17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.13


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Esitetyt rikosväitteet kuuluvat herjauksen perinteiseen ydinlauseeseen jossa jokainen tietää väitteen loukkaavuuden. Kuten sanottua tässä ei verotarkastajalle ole myönnetty erivapauksia.

Vastaajien esteellisyyttä vastineessa pidetään mahdottomana, mitä se ei tietenkään ole hallintomenettelylain nojalla. Yleislausekkeen täyttyminen ratkeaa in casu. Bruun-Mäenpää-Tuori, Virkamiesten oikeusasema, s. 157 todetaan, että muu erityinen syy voi olla esimerkiksi kiinteä ystävyys- tai kiistasuhde asianosaiseen tai siihen kiinteästi vaikuttavan kysymyksen käsittelyyn.

Vastineen sivulla 13 esitetään tyystin virheellinen kanta väittämällä, että virkamiehen esteellisyyden arviointi olisi esimiehen arvioitava. Em. oppikirjan s. 156 todetaan selkeästi pääsäännöksi, että virkamiehen on itse todettava esteellisyytensä hallintomenettelylaissa määriteltyjen esteellisyysperusteiden mukaan.

Vastineessa ei käsitellä lainkaan sitä, että virkavelvollisuuden rikkominen täyttyy tarkastuskertomuksissa samalla teolla kuin kunnianloukkausrikos.

3. Mistä on kysymys.

Vastaajien vastinekirjelmässä ei tietenkään voitu sanoa sitä, kuinka asiaankuulumattomia kannanotot erilliseen rikossyyllisyyteen ovat tarkastuskertomuksissa, eritoten, mitä tule alustavaan kertomukseen. Vastinekirjelmässä haluttiin myös korostaa sitä, kuinka alustavassakin kertomuksessa oli puhuttu vain mahdollisista rikossyytteistä ja mahdollisista veropetossyytteistä. On selvä, että myös tällaisten mahdollisuuksien esittäminen voi helposti toteuttaa kunnianloukkausrikoksen ainakin solvauksen osalta. Sen, joka ei ole syyllistynyt rikoksiin, ei tarvitse sietää aiheettomia esityksiä mahdollisista rikoksistaan. Kuten jokainen ymmärtää, tällainen loukkaaminen on vakavampaa, kun se tulee virkaansa toimittavien virkamiesten taholta.

Vastaajien menettely ei kuitenkaan supistu rikosmahdollisuuksilla loukkaamiseen. Rangaistusvaatimuksissa on todettu syytteenalaisten lausumien sisältyvän alustavan kertomuksen kohtiin 4.1., 4.2. ja 6.2. sekä tarkastuskertomuksen kohtiin 4.1. ja 4.2. Loukkausten lieventyminen jälkimmäisessä osoittaa, että tarkastajat ovat itsekin ymmärtäneet menneensä alustavassa kertomuksessaan aivan liian pitkälle.

Vastinekirjelmän johdosta lienee syytä vielä kerrata autenttiset lausumat kertomuksissa.

Alustavan tarkastuskertomuksen kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti:

”Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen.” Ks. citylink lvv verot

”Tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä.” Ks. citylink lvv verot

”LvvL 95 § 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.” Ks. Tilintarkastaja Sopen-Luoman todistus

Kohdassa 4.2. kirjoitetaan:

”Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisena kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.”

Kohdassa 6.2. tehdään seuraava yhteenveto:

”Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten.”

Syytökset eivät siten koskeneet vain mahdollista rikossyyllisyyttä, vaan sisälsivät täsmällisiä väitteitä rikollisesta menettelystä toimenpide-ehdotuksineen.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>