17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos.17.3.1

Ensimmäinen käsittely (lyhennetty alkuperäisestä)

Hämeenlinnan Käräjäoikeus                                                                                 5.3.1996
4. osasto                                                                                                            Dnro R 96 / 86

Käräjätuomari Harri Lintumäki
Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava

 

  1. Asianomistajat, Oy NTC International Ltd Oy sekä Yrjö Reinikainen/ avustajana Marja Sulin
  2. Vastaajat, Huovinen Matti, Kuortti Hannu/ avustajanaan Markku Lehtola
  3. Virallinen syyttäjä Kaupunginviskaali Salme Jalkanen
  4. Asia Herjaus ym.
  5. Asiakirjat: Sulin (NTC/Y.R) –Haastehakemus, Kaksi haastetodistusta, Oy NTC International Ltd:tä koskeva alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus
  6. Asiakirjat: Lehtola kirjelmä (ohessa kokonaisuudessaan), ote verotarkastusoppaasta,  verotuspäätös, tutkimuspyyntö

Sulin: Ilmoitti, että lähetettävä seuraava kertomus on alustava. Uudisti haastehakemuksen sisällön

Lehtola: kiisti kaikki esitetyt syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä. Toteaa, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiiviperiaatteen rikkomisesta. Jätti ja luki oikeudelle kirjelmän. Lausui, että virkavelvollisuuden rikkomista koskevien muiden vaatimusten osalta totesi, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiiviteettiperiaatteen rikkomisesta.

Kuortti lausui: Ainoastaan perusteluja on muutettu lopullisessa verotarkastuskertomuksessa ja ennen lopullista verotuspäätöstä kuullaan joka tapauksessa verovelvollista. Kuulemisen laiminlyöntiä ei kysymyksessä ole.

Lehtola: Asia on ollut toimitettavakin eteenpäin virkaportaassa rikosharkintaa varten, koska esimerkiksi kirjanpitoa ei ole yhtiössä pidetty ainakaan kaikilta osin. (Ps. ks. asianomistajana NTC International LTD Oy jonka kirjanpito on todettu tarkastuksessa suoritetun asianmukaisesti. Lehtola ei lausu - ketä tällä kommentilla tarkoittaa?)

Sulin: Asiassa on tarkoitus kuulla todistajia sekä yhtiön sisältä että ulkopuolelta. Pyritään selvittämään virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, miten tarkastus on toimitettu ja miten se tulisi toimittaa. Lisäksi haluaa kuulla ulkopuolisia virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja siitä miten tarkastus olisi tullut suorittaa.
Vastaajien kannanotoista lausui, että kohtien 1-3 osalta ei pysty niihin vielä vastaamaan.
Kohdassa 4 puhutaan verotarkastuksen tehtävästä ja tältä osin halusi todeta, että verotarkastuksen tehtävä on selvittää tosiseikat objektiivisesti, eikä verotarkastajan tehtävä ole syyttää rikoksesta. Kieli verotarkastuksessa on tavatonta ja minkäänlaista eteenpäinvientiä ei ole tapahtunut, päämiestäni ei ole tuomittu tai syytetty tai pyydetty edes poliisikuulusteluun. Seppälän tekemällä päätöksellä ei asiassa ole merkitystä.
Kohdassa 8 puhutaan herjausrikoksen tunnusmerkistöstä ja lähdetään siitä, että tarkastuskertomus ei ole tullut julkiseksi. Haastehakemuksessa on perusteltu, millä tavoin tarkastuskertomus on tullut julkiseksi.
Loppupuolella vastinetta sivutaan virkavelvollisuuden laiminlyöntikysymyksiä, ja siitä tekeekö tutkintapyyntö tarkastajan esteelliseksi, on monia tulkintoja. Luottamus vaarantuu, kun alustavassa tarkastuskertomuksessa nimitetään rikolliseksi.

Syyttäjä, katsoi, että kysymyksessä on ollut asian valmistelua, eikä rikos. Ei yhdy asianomistajien vaatimuksiin.

Vastaajien - Asianajaja Lehtolan Hämeenlinnan käräjäoikeudelle jättämä kirjelmä.

Päätetään jatkokäsittelystä, Tiistai 2.4.1996 kello 13.00

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>