25 Pos 1. Vuonna 1995 verotarkastuksen yhteydessä laadittu rikosilmoitus ja tutkinta.

25.1.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

että Citylink aloitettuaan kasettien valmistuksen oli yhteydessä Teostoon. Teostoon laatimansa kirjeen perusteella Citylink kertoi aloittaneensa VHS kasettien valmistuksen ja pyysi asiaan liittyvän sopimuksen tekemistä. Teosto antoi kirjallisen ilmoituksen, että palaavat asiaan kesälomien jälkeen. Citylink kysyi uudelleen lomien jälkeen sopimusta, jolla ei tuntunut olevan Teoston puolelta mitään kiirettä. Sopimus syntyikin vasta 7.10.1991. Varsinainen valmistustoiminta oli tuohon mennessä jatkunut 5 kuukauden ajan. Tällä on varsin suuri vaikutus olosuhteiden syntymiseen, jotka myöhemmin vaikuttivat Citylink Oy:n toimintaan. Asiaa tulee nimittäin tarkastella myös sopimuksen sisällön antaman informaation hengessä. Sopimus selkeästi puhuu ainoastaan Bulk tuotteiden valmistuksen raportoinnista. Sopimuksessa ei ole mainintaa merkkituotteista. Vesa Kuusistolla ei asiasta ollut aiemman elämänkokemuksen perustella mitään kokemusta, tai tietoa joka olisi ohjannut hänen toimintaansa sopimuksen ulkopuolella. Sopimus on "torso" sen perusteella ei voi vaatia muuta kuin mitä sopimus sisältää. (asiasta lisää alioikeuden käsittelyn yhteydessä).

Teosto / CityLink sopimus (skannattu tektimuotoon):

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry; jäljempänä Teosto sekä Citylink Oy. Jäljempänä valmistaja, ovat tänään tehneet seuraavan

Sopimuksen (Kasettien myyntisopimus-valmistus)

 

1.                   Tällä sopimuksella sovitaan kasettimaksun perimismenettelystä silloin, kun valmistaja valmistaa Suomessa ilman etikettiä ja koteloa olevia tyhjiä VHS­ videokasetteja, jotka on tarkoitettu tuotannolliseen käyttöön (ns. bulk-kasetit)

2.                   Tekijänoikeuslain 26 e §:ssä on lueteltu kasettimaksun palautusperusteet. Tekijänoikeuslain 26 1 §:ssä on säädetty ne edellytykset, joiden täyttyessä maksu voidaan jättää perimättä ennakolta.

3.                   Valmistajalla on oikeus myydä tämän sopimuksen tarkoittamia kasetteja niille tahoille, jotka ovat tekijänoikeuslain 26 e §:n ja 26 f §:n nojalla solmineet Teoston kanssa vastaavia kasetteja koskevan ostosopimuksen. Teosto perii kasettimaksun muille tahoille myytävistä bulk-kaseteista niiden myynnin jälkeen.

4.                   Valmistajan tulee raportoida Teostolle kaikki bulk-kasettien valmistuksensa normaalin valmistusraportoinnin yhteydessä. Valmistajan tulee lisäksi raportoida kaikki bulk-kasettien myyntinsä (siis myös kasettimaksullinen myynti) kuukausittain myyntikuukautta seuraavan kuun loppuun mennessä.

5.                  Valmistaja myöntää Teostolle oikeuden kirjanpitonsa tarkastamiseen tarvittavassa laajuudessa tämän sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi; esim. luoksepääsyoikeus, velvollisuus näyttää tarvittavat asiakirjat ja antaa niistä kopioita pyydettäessä. Mikäli tarkastuksessa havaitaan olennaisia väärinkäytöksiä sopimuksen noudattamisessa, on valmistaja vastuussa tarkastuksen aiheuttamista kuluista; muussa tapauksessa kuluista vastaa Teosto.

2                    Valmistaja hyväksyy sen, että se voi joutua korvausvastuuseen, mikäli se myy kasettimaksuttomia kasetteja tämän sopimuksen perusteella sellaiselle taholle, jonka suhteen valmistajalla on ollut perusteltua aihetta epäillä, että ko. ostaja tulee syyllistymän väärinkäytöksiin ostamiensa kasettien käytössä. Korvausvastuu on rajoitettu kasettimaksun määrään.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>