25 Pos 1. Vuonna 1995 verotarkastuksen yhteydessä laadittu rikosilmoitus ja tutkinta.

25.1.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

jotain tilapäisiä työntekijöitä joiden nimiä en muista. Ky. työntekijöille maksettiin palkka, joka pitäisi kirjanpidossa näkyä. Yhtiöllä oli noin 2 miljoonan liikevaihto, jota en osaa mitenkään ilman kirjanpitoa yksilöidä. Omistin myös Etronia Oy:n osakekannan kokonaan. Hallituksessa oli minun lisäkseni M. Alanko Turun kaupungista. Kyseinen osakeyhtiö teki myös videokasetteja. Tälle yhtiölle ei tehty ollenkaan kirjanpitoa. Myöskään liikevaihtoa ei ollut paljoakaan. Tämä osakeyhtiö lakkasi toimimasta huhtikuussa 1993. Mitään omaisuutta ei yhtiölle jäänyt. Minulla ei ole mitään kyseisen osakeyhtiön omaisuutta täällä. Allekirjoitus Vesa Kuusisto

Vesa Kuusistoa kuultiin uudelleen 31.12.94 Oriveden poliisiasemalla seuravaasti: (Ps. alustava tarkastuskertomus ei ollut vielä valmistunut). Hän kertoi perustamisesta tehtyyn kysymykseen, että CityLink perustettiin hänen muistamansa mukaan 1991 talvella ja hallitukseen tuli hänen lisäkseen myös Heikki Metsäpuro Tampereelta. Hän kertoi, että kyseisen yhtiön kirjanpito pitäisi olla nyt Hämeen lääninverovirastossa. Miten henkilökunta saatiin? kertoi, olin alussa yksin töissä, lisäksi kesällä tulivat S. Hämäläinen ja P. Jaller. Muita ei ollut työssä, lukuun ottamatta jotain tilapäistyövoimaa. Kysymys: Miten yhtiö kytkeytyy Scandexa Oy:n? kertoi, meillä oli liikesuhde, ostettiin sieltä pakkaustavaraa ja tyhjiä kasetteja. Myytiin taas valmiita videokasetteja. Kyseisen yhtiön konkurssin kanssa ei ollut mitään tekemistä, eikä edes vaatimuksia konkurssipesältä. Konkurssi tuli minulle yllätyksenä. Olimme sinne velkaa ja pesä vaati näitä velkoja. Kysymys: liiketoimet ja yhteydet NTC:n:? en tiedä kenen yritys oli, mutta Yrjö Reinikainen siinä touhusi. Sinne myytiin meillä valmistettuja kasetteja. Ostot maksettiin rahassa. Kyseinen firma ei ollut meidän ainoa myyntikanava, joten sillä ei ollut ratkaisevaa vaikutusta meidän toimintaan. Oliko Yrjö Reinikaisella mitään osuutta CityLink Oy:n toimintaan? Kertoi: meillä oli ainoastaan normaali liikesuhde. Reinikaisella ei ollut mitään määräysvaltaa minun liikkeessäni. Reinikaisen kanssa pidettiin vain tuotesuunnitteluun liittyviä palavereita ja nämä koskivat vain hänelle meneviä tuotteita. Mikset maksanut Lvv veroja, työantajamaksuja, veroja, Teosto-maksuja? Niitä ei maksettu koska ei ollut rahaa, tarkoitus oli kyllä maksaa, mutta varat loppuivat kesken. Kysymys: Etronia Oy:n toiminta?: kertoi: tämä oli minun firmani. Perustin sen jälkeen kun CityLink Oy lakkasi toimimasta. Hallitukseen kuului minun lisäkseni Matti Alanko os. Turku. Minä maksoin koko osakepääoman, Mitään kirjanpitoa ei kuitenkaan pidetty. Kyseessä oli kuitenkin toimiva osakeyhtiö. Siellä oli lisäkseni S. Hämäläinen ja P. Jaller. Meillä oli mm. täysin pelkkä liikesuhde NTC:n. Hinnoittelu ei suosinut NTC:ä. Ainoastaan annettiin alennusta, kun tuli pidempiä sarjoja. Minulla ja Reinikaisella oli vain normaali liikesuhde. Ei ole ollut tänä vuonna missään liikesuhteessa Reinikaisen kanssa. Olen hänet pari kertaa kuitenkin nähnyt. Allekirjoitus Vesa Kuusisto

Kommentti: Vesa Kuusisto ei kohdannut kuulustelun yhteydessä suunnitelmallista mielikuvien muokkaamista. Hypoteesit - intuitiivisesti muodostetusta synteettisestä - tapahtumankulusta - eivät olleet vielä virranneet virtuaalimaailmassa. Tarkastuskertomuksen laadinta – sävellys ja sanoitus - olivat keskeneräisiä. Seuraava kertomus (Matti Paananen) on vastakohta edelliselle. Kysymysten informaatiosisältö kertoo varsin paljon siitä mielikuvasta jonka halutaan iskostuvan todistajan mielikuviin. Varsin merkityksellisiä ovat ne keskustelut joita todistajan kanssa käydään itse kuulustelutilanteessa, joita ei kirjata kuulustelupöytäkirjaan. 1997 asia oli siirtynyt Helsingin rikospoliisin tutkittavaksi ja edelleen luovutettu Rikosylikonstaapeli Markku Tuomolan hoitoon. Minulle oli syntynyt hyvin selkeä kuva hänen toimintatavastaan kuin myös ambitioistaan. Objektiivisuusvelvollisuus oli hänelle vieras termi, saattaa johtua sanan pituudesta, joka osalle ihmisiä (virkamiehiä) tuottaa vaikeuksia ymmärtää. Tai sitten hän ei ollut tällaisesta termistä kuullut. Oma käsitykseni on, että tiivistetty virkamiesyhteistyö evää mahdollisuudet objektiiviperiaatteen mukaisesta menettelystä, näin tapauksissa joissa synteettisen kertomuksen muodostaminen on mahdollinen.

Pos 25.1.2 Muutama sana objektiviteettiperiaatteesta

Jonkka 1993 s.299 ja Lohse 1999 s.1016. Myös Robberstad 1999 s.137 toteavat esitutkinnan olevan inkvisitorisempaa kuin pääkäsittelyn. Helminen 2002 s334: ”on esitutkinnan ja oikeuskäynnin välinen työnjako todistelussa muodostunut käytännössä sellaiseksi, että esitutkinnassa todistusaineistoa kerätään ja järjestetään”.

Kaikki ETL 5-12 §:ssä mainitut ja lakitekstissä ”yleiset periaatteet” otsikon alla esitetyt säännökset eivät normiteoreettisesti ole periaatteita, vaan de facto yleisesti esitutkinnassa sovellettavia sääntöjä. Jotkin säännöt sisältävät käsitteitä, jotka vaativat tulkinta-apua oikeusperiaatteista. Lakitekstissä tällaisia periaatetyyppisiä säännöksiä ovat mm. objektiivisuus (objektiviteetti) periaatteesta säätävät säännökset (PL 6 ja 21 §, PolL 2.1 § ja ETL 7.1 §) Objektiivisuutta voidaan pitää esitutkinnan keskeisempänä periaatteena.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>