16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.16.1.4.1. Poliisitutkinta Petri Huhtinen. Kommenttini:

Tilinpäätöksen 1994 liittyvä liikevaihtoveron palautushakemus ei mitenkään liittynyt puhelinsoittooni ja tarkastuskertomuksen numeroinnin perusteella tietojärjestelmästä haettavaan veropäätökseen. Olimme puhelinkeskustelun yhteydessä toimistosihteeri Kortmanin kanssa joutuneet hakemaan verotuspäätöstä, koska sitä ei löytynyt tietojärjestelmästä, ja tätä varten jouduin antamaan hänelle kertomuksen numeron jonka perusteella verotuspäätös olisi pitänyt löytyä. Koska verotuspäätöstä ei ollut, kysyi Kortman sitä kamreeri Huhtiselta ja sai tiedon, ettei päätöstä ole tehty. Normaalit kuukausi-ilmoitukset eivät olleet puheena lainkaan. Muistamattomuus vain kuukautta aiemmin tapahtuneista puheluista sekä asiasta joka hänen lausumanaan "niin vaikea tapaus" osoittaa haluttomuutta asian todellisen tilan kertomisesta. Petri Huhtinen tarrautuu asiassa sofismiin.

Rikosylikonstaapeli Yrjö Määttänen kuulusteli Toimistosihteeri Maila Kortman 29.8.1995. Yhtään kysymystä ei näy tehdyn tai niitä ei ainakaan ole kirjattu.

 

Pos.16.1.5. Poliisitutkinta Maila Kortman

Seuraavassa Maila Kortmanin koko KUULUSTELUKERTOMUS

Asian johdosta todistajana kuulusteltuna toimistosihteeri Maila Kortman ilmoitti muistavansa jotenkin nyt tutkittavana olevan puhelinsoiton 17.7.1995, jossa Yrjö Reinikainen –niminen henkilö tiedusteli firmansa Oy NTC International LTD verotuksesta. Reinikainen oli ystävällinen, mutta tiukkeni jotenkin kun mitään ei alkanut kirjaamosta löytyä. Kuulusteltava ei tarkkaan ottaen edes tiennyt mitä Reinikainen halusi tietää, mutta koetti yhdessä työtoverinsa kanssa saada jotain selvää asiassa. Kuulusteltava soitti kaikki toimistot läpi ja arvonlisäverotoimistossa toimistotarkastaja Petri Huhtinen oli yksi, jolle kuulusteltava soitti. Huhtisen vastauksesta kuulusteltavalla ei ole enää muistikuvaa, mutta mistään ei mitään kysyjän tarkoittamaa tietoa selvinnyt. Tämän tiedon kuulusteltava sitten pahoillaan ilmoitti Reinikaiselle. Nyt myöhemmin, saatuaan kutsun kuulusteluun kuulusteltava kävi jälleen läpi po. asiaa ja muisti mm. sen ettei Reinikainen antanut tunnusnumeroaan ja vielä yhtiön nimessäkin hän antoi tiedon ,että NTC:n jälkeen tulee väliviiva, joka kuitenkin päätteelle lyötynä estää oikean tulostuksen. Kuulusteltavan käytössä on ns. AHA- ohjelma, joka palvelee ULV:n kirjaamoa ja ilmoittaa kirjaamoon tulleet postilähetykset ja kirjaamon AHA- ohjelmaan tallennetut päätökset, joiden asiasisältöä ohjelmasta ei kuitenkaan koskaan näy. päätöksistä vain murto- osa on kuulusteltavan katsottavissa olevasta ohjelmassa, joka on laajuudeltaan vaatimattomammasta päästä. Nyt kuulusteltava on vielä varmistanut, ettei tutkittavana olevia päätöksiä kuulusteltavan päätteeltä saada ulos eikä kuulusteltavalla olisi edes oikeutta antaa siihen liittyen mitään lausuntoja.

Allekirjoitus Maila Kortman

Pos.16.1.5.1. Poliisitutkinta Maila Kortman. Kommenttini:

Kuulustelukertomus jättää kokonaisuudessaan selvittämättä kuulusteltavien työn kuvaukset, kokemuksen, koulutuksen ym. sekä tehtävät joihin työtehtävissään osallistuu. On todellakin vaikeaa selvittää kuulusteltavan kokemuksellista ja ammatillista tasoa tällaisen kertomuksen pohjalta.
Kortmanin muisti tuntuu olevan selektiivinen - sofistinen, hän kertoo alussa, että tarkkaan ottaen tiennyt mitä piti hakea, ja kertoo, että ei muista mitä Huhtinen hänelle asiassa lausui. Seuraavaksi hän muistaa "etten antanut hänelle yhtiömme LY numeroa"?. Se ei ollut tarpeen, koska tietojärjestelmästä Kortman puhelumme aikana sai esille kaikki yhtiötämme koskevan aineiston, mutta verotuspäätös puuttui (sitä ei oltu tehty). Yhtiön virallisen nimen kanssa minulla ei normaalin elämänkokemuksen mukaankaan voinut yhtiön toimitusjohtajana olla mitään epäselvää, tämä lienee intuitiivinen mielikuva Kortmanilla. Kaikki muu tietojärjestelmästä ym. on sofistista selittelyä jota puhelinkeskustelussa ei mitenkään tuotu esille. Hän toimi ULV:n kansliassa jossa kaikki verotuspäätökset voi käydä tarkistamassa, mikäli se on tarpeen.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>