17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos 17.2.1

Oikeusasiamiehen vastaus saapui.

Kului 1 vuosi ja 4 kuukautta valituksestamme kun Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluumme saapui ja on kokonaisuudessaan seuraava:

Helsinki  2.4.1997
Dnro2621/4/95

Yrjö Reinikainen
Riekontie 13
13500 Hämeenlinna

 

VASTAUS KANTELUUN

1 KANTELU             

Arvostelette eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne kantelukirjoituksessa Hämeenlinnan poliisilaitoksen (nykyään Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitos) menettelyä kunnianloukkausta koskevan rikosilmoituksenne käsittelystä. Tutkinnanjohtaja Heikki Seppälä on päättänyt 7.9.1995, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa, koska ei ole syytä epäillä rikosta tapahtuneen.

Pyydätte oikeusasiamiestä tutkimaan, onko tutkinnanjohtaja menetellyt asiassa oikein.

2 Selvitys                

Hämeen lääninpoliisineuvos Seppo Pirinen toimitti pyynnöstäni tänne rikoskomisario Heikki Seppälän ja nimismies Raimo Mantereen selvityksen ja antoi lausunnon. Ne lähetetään ohessa valokopioina tiedoksenne.

3. Ratkaisu

3.1 Tapahtumat          

Teitte 28.3.1995 Hämeenlinnan poliisille kirjallisen tutkimuspyynnön, joka kohdistui Hämeen lääninveroviraston kahteen vanhempaan verotarkastajaan. Rikosilmoituksessanne pyysitte poliisia tutkimaan, ovatko Hämeen lääninveroviraston nimeltä mainitsemanne vanhemmat verotarkastajat syyllistyneet rikoslain 27 luvussa ilmeneviin rikoksiin. Tutkimuspyynnössänne viittasitte edustamaanne yhtiötä koskevaan verotarkastukseen, jossa laaditussa tarkastuskertomuksessa kyseiset verotarkastajat ovat mielestänne antaneet selvästi ymmärtää, että Te olisitte useissa kohdin rikkonut lakia.
Rikoskomisario Heikki Seppälä 7.9.1995 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska ilmoitustietojen perusteella ei ollut syytä epäillä rikosta.

Rikoskomisario Seppälän selvityksen mukaan tutkimuspyyntönne oli melko suppea. Lisäselvityksen saamiseksi Teitä kuulusteltiin asianomistajana. Asiasta kirjattiin rikosilmoitus. Tuon selvityksen perusteella Seppälä katsoi, ettei kyseessä ollut rikos eikä tutkintaa jatkettu. Ennen päätöksen tekoa Seppälä odotti selvityksensä mukaan vielä veroviranomaisen toimenpiteitä selvityksessä ilmenevästä syystä. Kun veroviranomaisen ratkaisu viipyi teki Seppälä päätöksensä olla toimittamatta esitutkintaa. Nimismies Mantere ja lääninpoliisineuvos Pirinen ovat lausunnoissaan yhtyneet Seppälän näkemykseen asiassa.

Olette sittemmin itse nostanut rikossyytteen kyseisiä verotarkastajia vastaan. Hämeenlinnan käräjäoikeus hylkäsi syytteen tuomiollaan 28.5.1996. Turun hovioikeus on 14.1.1997 hylännyt käräjäoikeuden tuomiosta tekemänne valituksen. Hovioikeuden tuomiossa olevan muutoksenhakuohjeen mukaan teillä on ollut oikeus hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudelta.

3.2 Kannanotto           

Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, jos on syytä epäillä että rikos on tehty.

Katson, että rikoskomisario Seppälä ei ole ylittänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa tai menetellyt muutoinkaan esitutkintalain- tai asetuksen vastaisesti.
                           

Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa.

Apulaisoikeusasiamiehen varamies         Jaakko Jonkka

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri       Harri Ojala

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>