten numerointi tuotti ylipääsemättömiä vaikeuksia ymmärtää mistä "tarkastuksesta" milloinkin oli kysymys.

1. Ensimmäisessä tarkastuskirjeessä ei ollut lainkaan numerointia pos.13.1?

2. Sitä seuranneessa, seuraavana vuonna 2.2.1995 esitetyssä alustavassa kertomuksessa, oli saatekirjeessä alustava kertomus numeroitu Nro 1798/62/95

3. Alustavan tarkastuskertomuksen ensimmäisellä sivulla olivat numeroinnin seuraavasti:

- NTC 1.1.91 –30.4.93                        N:ro HAL /0168/94
- CityLink 1.5.90 – 30.4.93                  N:ro HAL /0910/94 (Toiminta päättyi 18.8.-92)
- Etronia 2.5.92 –31.10.93                  N:ro HAL /0130/95 (Toiminta päättyi 03.93)

4. Lopullinen tarkastuskertomus valmistui 9.6.1995: - NTC HAL/0168/94, - CityLink HAL/0910/94, -Etronia HAL/0130/95 oli liitetty samaan kertomukseen. Vuonna 1997 selvisi, ettei kysymyksessä ollut lopullinen tarkastuskertomus alustavaan tarkastuskertomuksen sisältöön, vaan lopullinen ainoastaan lopullinen liikevaihtoverotarkastuskertomuksen osalta?

5. Uusi lopullinen 1.1.91 – 30.6.93 tarkastuskertomus Nro HAL/00515 päivätty 27.8.1996, verotuspäätökset oli tehty yli vuosi aikaisemmin. Tämän kertomuksen sisälehdellä kerrotaan numeroinnin muuttuneen seuraavasti: Ks.16.2.1.b.

Aiemmin käytetyt kertomusnumerot on korvattu välittömän verotuksen lopullisia verotarkastuskertomuksia laadittaessa vuoden 1996 järjestelmän mukaisilla kertomusnumeroilla seuraavasti:

- NTC numero HAL/0168/94 on korvattu numerolla HAL96/00515
- CityLink Oy:n numero HAL/0910/95 on korvattu HAL96/00518
- Etronia Oy:n numero HAL/0130/95 on korvattu numerolla HAL96/00517”

6.   Tarkastuskertomus Hal96/00498 päivätty 18.9.1996 tarkastusajankohta 1.1.1991 – 31.12.1994 (toimitettu verovelvolliselle Tammikuussa 1997 ks.Pos16.2.1.a.)

Kaikesta edellisestä huolimatta oli yhtiöiden verotarkastuskertomukset sekä tekstin että sen jäsentelyn sisällä kirjoitettu yhteen ja samaan kertomukseen. Oli varsin vaikeaa selvittää itse tekstistä milloin ja mikä asiasisältö koski mitäkin yritystä. Toisin sanoen, kaikki aineisto ikään kuin muodostettiin jonkinlaiseksi virtuaalipeliksi jossa liikkumalla piti etsiä kysymyksiä, laatia vastauksia, milloin omasta puolestaan, milloin johtamansa yrityksen puolesta, tai jonkun muun yrityksen/toimittajan puolesta. Suorastaan mahdotonta oli ottaa kantaa vieraan yhtiön aineistoon - joka oli ainoastaan verottajan hallussa. Toisaalta oikeusoppineet antoivat ymmärtää, että sellaiset vaatimukset joita vieraisiin yhtiöihin liittyi eivät kuuluneet minun tai johtamani yhtiön editointi velvollisuuteen: Ks editointivelvollisuus
Tarkastuskertomusten määrä sekä numeroinnin kirjavuus olisi voitu helpommin selvittää mikäli "kerronta" olisi ajan funktiossa pysynyt samana, sekä kertomukset olisivat hierarkisesti ”tarkastusteemaltaan” seuranneet toisiaan.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>