16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Lopullisen tarkastuskertomuksen toi yhtiöömme Hannu Kuortti yhdessä Huovisen kanssa 13.6.95. Kuortti ja Huovinen olivat hakeneet edellisenä päivänä Uudenmaan lääninverovirastolta Helsingistä Kanth:lta lähetteen (jolle NTC:n verotus kuului. Olimme aiemmin kirjallisesti moittineet menettelyä sekä kysyneet Hämeen lääninverovirastolta lähdeaineistoa tai dokumenttia siitä, että Uudenmaan lääninverovirasto olisi vaatinut heiltä verotarkastukseen virka-apua, tällaista asiakirjaa emme koskaan saaneet). Toimistotarkastaja Tuula Kanth ei ennen 12.6.95 ollut lainkaan tutustunut verotustarkastuksen sisältöön.

Pyynnöstämme saimme Tuula Kanthilta aikaa vastineen laatimiseen 29.6.95 saakka. Vastineemme oli lähes 2 sentin paksuinen nippu asiapapereita ja katsoin parhaaksi toimittaa sen itse hänelle siltä osin kun vastine oli valmis. Vein osan vastineesta Tuula Kanthille 29.06-95, ja sain kuittauksen. Pyysin häneltä lupaa saada toimittaa loput vastineesta seuraavana päivänä. Tuula Kanth suostui siihen, että voimme loput kirjelmästämme toimittaa faksilla Uudenmaan lääninverovirastolle seuraavana päivänä 30.6.95. Tapaamisemme yhteydessä 29.06, Tuula Kanth kertoi saaneensa kertomuksen Kuortilta ja toiselta verovirkailijalta 12.6.95 ja ettei ollut ehtinyt tutustua siihen sekä lisäsi, että hän lähtee lomalle perjantaina 30.6.95.  Kysyin häneltä, kuinka he ehtivät tutustua kaikkeen aineistoon, kuten aiempiin päätöksiin- ja vastineaineistoon, sekä suorittaa verotuksen niin lyhyessä ajassa. Tähän Tuula Kanth vastasi "jos minä jotain jippoa".

Toimistotarkastaja Tuula Kanth soitti perjantaina 30.6.95 puolenpäivän jälkeen noin 13,40-14.00 konttoriimme Hämeenlinnaan ja kysyi vastinettamme. Oikeustieteen opiskelija Semi Hämäläinen puhui hänen kanssaan puhelimessa ja kertoi Kanthille toimittaneensa vastineen ennen puolta päivää - faksilla - Uudenmaan lääninveroviraston kirjaamoon.

Kun heinäkuun ensimmäisten viikkojen aikana ei kuulunut verottajasta mitään, päätin soittaa ja kysyä asian etenemisestä. Olin tietoinen Tuula Kanthin lomalta paluu ajajasta ja ajattelin, että soitan hänelle kun hänen lomansa päättyy. Maanantaina 17.7. (kolmas heinäkuun viikko) klo 13:n jälkeen soitin, todistajan läsnä ollessa Uudenmaan lääninveroviraston kansliaan ja kysyin voinko puhua Tuula Kathin kanssa. Minulle kerrottiin, että hän ei ole palannut lomaltaan vielä, vaan palaa seuraavana päivänä. Kysyin verotuspäätöstä? Kirjaamossa työskentelevä Maila Kortman niminen virkailija lupautui katsomaan, josko päätös löytyisi. Kun päätöstä ei löytynyt tietokoneelta hän totesi: ettei päätöstä ole tehty. Pyysin tarkistamaan uudelleen? Kun aikaa kului puhelinyhteydessä, pyysi Kortman lupaa saada soittaa takaisin minulle kun on ottanut asiasta tarkemmin selvää. Maila Kortman soitti takaisin 14.00 jälkeen ja kertoi etsineensä päätöstä sekä kysyneensä sitä myös kamreerilta (Petri Huhtinen) joka hänelle oli todennut; että "verotuspäätöstä ei ole tehty, koska kyseessä on niin vaikea tapaus, että he odottavat Tuula Kanthin paluuta lomalta". Toistin kysymyksen "ettei verotuspäätöstä ole tehty" Vastaus kuului "ei kun on kuulemma niin vaikea tapaus". Kysyin seuraavaksi apulaiskamreerin nimeä kirjoittaakseni senkin muistiin. Lupasin soittaa seuraavana päivänä uudelleen.

Tiistaina 18.7.95 soitin jälleen Uudenmaan lääninverovirastoon ja sain yhteyden Tuula Kanthiin noin klo 14.00 aikaan. Kanth kertoi, että verotuspäätöstä ei ole tehty. Kysyin kuinka he nyt aikovat toimia ja Tuula Kanthin vastaus oli "jos yrittäisin vaikka iltaisin". Kysyin milloin asiasta saisi kuulla ja soitanko vaikka elokuussa. "Niin" oli vastaus.

NTC:lle on 1.8.95 postitse saantitodistuksin lähetetty kyseistä liikevaihtoveroa koskevat 30.06.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset maksulipukkeineen. Samassa kirjeessä postitettiin myös 24.7.1995 päivätyt, tilikautta 1992-1993 koskevat maksuunpanopäätökset maksulipukkeineen. Viimeksi mainitulle verovuodelle oli annettu määräaika toimittaa vastine 30.8.1995 mennessä, mutta tätä vastinetta ei verottaja jäänyt odottamaan vaan päätti verotuksesta ennenaikaisesti, ikään kuin verovastineella ei olisi asiassa ollut mitään merkitystä. Verotuspäätös, tilikaudelle 1.7.91 - 30.6.92 oli saamamme informaation mukaan tehty vasta 18.7.95 jälkeen sekä seuraavalle tilikaudelle 1.7.92 - 30.6.95 liittyvä veropäätös oli tehty yli kuukausi aikaisemmin (24.07.1995)  kuin meille myönnetty aika laatia asiassa vastine. Siten se oli tehty väärässä järjestyksessä niin, että oikeuttamme tulla asiassa kuulluksi evättiin.

Päätimme tehdä asiassa tutkintapyynnön, joka kirjattiin saapuneeksi Helsingin poliisilaitokselle 9.8.1995. Selvitimme tutkintapyynnössä tapahtuneet faktat yksityiskohtaisesti. Olimme luottaneet siihen, että verotuspäätös, joko myönteinen tai kielteinen, tehdään lainmukaisessa määräajassa. Siksi kukaan ei ollut yhtiön puolesta paikalla lääninverovirastossa virka-ajan päättyessä 30.6.85 kysymässä päätöstä. Jälkiverotuspäätös olisi pitänyt olla tiedossamme viikkon sisällä päätöksestä ”30.06.95” - hyvän hallinnon periaatteen mukaan ennen sen vanhentumista - ja postitettu heti päätöksen tekemisen jälkeen! Tästä minulla on kokemusta, sekä näyttö saamieni useiden verotuspäätösten osalta.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>