21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Haapalehto hoiti kirjanpidon ja Matti Paananen tiliöinnin. Toiminnan lyhytaikaisuuteen ja loppumiseen syyn hän totesi vaikuttaneen aikojen kiristymisen.
Kemppainen kysyi Kuusistolta, miksi CityLink Oy osti 18.4.1991 Yrjö Reinikainen Ky:ltä Sukabu (ent. Scandexa Oy) osakkeet. Kuusisto vastasi kaupan silloin vaikuttaneen hyvältä ostolta koska yhtiön takana oli rahamiehiä, kuten Roiha ja Arpiainen ja että hänen mielestään yhtiön taloudellinen tilanne oli hänen mukaansa tuolloin vakaalla pohjalla ja hän luotti omaan ennakkokäsitykseensä. Aloitteen kauppaan oli tehnyt Yrjö Reinikainen. CityLink oletti saavansa hyötyä kaupasta. CityLink Oy:n ja Scandexa Oy:n välinen sopimus sekä osakekauppa eivät Kuusiston käsityksen mukaan mitenkään liittyneet toisiinsa, eikä liikevaihtoveron palautuksella ollut mitään yhteyttä osakekaupan kanssa. Kaluston CityLink Kuusiston muistaman mukaan vuokrasi pääasiassa joko "Scandexa Oy:ltä” tai  NTC:ltä.
Kemppainen viittasi tarkastuskertomuksessa olevaan laskelmaan, jonka mukaan CityLink oli hankkinut 80 000 kasettirunkoa enemmän kuin oli myyty. Tähän Kuusisto totesi muun muassa, että osa Kaukoidästä ostetuista kasettirungoista vietiin kaatopaikalle, koska olivat epäkelpoa tavaraa, sitä ei voitu käyttää eikä palauttaa takaisin. Lisäksi ulosottovirasto oli takavarikoinut lähemmäs 20000 kasettirunkoa.
Kuusisto kertoi, että loppuaikana osin Citylinkin kirjanpitoa jäi hoitamatta tilitoimiston laskujen maksamattomuudesta johtuen, laskuja oli maksamatta myös vuokrista sekä sähköistä. Osan loppuvarastoa myytiin Kuusiston omistamalle Etronia Oy:lle. 
Kemppainen tiedusteli miksi Kuusisto jatkoi toimintaa kun se ei ollut kannattavaa. Kuusisto kertoi tarkoituksenaan olleen saada parempaa hintaa ja että osin hän saikin paremman hinnan. Latauskoneet Etronia vuokrasi NTC:ltä, uutta toiminta ei kestänyt kuin puolisen vuotta ja hän lopetti toiminnan koska se ei ollut kannattavaa.
Lopettamisen jälkeen Kuusisto kertoi menneensä töihin videokasetteja valmistavaan yhtiöön Balstar Oy:n joka oli myös Citylinkin asiakas ja sitä johti Kaarlo Honkaniemi. Balstar Oy:n toiminnasta huolehti Honkaniemi avovaimonsa kanssa ja olin siellä vain lataamassa kasetteja.
Työhistoriastaan Kuusisto totesi olleensa nuorempana työntekijä sekä osallistuneensa vanhempiensa kenkätehtaan hallitustyöskentelyyn 4-5 vuoden ajan. Hän kertoi myös, että hänellä oli edellisten yhtiöiden lisäksi yrittäjäkokemusta omistamastaan pintakäsittelylaitoksesta vuosina 1978–1983 Helsingissä ja myöhemmin laajennettuaan Riihimäellä.
Kemppaisen kysymykseen, rahoittiko Reinikainen tai NTC Citylinkin toimintaa, vastasi hän, että saattoi olla joitakin pieniä vippej
ä.

Heikki Metsäpuro kertoi toimineensa Kuusiston konsulttina CityLink toiminnan alkaessa, kun Kuusisto osti Heinolasta niin sanotun valmisyhtiön, jonka hallituksen varajäsen hän oli. Hän oli liikesuhteissa CityLink Oy:öön ja antoi konsulttiapua lähinnä markkinoinnissa.
Mertalan kysymykseen Metsäpuro vastasi tunteneensa Kuusiston jo 80 luvun alusta ja olleensa neuvotteluissa mukana joita CityLink oy toiminnan käynnistämisessä käytiin. Hän neuvoi Kuusistoa pyrkimään suurten keskusliikkeiden asiakkaaksi, ja suunnitelmat olivat alkuvaiheessa hyvät ja hän osallistui itsekin jonkin verran toimintaan. Scandexan konkurssin ja alkoholinkäytön vuoksi Metsäpuron kiinnostus toimintaan kohtaan meni vaikka Kuusisto toisinaan hoitikin asioitaan. Metsäpuro kertoi, että Kuusisto oli toiminut Scandexa Oy:n myyntipäällikkönä ja hänellä oli oma asiakaskunta. Metsäpuron käsityksen mukaan Kuusiston vaikuttimena oli se, että kasettien kysyntä silloin toiminnan alkuaikoina oli suhteellisen vilkasta. Metsäpuron mukaan Kuusiston suhde alkoholiin muuttui Scandexa oy:n konkurssin jälkeen koska konkurssi tuli Kuusistolle yllätyksenä ja että Kuusisto katkeroitui Scandexan osakekaupan johdosta koska se ei vastannut niitä odotuksia joita Kuusisto oli sille asettanut. Mertalan kysymyksen vuoksi Metsäpuro kuvasi Kuusiston ja Reinikaisen välistä neuvotteluilmapiiriä aika tiukaksi ja heidän suhdettaan tulehtuneeksi mikä metsäpuron käsityksen mukaan johtui Scandexan konkurssista.
Mertalan tiedustellessa Metsäpurolta, oliko Reinikaisen ja Kuusiston välillä olemassa bulvaanisuhde, Metsäpuro lausui käsityksenään, että Reinikaisen ja Kuusiston välillä ei vallinnut bulvaanisuhdetta ja Kuusisto toimi Metsäpuron käsityksen mukaan täysin itsenäisesti.

Jukka Sopen-Luoma kertoi olleensa ensimmäisen kerran NTC tilintarkastaja tilikaudella 1.7.1991–30.6.92. Tilintarkastus on hoidettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja tarkastuksen kohteena on ollut myös tilinpäätös johon on lisätty intressiyhtiöt ja lähipiirin lainat ja velat. Reinikaisen kysymyksen vuoksi Sopen-Luoma totesi, että kirjanpitoaineiston mukaan ei hänelle ole syntynyt kuvaa, että CityLink olisi ollut NTC bulvaaniyhtiö.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>