21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Ari Mertala edusti NTC:tä ja hän jätti oikeudelle 10.6.1997 päivätyn kuulustelupöytäkirjan jossa rikoksesta epäiltynä on Vesa Kuusisto, sekä Heikki Metsäpuron laatiman yhteenvedon omasta osuudestaan asiassa, joka oli aiemmin jätetty Hämeen lääninverovirastolle NTC:n/CityLink Oy:n tarkastuskertomuksen liitteeksi.

Pekka Kemppainen pyysi oikeutta ottamaan kantaa Kuusistoa koskevaan kuulustelupöytäkirjan jättämiseen ja siihen mitä pöytäkirja koskee, koska kyseessä on keskeneräinen asia. Kemppaisen mielestä kysymyksessä ei ollut julkinen asiakirja, eikä sitä tulisi liittää tähän asiaan miltään osin. Jos oikeus katsoo, että se voidaan tähän asiaan liittää, niin Kemppainen varasi tilaisuuden liittää kuulustelupöytäkirjan myöhemmin kokonaisuudessaan. Kemppainen jätti oikeudelle kirjelmän. Hän myös esitti, ettei Kuortin, Huovisen ja Pörstin kuulemiselle asiassa ole estettä.

Mertala totesi: että kuten jo aikaisemmin on tullut selville on esitetty näyttöä siitä, että Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n osalta ollut mitkään juridiset tai liiketoiminnalliset tosiseikat tai toiminnot eivät tue sitä väitettä, että kyseessä olisi bulvaanisuhde. Yhtiö korosti sitä, että yhtiöiden omistus on erilainen, yhtiöiden hallinto on erilainen, yhtiöiden  kaupparekisteriin merkitty hallitus ja yhtiöiden puolesta toimineet henkilöt sekä yhtiöiden tilinkäyttöoikeudet ovat erilaiset.  Kirjanpidon on hoitanut eri toimisto, yhtiöillä on ollut omat toimipaikat (NTC Hämeenlinnassa ja CityLink Turussa), yhtiöiden toimiala on ollut erilainen ja CityLink Oy:n tuotantotoiminta on alkanut jo ennen Oy NTC international Ltd yhteistyön aloittamista. Yhtiöiden liiketoiminta on ollut erilaista: CityLink harjoitti valmistusta ja kauppaa kun NTC harjoitti myyntiä ja markkinointia.

Kemppainen esitti, ettei väitteitä verotarkastajien esteellisyydestä voida vaikeuttaa viranomaisten työtä, jotka tekevät työtään virkavastuulla. Kemppainen vaati myös, että Vesa Kuusisto koskeva kuulustelupöytäkirja (syytettynä kirjanpitorikoksesta ym.), jonka Mertala halusi jättää oikeudelle, ole julkinen asiakirja ja ettei sitä tulisi liittää tähän asiaan miltään osin.

Pos.21.2.1 Käsittelyratkaisu

Oikeus teki käsittelyratkaisun, jonka mukaan se kuulee Kuorttia, Huovista ja Pörstiä asiassa todistajina, ja katsoi, että kuulustelupöytäkirjaa ei voida pitää todisteena tässä asiassa vaikka se voidaan jättää lääninoikeuden käyttöön, lisäksi päätti jättää tutkimatta miksi verotarkastuskertomus on joutunut Teosto ry:n haltuun, vaan katsoi ettei se kuulu lääninoikeuden toimivaltaan. Lisäksi ammattipätevyydestä lääninoikeus toteaa, -virkamiesten ammattipätevyyttä koskevien seikkojen arvioiminen ei kuulu lääninoikeuden toimivaltaan.

Todistajiksi olivat kutsuttu seuraavat henkilöt, ilman valaa tai vakuutusta Vesa Kuusisto, todistajana liikkeenharjoittaja Heikki Metsäpuro, Todistajana tilitoimistonpitäjä Jukka Sopen-Luoma, todistajana tilitoimiston johtaja Vesa Haapalehto, todistajana ylitarkastaja Hannu Kuortti, todistaja toimistosihteeri Matti Paananen, todistaja verotarkastaja Matti Huovinen, todistaja toimistopäällikkö Kimmo Pörsti.

Pos.22.2..2Hallinto-oikeuden käsittelypöytäkirjasta todistajien kertomuksista mm:

VESA KUUSISTO kertoi, että CityLink on perustettu alkuvuonna 1990 jolloin hän osti sen valmisyhtiönä. Heikki Metsäpuro oli toiminut asiantuntijana sekä hallituksen jäsenenä yhtiössä. Kuusisto kertoi olevansa vastuussa yhtiön kaikista toimista ja yhtiön toimittaneen tuotteita laajalle asiakaskunnalle ympäri maata. Tuotteiden hinnan hän laski sellaiseksi että sillä pärjäsi, lisäksi myyntihintaan vaikuttivat ostomäärät ja sopimukset, ja että markkinoilla vallitsi ostajien markkinat. CityLink käytti kilpailukeinoinaan sekä laatua että hintaa. Raaka-aineet hän osti Kaukoidästä sekä ruotsista joskus myös NTC international Ltd:ltä, kaiken hän tilasi ehdottomasti itse. Kuusiston mukaan hän kävi kauppaa muiden ohella myös NTC kanssa, mutta siinä ei ollut suurta eroa muiden asiakkaiden kanssa. Kuitenkin NTC erät olivat melko suuria. Maksuaikatauluja NTC noudatti suurin piirtein, toinen suuri asiakas oli Multimedia. Työntekijöitä Kuusiston lisäksi oli kaksi.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>