17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Jaakko Jonkka on toimillaan suojellut viranomaisen laittomia toimia vastoin hänen parempaa tietoaan, hänen toimensa sekä asiantuntemuksensa ovat ristiriidassa keskenään. Hänen toimintansa antaa selkeän kuvan sen toimielimen arkielämän toimenkuvasta jossa hän toimii. Mitä on sofismi: Pari sanaa sofismista/sofistin luonteenpiirteistä: Sokrates oli ensimmäinen filosofi, joka merkittävällä tavalla haastoi sofistit ja sofistiikan. Platonin ja Aristoteleen aikana sana "sofisti" oli jo saanut osittain negatiivisen merkityksen. Sillä viitattiin henkilöön, joka käytti retorisia silmänkääntötemppuja ja sanojen monimerkityksellisyyttä tukemaan tai peittämään ontuvaa päättelyä. Sekä Sokrates, Platon että Aristoteles haastoivat sofismin filosofiset perusteet. Platon kuvasi sofisteja rahanhimoisiksi viisastelijoiksi. Lopulta koko sofistien koulukuntaa syytettiin valtion toimesta epämoraalisuudesta.

>Virkamiesten toimintaa kaikkinensa, myös laillisuusvalvontaa kuvaa parhaiten termi  "hoviväen puuhastelu/ sofismi", jossa "jonnijonkkaavaat tunarit" saavat heille parhaiten joutavat tehtävät. Heille omiensa "hoviväen" puolustaminen ylittää kaikki laillisuushyveet niin etiikan kuin korkean moraalin hyveet.

Kansalaisten oikeusturva onkin ilmeisessä suhteessa vastapuolena olevan osapuolen yhteiskunnalliseen virka-asemaan ja hänen taustajoukkoihinsa, sekä saatavilla olevaan taloudelliseen hyötyyn. Virkamiesten tiivistämä yhteistyö yhdessä suoritetun laillisuusvalvonnan ja oikeusturva koneiston kanssa ovat vallan vastavoimaa väkevämpiä, toisinsanoin hyvää ihmisarvoista etiikkaa ja korkeaa oikeusmoraalia väkevämpiä. Perustuslaki, perusoikeudet, ihmisoikeudet, esitutkintalaki, ym. normit ja asetukset asiassa, ovat selkeästi ymmärrettäviä, - eivät ristiriitaisia, - ristiriita syntyy virkamiesten ja laillisuusvalvojien kelvottomasta toiminnasta. "Horisontissa" on hyvä hallinto, etiikan ja moraalin hyveet, joita virkamiehiltä on heidän oman etunsa/vallan tavoittelun yhteydessä turha peräänkuuluttaa. Toisin sanoen, perusoikeuksien osaltakaan "Reinikaisella ei ole oikeussuojan tarvetta"? Oikeussuojan tarve on kelvottomilla virkamiehillä.

Pos.17.3.

Hämeenlinna  käräjäoikeus

Olimme jättäneet Hämeenlinnan Käräjäoikeudelle kanteen asiassa, herjaus, kunnialoukkaus, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, ja pyysimme kuultavaksi verotarkastajat H. Kuorttin ja M. Huovisen. Mikäli olisimme odottaneet oikeusasiamiehen lausuntoa asiassa pidempään, olisi mahdollisuutemme asian tuomioistuin käsittelylle rauennut vanhentumisen johdosta. Asiassa syyte aika/oikeus on 2 vuotta ja saimme tiedon kunnianloukkausrikoksesta helmikuussa 1995.

Kun asia ei edennyt käräjäoikeudesta haasteiden toimittamiseen - jouduimme itse valvomaan, - että käräjäoikeus haastoi asiassa vastaamaan verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuorttin.

Laamanni Harri Lintumäki oli suhtautunut asian esille ottamiseen varsin vastahakoisesti, tämä tuli esille haasteiden huonosta etenemisestä. Saatoimme odottaa oikeudenkäynnissä ilmenevät vihamielisyyttä ja päätin itse olla osallistumatta tähän prosessiin voidaksemme saada rehellisen "oikeudenmukaisen" oikeudenkäynnin. Annoin asianajosta vastuun Harri Salolle joka oli 5.3.96 käsittelyyn antanut asian hoidettavaksi Sulin:lle. Olimme tietoisia, että tuomarilta edellytetään puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, ennakkomerkit eivät olleet hyvät. 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>