25 Pos 1. Vuonna 1995 verotarkastuksen yhteydessä laadittu rikosilmoitus ja tutkinta.

25.1.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

8.                   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, sen allekirjoituspäivästä lukien. Sopijapuolet voivat kumpikin irtisanoa sopimuksen lakkaamaan kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä.

9                    Sopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa, jos jompikumpi osapuolista toimii tämän sopimuksen vastaisesti.

10.                 Valmistaja hyväksyy sen, että mikäli sopimus irtisanotaan tai se purkautuu, Teosto tiedottaa tästä kaikille ostosopimuksen solmineille tahoille.

11.                 Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Helsingin raastuvanoikeudessa.

12.                 Tämä sopimus on tehty kahtena (2) kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 07 päivänä lokakuuta 1991
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto                                    Citylink Oy
Teosto r.y/Kasettimaksutoimisto
Kimmo Pörsti                                                                 Vesa Kuusisto

 

Samaan tapaan poliisi ("empiirisen aineiston siivilöinnissä") toimi Teoston 1996 käynnistämässä ulosmittausasian tutkinnassa. Tutkinta-aineisto sisältää ulosmittauspöytäkirjan/CityLink Oy Päätöksen 12.2.1992 lisäksi ainoastaan NTC:n vastauskirjeet 11.3.96 ja 4.4.1996 joissa NTC kirjeillä Turun kaupunginvoudinviraston kyselyyn N:o233/96 vastaa, että NTC:llä ole velkaa CityLink Oy:lle. Kaupunginvoudin kirjeet NTC:lle (mitä ne sisälsivät, kenelle kaikille toimitettu, entä muu asiaan liittyvä kirjeenvaihto?) ja muille osapuolille on jätetty pois tutkinta-aineistosta. NTC:n kirjeet oli saatu kaupunginvoudinvirastosta, ne oli varustettu Turun kaupunginvoudinviraston saapumispäivä leimalla. Olisi ollut varsin tärkeää saada esille kaupunginvoudin toimet viranhoidossaan, kun myöhemmin ulosmitatun omaisuuden/tuotteiden vastuu katoamisesta on siirretty Citylink Oy:n omistajalle Vesa Kuusistolle, sekä NTC:lle ja Yrjö Reinikaiselle.

Asia nousi uudelleen esille 1996, kun Turun Kaupunginvoudinvirasto oli saanut Teosto/Kimmo Pörstin kirjeen jossa tiedusteltiin CityLinkiltä ulosmitatun omaisuuden perään. Asia oli virkamiesten toimesta jätetty sillänsä yli neljän vuoden ajaksi. Mainitulla kirjeellä Teosto vaati selvitystä ulosmittauksesta joka oli suoritettu, mutta tavarat jätetty vuokraisännän (Paju) harmiksi tiloihin, jotka oli vuokrattu edelleen ja siten jouduttu tyhjentämään. Vuokraisäntä Paju oli vuonna 1992 lopulla tarjonnut mm. Balstarille ostettavaksi kasettien valmistuksessa käytettäviä puolivalmisteita, sillä seurauksella, että Balstar Oy:ssä haluttu sekaantua ulosmitattuun ym. tavaraan. Tavaraa on 18.08.92 tehdyn inventaarin mukaan ollut 40 lavaa. Inventaarin on allekirjoittanut vuokraisäntä Paju sekä Vesa Kuusisto. Kyseinen 40 lavaa sisälsivät myös takavarikoidun tavaran (3-4 lavaa). Viranomaisten huolimattomuus on asiassa ilmeistä, asian tila synnyttää epäilyn tuottamuksellisesta virkavirheestä. CityLink Oy:n/Pajun kanssa 18.08.92 suorittama inventaarilista löytyi poliisitutkinta-aineistosta.

Pos 25.1.5 Esitutkintapöytäkirjaan vastaaminen

Poliisi toimitti esitutkintapöytäkirjan vuoden 1998 helmikuussa vastaajille. Asianajotoimisto Risto Kurki-Suonio Oy:n palveluksessa ollut oikeustieteen kandidaatti Arto Hakkarainen tutki aineiston ja laati asiassa lausuman. Lausumassa mm. otetaan kantaa bulvaaniteoriaan jonka hallinto-oikeudenkäynti oli ollut vireillä vuosia, ja Korkein hallinto-oikeus oli palauttanut asian 12.1.1998 lääninoikeuteen.

Asiasta kirjoittaa Arto Hakkarainen, että Kaikki Yrjö Reinikaiseen kohdistuvat rikosepäilyt perustuvat mainittuun toteennäyttämättömään bulvaaniteoriaan. Se tapahtumasarja, jonka verottaja väittää muodostavan bulvaanijärjestelyn, on tosiasiassa ollut liikesuhde alihankkijaan, joka ei ole kyennyt hoitamaan kaikkia liiketoimiaan menestyksellisesti…ja jatkaa: Bulvaanisuhdetta on suomalaisessa oikeuskäytännössä tulkittu hyvin pidättyvästi. Finlexiä tutkittaessa löytyy hakusanalla bulvaani yksi tapaus Korkeimmassa hallinto-oikeudesta (tapaus D:4104/3/86 A:2.4.1987 KHO:1987-B-599 FOKI)ja sen selostus Defensor Legiksessä 1988 s.206-207. Edes tässä tapauksessa, jossa suomalainen alus oli liputettu ulkomaille paperiyhtiön nimiin, ei katsottu kyseessä olevan bulvaanisuhteen. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei ole osoitettu Yrjö Reinikaisella olleen Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n suhteen määräysvaltaa enempää kuin suurimmalla asiakkaalla on yleensä alihankkijaan nähden. Jotta verottajan teoria bulvaanisuhteesta tulisi uskottavaksi, olisi verottajan kyettävä osoittamaan Yrjö Reinikaisen käyttäneen tosiasiallista päätösvaltaa Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>