17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tarkastuskertomuksen 9.6.1995 vastaavissa kohdissa loukkaukset olivat lientyneet. Kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti:

”Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun välttäminen.”

”Tässä tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän perusteettomasta hyödyntämisestä.”

”LvvL:n 95 § 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.”

Vastineen johdosta tarkastajat vielä lisäävät, että ”Verotarkastuskertomuksessa esitetään tarkastuksen perusteella havaitut tosiseikat ja tehdään verotusehdotus, jos siihen on aihetta.”

Kohdassa 4.2. jatketaan kertomuksessa mm. seuraavasti:

”Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset toimenpiteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista olisi kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisten laiminlyöntien osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa avunantajana.”

Näitä vastaajien rikossyyllisyyskäsityksiä, jotka ovat muodostuneet pitkän, kuukausia kestäneen tarkastusharkinnan lopputuloksena ja NTC OY: vastineesta huolimatta, voidaan verrata yhtiön tilintarkastaja HTM Jukka Sopen-Luoman vuotuisiin tilintarkastuskertomuksiin, joissa ei ole mitään vastaavia havaintoja laiminlyönneistä ja rikoksista sekä kielletystä verojen ja maksujen välttämisestä. Tilintarkastaja joutuu tutkimaan suurin piirtein saman aineiston kuin vastaajatkin.

Olen pyytäneet Jukka Sopen-Luoman tänään todistajaksi selvittämään vastaajien väittämiä laiminlyöntejä ja rikoksia. Samoin olen pyytänyt todistajaksi Vesa Kuusistoa niistä väitteistä, jotka koskevat häntä.

Lopuksi totean, että kertomusten jälkeenkin NTC Oy:n arvonlisäverotus on jatkunut veroviranomaisten toimesta entisellään käsittäen mm. veronpalautuksia yhtiölle. Siihenkin nähden vastaajien syytteenalainen menettely on käsittämätöntä ja vain heidän itsensä vastuulla.

Helsingissä, huhtikuun 2 päivänä 1996.

Heikki Salo
asianajaja
Helsinki

Pos 17.3.2.2

Todistajien kuuleminen

( pöytäkirjan teksti kokonaisuudessaan)

Salo kysyy vastaajalta: Onko opasta tarkastuskertomuksen tekemiseen.
Kuortti:           Ei ole muuta kuin viraston sisäisiä ohjeita. Ei paljon kirjallista materiaalia. Viittasi viime kerralla jätettyyn aineistoon.
Salo               Kuinka pitkän ajan aikana kertomukset on tehty ?
Kuortti            On paljon muitakin töitä, ei voi muistaa, kuinka monta päivää on mennyt aikaa.
Salo               Minne tarkastuskertomus ja alustava tarkastuskertomus kulkeutui oman viraston sisällä?
Kuortti            Alustavan tarkastuskertomuksen tarkastajat itse tekevät ja allekirjoittavat ja ne lähetetään postitse. Varsinainen tarkastuskertomus kulkee muuten samalla tavalla, mutta ensin sen hyväksyy toimistopäällikkö. Toimistopäällikkö on nimeltään Risto Ylihonkala. Tarkastuskertomusta ei toimitettu muille paitsi lopullinen tarkastuskertomus on toimitettu perintätoimistolle.
Salo               Edellä kuullun perusteella tarkastuskertomus on mennyt muidenkin tietoon - eli ainakin kahden muun Hämeenlinnalaisen tietoon - äskeisen mukaan.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>