21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.20


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Asiakirjoihin perustuva selvitys, ei puutu siihen todelliseen ja oleelliseen kysymykseen mitä ja kuinka paljon CityLink on jättänyt maksamatta liikevaihtoveroa valtiolle? (ks. Pos.20.26-29 CityLink Oy:n Turun lääninveroviraston veropäätökset/klikkaa). Verotarkastuskertomus ja aineisto todetaan, "että NTC:llä ollut maksamattomia veroja tai, että NTC olisi jättänyt ilmoittamatta asianmukaisesti veroilmoituksiaan". Verotarkastuskertomus vaati NTC liittämään omaan kirjanpitoonsa CityLink Oy:n liikekirjanpidon, tämä vaatimus oli vastoin EVL ja KPL. >>Huovinen ei pystynyt tähän liittyvää vaatimusta mitenkään perustelemaan - vaan ilmoitti - ettei ole itse kirjannut vaatimusta tarkastuskertomuksiin<< (Ks. pos 25.3.4.21 Huovisen todistajanlausunto/klikkaa). Asiakirjoihin perustuva selvitys, ei lausu ei selvitä kausaalisesti mitä liikevaihtoveroja CityLink Oy oli jättänyt maksamatta, miten ilmoitukset olivat viivästyneet ja miten liikevaihtoverot maksettu viiveellä. Mitä todellista vahinkoa verottajalle oli syntynyt Citylinkin huolimattomuudesta? Kausaalinen aineistoon perustuva selvittely olisi ollut edellytys oikeudenmukaiselle prosessille, siihen ei puututtu lainkaan, prosessi johto oli ilmeisen tietoinen, ettäi kausaalinen selvittely ei tue verotarkastajien tavoitetta. Verotarkastajien teoriat "toimielinteoria" ja "vastuun samastamisesta" eivät johtaneet yhteenkään kommenttiin koko prosessin aikana, tarkastuskertomukseen perustuva selvitys bulvaaniteoriasta ei ylittänyt kynnystä mainintaan Hallinto-oikeuden selvityksessä.

Asiakirjoihin perustuvassa selvityksessä ei lainkaan huomioitu verovelvollisen laajaa vastine asiakirja-aineistoa. Vastine aineistoa ei selvityksessä esiintuotu tai kommentoitu. Asiakirja-aineistoon perustuvan selvityksen olisi tullut objektiiviperiaatteen, tasapuolisuusperiaatteen, suhteellisuusperiaatteen, tarkoitussidonnaisuusperiaatteen sekä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ottaa huomioon verovelvollisen vastine-aineiston sisällön selvitys, ainakin siltä osin jota hallinto-oikeus on tarkastuskertomuksen sisällöstä selvityksen osalta kirjannut.  

Pos 22.4.1

Selvityksen arvioinnista ja johtopäätöksistä: (seuraavassa Prof. Edward. Anderssonin lausunnon sivut 3, 4 ja 5)

LAUSUNTO                                                                      Kauniainen 22.2.1999

Minulta on pyydetty lausuntoa liitettäväksi Oy NTC International Ltd:n verovalitukseen liikevaihtoverotuksesta vuosilta 1991 ja 1992 (uudenmaan LO:n päätös 15.12.1998) Omaksumani tavan mukaan en kuitenkaan ole valmis laatimaan lausuntoa liikevaihto- tai arvonlisäverotuksen aineellisista kysymyksistä. Tämän vuoksi tarkastelen tässä lähinnä menettelykysymyksiä sekä eräitä aspekteja siitä, millä edellytyksillä tässä asiassa on katsottu valittajayhtiön ja CityLink Oy:n välinen suhde bulvaanisuhteeksi, johon on sovellettu veronkiertämissäännöstä. (Tässä sivut 3-5. Sivut 1-2 alaotsikossa verotuspäätös ja ristiriitainen ajoitus).

Citylinkin toiminnan alku liittyy läheisesti Scandexan konkurssiin. Konkurssi on tässä tapahtunut tosiasia ja konkursseissa käy yleensä niin, että jokin muu yritys ostaa liikeomaisuuden ja jatkaa jossain muodossa konkurssiyrityksen liiketoimintaa. Muutoinhan tapahtuisi yhteiskunnalle onnetonta pääoman hävitystä. Usein on siis hyvin tärkeää yrittää konkurssin jälkeen jollakin tavoin rekonstruoida toiminta uudelta omistaja- tai ideapohjalta. niin on tässäkin yritetty tehdä. Siitä ei sinänsä voi tehdä negatiivisia johtopäätöksiä. On myös muistettava Suomen taloudellinen tila v.1991, jolloin konkursseja oli ennätysmäärä.

Citylinkin toiminta ei täyttänyt liiketoiminnan tunnusmerkistöä. Väite on mielestäni lähes naurettava, kun tiedetään miten alhaisella tasolla tuo tunnusmerkki liikevaihtoverotuksessa asettui. Citylinkillä oli merkittävä liikevaihto ja se harjoitti kiistatta liiketoimintaa. Verotarkastajien havaitsemat ongelmat liittyivät Citylinkin ja NTC:n väliseen hinnoitteluun, mutta väite ettei Citylinkin toiminta ollut liiketoimintaa on mielestäni absurdi. Jos olen ymmärtänyt asian oikein, Citylinkkiä on sitä paitsi verotettu liikevaihtoverotuksessa osasta liikevaihtoaan.

Rahoituksen riippuvuus. 1990-luvun alkupään vuodet olivat maassamme taloudellisesti yleisestikin hyvin vaikeita. se, että näillä yhtiöillä on ollut maksuvaikeuksia ja että toisinaan on jouduttu järjestelyihin, ei mielestäni vielä todista yhtään mitään. Mitä tulee kuittaukseen, kun kahdella yrityksellä on keskenään saatavia ja velkoja, se on käsitykseni mukaan varsin normaali ilmiö. En todellakaan käsitä, miksi tässä asiassa on tilintarkastaja Sopen-Luoman todistajalausuman perusteella syntynyt käsitys, että kuittaus olisi

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>