25 Pos 1. Vuonna 1995 verotarkastuksen yhteydessä laadittu rikosilmoitus ja tutkinta.

25.1.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Objektiivisuutta edellytetään kaikessa esitukintaviranomaisen toiminnassa, ja objektiivisuusperiaate koskee myös todisteiden hankkimista, esim. tasapuolisuutta kuulusteluissa (ETL 12 §; ks. myös PolL 2.1 §)

Kaikkien esitutkintakuulusteluiden päätavoitteena tulee pitää tiedon saamista mahdollisimman monesta tutkittavaan asiaan liittyvästä (objektiivisesta) tosiseikasta. Rikostutkinnallisen näkökulman ohella esitutkintakuulusteluissa tulee nähdä myös epäillyn suojaksi vaikuttava oikeusturvafunktio: laillisissa muodoissa etenevä kuulustelu suojaa epäilyä epäasiallisilta menettelyiltä. Esitutkintakuulusteluissa – kuten muissakin kuulusteluissa – kuulustelijalla saattaa olla jonkinlainen etukäteiskäsitys asiasta ja kuulusteleva henkilöstä, joiden mukaan kysymykset jossain määrin muodostuvat. kuulustelija helposti kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka tukevat tämän hypoteesia. Voimakastahtoinen ja itsevarma kuulustelija saattaa jopa onnistua muuttamaan kuulusteltavan antamaa kertomusta, jos johdattelulle altis tai muuten taipuvainen henkilö saadaan hyväksymään jokin kuulustelijan esittämä ”fakta”. Vääristymiä voi tulla myös, kun kuulustelija tulkitsee ja pöytäkirjaa kertomusta, koska kuulustelija saattaa tässäkin vaiheessa olla intressiä löytää esille tulleesta nimenomaan vahvistusta omalle hypoteesilleen: Pasi Pölönen 2003.s331-333. <

Pos 25.1.3 Matti Paanasen kuulustelukertomus.

Matti Paanasen. Ammatti Toimistosihteeri (ALV tarkastaja). Työnantaja Hämeen Verovirasto. kuulustelu 17.10.97 Hämeenlinnassa. Kuulustelijana toimi Rikosylikonstaapeli Markku Tuomola Hgin rikospoliisista. (Kuulustelupöytäkirja kokonaisuudessaan skannattuna)

 

KUULUSTELUKERTOMUS
Todistajana kuulusteltuna Matti Paananen selvittää asiaa vastaamalla seuraaviin hänelle esitettyihin kysymyksiin:
K: Miten ja milloin olet ollut tekemisissä Yrjö Reinikaisen ja Vesa Kuusiston hallitsemien yhtiöiden kanssa?

V: Aloitin työsuhteen kirjanpitäjänä Scandexa oy:ssä keväällä vuonna 1989. Yhtiössä toimi toimitusjohtajana Yrjö Reinikainen. Yrjö Reinikainen omisti osan yhtiön osakkeista. Muita osakkeiden omistajia olivat Mika

 

   

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>