21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Paananen totesi, ettei Kuusiston työn tekemisessä ollut moittimista kun hän oli työpaikalla. Kemppaisen kysyi lisäksi oliko Kuusisto Citylinkin työntekijä vai yrittäjä. Paananen totesi, että Kuusisto hoiti raaka-ainetilaukset, rahaliikenteen ja lataustyön sekä valvontatehtäviä toimi työnjohtajana sekä hoiti yritystä. Paanasen mielestä alusta loppuun asti ja nämä työt Kuusisto Paanasen mielestä teki yleensä hyvin. Oliko Kuusisto käskyvallansuhteessa johonkin tahoon tai henkilöön, Paananen vastasi, että Kuusistolla oli Reinikaisen kanssa tiivis saumaton yhteistyö, että he suunnittelivat muun muassa aikataulut ja miten tavaraa valmistetaan. Reinikaisen ollessa poissa NTC myyntisihteeri hoiti asioita Kuusistoon päin ja että Citylinkin toiminta rakentui pitkälle NTC:n tilausten varaan.
Mitä tuli Citylinkin rahoitukselliseen riippuvuuteen NTC:stä Paananen Kemppaisen asiaa koskevaan kysymyksen vuoksi totesi tämän olleen merkittävän asia.

Matti Huovinen kertoi, että huomattava osa kasettirungoista ja nauhasta tuli NTC:ltä. Mertalan kysyessä mitä hän tarkoitti huomattavalla, Huovinen totesi että Citylinkin toinen tavarantoimittaja oli Basf joka myi myös nauhaa ja runkoja ja että lisäksi toimitti myös Balstar Oy. Huovisen arvelun mukaan ja oli sellainen, että nauhaa tuli NTC:ltä 744 905,19 markan edestä 1.4.91–31.8.92 ja Balstarilta tuli 572.474,50 markan edestä ja Basfilta 1 473 511 markan edestä ja Sukabulta (Scandexa) 129.314 markan edestä ja jatkoi, huomattavin toimittaja näistä oli siten Basf.
Mertalan tiedusteluun, onko Basf suurin toimittaja, Huovinen vastasi, että tarkkaan ottaen Basf oli suurin tavarantoimittaja, koska nauhoista noin puolet oli Basfilta ja toinen puoli tuli kolmelta muulta toimittajalta.
Mertalan kysymykseen kaupan alihintaisuudesta, Huovinen totesi laskeneensa E-180 kasetin tuotantokustannukseksi kasettimaksuineen saadun 16,19 markkaa ja niitä myydyn NTC:lle alle 12 markkaa. Mertalan kysymykseen siitä, että CityLink on myynyt Multimedialle edullisemmin kuin NTC:lle vastasi Huovinen Multimedian olevan ammattikäyttäjä ja siitä syystä saaneen ostaa ilman kasettimaksua. Mertalan kysymykseen siitä, millä perusteella Huovinen piti Kuusistoa NTC:n bulvaanina, Huovinen totesi, että Kuusisto oli ollut työnjohtaja Scandexa Oy:ssä ja sitten alkoi hoitaa Citylink:ä ja näytti siltä, että Citylinkin tärkeimmät rahoituspäätökset hoidettiin NTC toimesta.
Balstar Oy:tä koskevaan Kemppaisen kysymykseen Huovinen totesi yhtiön valmistavan videokasetteja samalla tavalla kuin CityLink tai Etronia ja että Reinikainen omisti yhtiöstä 10 %. Reinikaisen kysymykseen Balstar Oy:stä, Huovinen kertoi, ettei ole tarkastanut Balstar Oy:tä.

Kimmo Pörsti kertoi toimineensa Teostossa kasettimaksutoimiston toimistopäällikkönä. Teosto toimii opetusministeriön alaisena ja että tämä tarkoittaa sitä, että opetusministeriö päättää maksun tason sekä sen kenelle rahaa jaetaan. Vuosina –91-92 kasettimaksuvelvollisuus on koskenut tyhjien kasettien maahantuojaa sekä valmistajaa Kasettimaksu on 4,5 penniä minuutilta. 1992 joulukuussa tapahtuneella asetuksen muutoksella myös raakanauhan tuojalle asetettiin velvollisuus maksaa kasettimaksu. pääsääntö on, että kasettimaksu on aina suoritettava ja pääsäännöstä voidaan poiketa ainoastaan sopimusperusteisesti. Mitä tuli Scandexa Oy:n teki opetusministeriö 80 puolivälissä pari vapautuspäätöstä jotka päättyivät 31.3.86. Sen jälkeen alkoi Scandexa velkaantua Teostolle. Kun Scandexa ajautui konkurssiin –91 Teoston saatavat jäivät pääosin perimättä.
Mitä tulee CityLink Oy:n tieto yhtiön kasettivalmistuksesta tuli Teostolle kesällä –91. Citylinkin kanssa solmittiin perimättäjättämissopimus Pörstin muistaman mukaan lokakuussa –91. Citylinkiltä tuli ilmoituksia jotka laskutettiin, mutta se jätti laskut maksamatta jonka johdosta yhtiöön tehtiin kirjanpidon tarkastus, Pörstin muistaman mukaan alkuvuonna –92. Tarkastuksen suoritti KPGM Widerin tilintarkastaja, kävi ilmi, että CityLink oli ilmoittanut vain perimättäjättämissopimuksen perustuvan myynnin, mutta laskutettavat perimättäjättämissopimuksen ulkopuoliset myynnit oli jätetty kokonaan raportoimatta. Tilintarkastaja totesi myös, että 180 minuutin kasettia myytiin 12,82 markalla kun  pelkkä kasettimaksun osuus oli 8.10 markkaa.
 
Kemppaisen kysymykseen Pörsti totesi Teoston käyneen oikeutta siitä, onko myös NTC valmistanut videokasetteja, se perustui tullilta tulleeseen tietoon jonka mukaan NTC toi raakanauhaa kasettien valmistukseen, Pörsti totesi, ettei oikeudenkäyntiä kuitenkaan käyty loppuun asti, eikä asiassa ole koskaan saatu oikeuden päätöstä. Pörsti valehteli, vastoin parempaa tietoaan. (ks. Pos. 11.2 ja pos.11.2.1  NTC yhtiöt 1987-99 ja Teoston rooli…)

Todistajien kertomusten perusteella oikeus päätti antaa myöhemmin päätöksensä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>