Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.10 Todistaja, Tilintarkastaja HTM Jukka SopenLuoma (NTC:n tilintarkastaja) puolustuksen pyynnöstä

 

25.3.10.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Nauha 21 R99/9108

Puheenjohtaja: Vastaaja Reinikaisen nimeämänä todistajana Jukka Sopen-Luoma, Reinikaisen asiamies Harju kysyy, Harju olkaa hyvä.
Harju:               Ehkä kerrotte lyhyesti toimialahistorianne eli kokemuksestanne, tutkinto ja kokemus?
Sopenluoma:   No, minä olen ekonomi koulutukseltaan, HTM-tutkinnon suorittanut tilintarkastaja.
Harju:               Milloin
Sopenluoma:   Vuonna -92.
Harju:               Oletteko toiminut kirjanpitoalalla ja jos, niin mistä alkaen?
Sopenluoma:   Vuodesta -77
Harju:               Oletteko te toiminut NTC:n, NTC International Ltd:n tilintarkastajana? Ja jos, niin mistä alkaen?
Sopenluoma:   Joo, 1.7.-91 alkaen ja 30.6.-97 saakka.
Harju:               Oletteko tutustunut myös mahdollisesti NTC:hen kohdistuneeseen verotarkastukseen, joka tapahtui -94
Sopenluoma:   Juu, minä olen lukenut sen tarkastuskertomuksen ja sen tiimoilta olen myöskin hovioikeudessa käynyt antamassa lausunnon, joka liittyy tähän verotukseen.
Harju:              Hovi vai Lääninoikeudessa
Sopenluoma:   Lääninoikeudessa
Harju:               Mitä sanoisitte NTC:n kirjanpidosta noin yleisesti? Millainen, millä tasolla se on, onko se huolellinen?
Sopenluoma:   Tarkastuksessahan selvitetään, onko noudatettu voimassa olevia säännöksiä liittyen nyt sitten taloushallintoon ja yhtiöoikeuteen ja myös siihen, että tämä tilinpäätös antaisi oikean kuvan tämän yhtiön toiminnasta ja sen taloudellisesta asemasta. Ja sen perusteella annetaan tilintarkastuskertomus ja tuota minusta tämä on täyttänyt ne edellytykset jotka on, jotta voidaan puhdas tilintarkastuskertomus antaa. Minun nähdäkseni tämä on verotarkastuksessa myöskin vahvistettu.
Harju:               Niissä verotarkastuksissa on kiinnitetty huomiota näkemykseen, että olisi tapahtunut melko laajaa ohimyyntiä. Antaako mielestänne NTC:n kirjanpito jotain viitteitä siihen, että näin olisi tapahtunut?
Sopenluoma:   No, ei minkäänlaista, että sellaista ei tilintarkastuksessa kyllä havaittu. Ja jos olisi, siitä olisi tietenkin muistiossa huomautettukin.

Harju:               Mistä teidän mielestänne tämmöinen mahdollinen ohimyynti, jos sellaista olisi NTC:n kautta tapahtunut, mistä se  pitäisi noin käytännössä ehkä ilmetä?
Sopenluoma:   Myyntikatehan on sellainen asia, joka selvitetään tarkastusten yhteydessä. Ja tuota, ja tietysti jos yhtiössä on kassa miinuksella niin sekin tietysti antaa aihetta lähempään tarkastukseen, mutta ei tässä tapauksessa ollut mitään sellaiseen viittaavaa.
Harju:               Sitten myös muistatteko, että verotarkastuksessa olisi lähdetty sellasesta ajatusmallista, että Citylink- niminen yhtiö olisi ollut NTC:n osasto tai bulvaaniyhtiö?
Sopenluoma:   Muistan, että siitä on ollut kyllä puhetta, joo kyllä.
Harju:              Oliko NTC:n tarkastuksien yhteydessä tai saitte NTCstä tietää mitään viitteitä tällaisesta?
Sopenluoma:   No, nyt on niin että NTC:llä oli monia intressiyhtiöitä tai sellaisia, jotka olivat lähellä sitä. Siltä osin myös tilintarkastuksessa vaadittiin, että liitetietoihin lisättäisiin nämä myyntisaatavat ja ostovelat, joita siinä kutsuttiin ”intressipiiriltä”. Tämä on ollut ennen kuin meillä on osakeyhtiölakiin tullut tämä lähipiirilainakäsitys. Ja tuota näihin yhtiöihin niin kuin tämä Citylink ei ole kuulunut, että se on kyllä käsitelty ja käsitetty täysin ulkopuolisena. Intressipiiriyhtiöt selvitettiin myöskin -  tuota ei pelkästään yhtiön toimitusjohtajan kanssa vaan myöskin kirjanpitäjän kanssa.
Harju:               Entä sitten millä muulla tavoin, että tällainen bulvaanisuhde olisi ollut olemassa?
Sopenluoma:   Ei. NTC:n kirjanpidosta ei millään tavoin semmoista ilmene

Harju:               Kävittekö te keskusteluja muutoinkin Reinikaisen kanssa NTC:n asioista tai keiden kanssa ylipäänsä keskustelitte näiden tarkastusten yhteydessä?
Sopenluoma:   Yhtiön kirjanpitäjän ja Reinikaisen kanssa.
Harju:               Kukas oli yhtiön kirjanpitäjä?
Sopenluoma:   Pilvi Salokannel.

Harju:               Kävikö mistään ilmi tämmösiä ajatuksia, mitä näissä verotarkastuksissa oli?
Sopenluoma:   Ei, sitä ei kyllä ole sivuttu missään keskusteluissa.
Harju:               Sitten asiassa on myös kyse väitetystä kirjanpitorikoksesta. Te olette ollut pitkään tämmösellä alalla, niin ensinnäkin tulitteko tietämään, että oliko Citylink Oy kaupparekisteriin merkitty yhtiö?
Sopenluoma:   Ei, siis Citylink ei ole millään lailla kiinnittänyt huomiota tässä tarkastuksessa. Se on ollut ihan täysin ulkopuolinen.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>