17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.15


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Lehtola vastaa:       

Totta kai kertomus on mennyt virastossa muiden virkamiesten tietoon. Se ei täytä missään suhteessa rikoslaissa säädetyn muiden henkilöiden tietoon saattamista Tekemällä verotarkastuskertomuksen, johon tarkasti kuvaa sen, minkälaisissa olosuhteissa firmat ovat toimineet, ei voida millään lailla katsoa, että on syyllistynyt herjaukseen. Kertomusta ei voida tehdä muuten kuin kyseessä olevassa tapauksessa on tehty. Se, että olennaisesti tarkastuskertomukseen kuuluvien seikkojen lisäksi on maininnat mahdollisesta rikollisesta toiminnasta kuuluu tarkastuskertomuksen luonteeseen, jos tällaista on havaittu ja se halutaan viestittää. Tarkastuskertomuksessa mainitaan sana mahdollinen. Tarkastuskertomus on tehty huolella, siihen on käytetty aikaa, eikä se ole mikään lipsahdus. Kertomuksessa on kuvattu olosuhteet, perusteltu ratkaisut ja verotus on tehty tarkastuksen mukaisesti. Verotarkastuskertomus on riittävä näyttö, että on ollut aihetta kirjoittaa niin kuin on tehty.
                     
Tärkeitä seikkoja ovat ne, että jo poliisi totesi, ettei rikosta ole tapahtunut, tutkintaa ei ole tehty, eikä syyttäjä ole yhtynyt syytteeseen. Rikosilmoitus verotarkastuskertomuksen perusteella on tehty ja se on poliisitutkinnassa. Poliisi on ottanut yhteyttä Hannu Kuorttiin ja haluaa kuulla tätä todistajana. Tämänkään takia ei voi olla rikollisesta menettelystä kyse.

Jos jostain syystä katsottaisiin, että lauseet ovat olleet loukkaavia, pitäisi asiassa katsoa, onko syyllistytty verorikokseen. Tämä on kuitenkin turhaa, koska lauseet verotarkastuskertomuksessa eivät ole sellaisia, että niistä voitaisiin pitää herjaavina, eikä niissä ole loukkaamistarkoitusta.

Arvonlisäveropalautuksilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se ei osoita yhtään mitään.

Vastaajilla ei ole yhtään todistajaa, koska molemmat todistajiksi aiotut ovat talvilomalla ja vastaajat katsovat, ettei juttuun tarvita todistajia.

Salo              

-On vastaajien valinta, jos ei halua näyttää enempää väitteitään toteen. Koskaan kunnianloukkausjutuissa ei ole väitettä näytetty toteen sillä, että asia on esitutkinnassa. -Kunnianloukkausrikokset eivät ole virastokohtaisia säännöksiä.
-Verotarkastus ei pysy vero-oikeudellisissa asioissa, vaan siinä on alettu ottaa rikosoikeudellisia kannanottoja. Niiden paikka on rikosilmoituksessa ei verotarkastuskertomuksessa.

Asianomistajan nimeämät todistajat:

  1. Sopen-Luoma, Jukka Kalervo, Ekonomi, syntynyt 12.1.1945, Oy Ntc International Ltd:n tilintarkastaja, - vala.
  2. Kuusisto, Vesa Armas Latausmestari, syntynyt 26.11.1942, - vakuutus*.

--------------------------

(* Miksi vakuutuksen, eikä valan nojalla? Juha Lappalainen kirjassaan; Todistajan esteellisyydestä, lausuu s.31 mm. OK 17:18:n yleislinja siis on, että todistajan tulee olla sivullinen, mutta ettei hänen tarvitse olla muutoin asemaltaan "puolueeton" suhteessa asianosaisiin tai itse asiaan. Todistajan esteellisyyssääntelyn ratio on näin periaatteelliselta kannalta katsoen kokonaan toinen kuin esim. tuomarin esteellisyyssäännökset (OK 13:1) tausta. Tuomarilta vaaditaan puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, mutta todistajalta ei. Todistajankertomuksen luotettavuutta vaarantavat "puolueellisuustekijät" on pyrittävä ottamaan asianmukaisesti huomioon punnittaessa kertomuksen näyttöarvoa. Tässä yhteydessä on syytä viitata OK 17:28,1:een, jonka mukaan puheenjohtajan tulee, milloin aihetta on, tiedustella todistajalta mm. sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa todistajan luotettavuuteen. Lainkohta määrää lisäksi, että tällaisessa selvityksessä on tehtävä merkintä pöytäkirjaan: Tämän ns. kompetenssikuulustelun merkitystä on korostanut Ellilä SPl 1949 s.206 Ks. myös Hertzberg JFT1962 s.113)

--------------------------

Kuullaan, Sopen-Luoma

Puheenjohtaja: Kuinka kauan te olette toimineet Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana ?
Jukka Sopen-Luoma        Vuodesta 1989 lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta, joka oli vuosi 1991.
Puheenjohtaja: Ja edelleen olette mainitussa toimessa ?
Jukka Sopen-Luoma        Kyllä

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>