21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos 21.2.3 Hallinto-oikeuden päätös 956/4  15.12.1998. Dnro 236/7010/98 klikkaa)

Asiakirjoihin perustuva selvitys (sanatarkka sisältö):

Jälkiverotuksen perusteena olevan tarkastuskertomuksen mukaan CityLink Oy:n verollinen liikevaihto ajalla 1.5.1991 – 31.8 1992 on ollut 5 978 399 markkaa, mihin määrään sisältyy 4,230 775 markan verollinen myynti Oy NTC International Ltd:lle Tarkastuskertomuksen mukaan siis noin 70 prosenttia CityLink Oy:n verollisesta myynnistä on mainittuna aikana suuntautunut Oy NTC International Ltd:lle. Esimerkkinä Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n välisessä laskutuskäytännössä tarkastuskertomuksessa on mainittu, että Oy NTC International Ltd on jättänyt maksamatta eräpäivinä CityLink Oy:n eräitä tarkastuskertomuksen lähemmin mainittuja laskuja ja suorittanut CityLink Oy:lle tarpeen mukaan rahaa sen verran, että CityLink Oy on kyennyt suoriutumaan omista pakollisista raaka-ainekuluistaan.

Verotarkastajat ovat tarkastuskertomuksessa olevan laskelman mukaisesti arvioineet CityLink Oy:lle aiheutuneen E 180 –videokasetin liikevaihtoverottoman valmistuskustannuksen 16,19 markaksi, mistä määrästä kasettirungon osuudeksi on arvioitu 2,25 markkaa, nauhamateriaalin osuudeksi 5,34 markkaa, kartonkikotelon, tarrojen ja folion osuudeksi 0,50 markkaa sekä Teosto-maksun osuudeksi 8,10 markkaa. tarkastajien laskelmien mukaan CityLink Oy on myynyt kyseistä kasettia Oy NTC International Ltd:lle 11,78 markalla, joka verotarkastajien laskelmien mukaan on ollut E 180-kasetin CityLink Oy:n Oy NTC International Ltd:ltä perimä liikevaihtoveroton myyntihinta. Oy NTC International Ltd puolestaan on videokasettien valmistuskustannuksia koskevan oman laskelmansa perusteella määritellyt kastin valmistuskustannukset 11,82 markaksi, mistä määrästä kasettirungon osalle tulee 2,34 markkaa nauhamateriaalin osalle 1,38 markkaa ja kasettimaksun osalle 8,10 markkaa. Lisäksi Oy NTC International Ltd on vastineessaan huomauttanut saaneensa ostaa tavaraa Balstar oy:n kautta Ruotsista halvemmalla kuin CityLink Oy:stä

Selvityksen arviointi ja johtopäätökset (sanatarkka sisältö):

Verotarkastuskertomuksessa ja myös Kuortin todistajanlausunnossa todetaan, että noin 70 prosenttia CityLink Oy:n valmistamista videokaseteista oli myyty Oy NTC International Ltd:lle, sekä että CityLink Oy:llä oli käytössään Oy NTC International Ltd:ltä vuokratut kasettien latauslaitteet. Haapalehto joka noin vuoden ajan oli huolehtinut CityLink Oy:n kirjanpidosta, puolestaan totesi Oy NTC International Ltd:n verrattuna muihin asiakkaisiin olleen CityLink Oy:n suurin asiakas ja vaikka Haapalehto ei ollut laskenut Oy NTC International Ltd:n prosentuaalista osuutta CityLink Oy:n myynneistä, muita huomattavia asiakkaista ei haapalehdon mieleen jäänyt. Näiden seikkojen perusteella lääninoikeus pitää selvitettynä, että olennaisesti merkittävin osa CityLink Oy:n tuotannosta on myyty Oy NTC International Ltd:lle

Mitä tulee tarkastuskertomuksessa esitettyyn arvioon yleisemmin eli E 180. kasetin valmistukseen vaikuttavista kustannuksista CityLink Oy:lle, asianosaiset ovat yksimielisiä Teosto-maksun suuruudesta. Heidän arvionsa materiaalikustannustenkin vaikutuksesta kasettien valmistuskustannuksiin ovat nauhamateriaalin kustannusosuutta lukuun ottamatta lähes yhteneväiset. nauhamateriaalin kustannusvaikutuksen osalta asianosaisten arviot eroavat toisistaan olennaisesti. lähinnä tämän eroavuuden vuoksi Oy NTC International Ltd:n arvio kasetin valmistuskustannuksista on 11,82 markkaa eli 4,37 markkaa vähemmän kuin verotarkastuskertomuksessa esitetty arvio 16,19 markkaa. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon, että kummankaan asianosaisen arviot kasetin valmistuskustannuksista eivät ole sisältäneet työn tai yleiskustannusten kuten esimerkiksi koneiden tai tuotantotilojen vuokrien osuutta kasettien valmistuskustannuksista. Näin ollen lääninoikeus pitää selvitettynä, että kasetin valmistuskustannukset ovat joka tapauksessa suuremmat kuin Oy NTC International Ltd:n esittämä arvio 11,82 markkaa.

Mitä tulee CityLink Oy:n E 180-kasetin valmistamista Oy NTC International Ltd:ltä saamaan liikevaihtoverottomaan hintaan, tarkastuskertomuksessa esitetty arvio 11,78 markkaa perustuu kirjanpidosta ilmenevään CityLink Oy:n ja Oy NTC International Ltd:n väliseen laskutukseen. Tällä perusteella lääninoikeus pitää selvitettynä, että verotarkastuskertomuksessa mainittu arvio Oy NTC

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>