Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.10 Todistaja, Tilintarkastaja HTM Jukka SopenLuoma (NTC:n tilintarkastaja) puolustuksen pyynnöstä

 

25.3.10.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:               Jos tuota, totean, että Citylink on ollut kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka hallinnossakaan ei Yrjö Reinikaista ole koskaan merkitty kaupparekisteriin, niin onko teidän mielestänne mahdollista, että Citylink Oy:n toiminta, osaksi tai kokonaan olisi pitänyt kirjata NTC Oy:n kirjanpitoon?
Sopenluoma:   Minä en ainakaan tilintarkastajana olisi hyväksynyt sitä.

Harju:               Oletteko kuullut, että sellaista olisi koskaan tehty, että itsenäisen yhtiön kirjanpito olisi yhdistetty jonkun toisen yhtiön kirjanpitoon ilman jotain fuusiota tai muuta?
Sopenluoma:   Ei, ei.
Harju:               Se ei ole teknisesti mahdollista?
Sopenluoma:   No tietysti teknisesti ja laskennallisesti, mut ei siihen ole mitään juridisia oikeuksia tai…
Harju:               Et kirjanpitolaki ei mahdollista sellasta?
Sopenluoma:   Ei, se ei mahdollista tällaista.

Harju:               Oliko NTC:n kirjanpidon mukaan sen liikevaihtoveroasiat hoidettu mallikkaasti tai kunnolla?
Sopenluoma:   Kyllä. Ei mulla ole mitään muistikuvaa, eikä löydy myöskään mun muistiinpanoista, että julkisoikeudelliset maksut olisi millään tavoin jätetty hoitamatta. Myöhästymisiä on saattanut olla, mutta niitähän 90-luvun alussa oli kaikilla.

Puheenjohtaja: Niinimäki?
Niinimäki:         Ei.
Puheenjohtaja:  Syyttäjä.
Syyttäjä:           Näkyykö ohimyynti aina kirjanpidosta?
Sopenluoma:   Ei, ei ohimyynti kyllä näy sieltä yleensä , jos sellaista on.
Puheenjohtaja:  Kemppainen.
Kemppainen:   Onko teillä ollut tekemistä tuon Scandexa Oy:n kanssa?
Sopenluoma:   Ei. Sen kanssa ei ole ollut.
Kemppainen:   Onkos teille tuttu sellainen kun Tawastiatili?
Sopenluoma:   On.
Kemppainen:   Mitä kautta?
Sopenluoma:   Se on minun yhtiö.
Kemppainen:   Ihan yleisellä tasolla kysyn sellaista, että kun sanoitte, että tilintarkastajan tehtäviin kuuluu selvittää, että on noudatettu voimassa olevia säännöksiä ja että se kirjanpito antaa oikean ja riittävän kuvan, niin kuuluuko tilintarkastajan tehtäviin pääsääntöisesti etsiä bulvaanisuhteita?
Sopenluoma:   No ei kyllä kuulu.
Kemppainen:   No, se, että kun kerroitte, että olitte tutustunut tähän NTC:tä koskevaan verotarkastuskertomukseen, niin voitteko sanoa mielipiteenne, että onko tarkastajilla ollut käytettävissään laajempi materiaali verotarkastusta tehtäessä kuin mitä teillä on ollut tilintarkastusta tehtäessä?
Sopenluoma:   On ollut luonnollisesti, koska heillä on ollut käytössään Citylinkin aineisto. Mutta tämän NTC:n osalta en usko.
Kemppainen:   Mutta onko mahdollista, että bulvaanisuhteen tunnusmerkit ilmenevät sitten jonkun toisen yhtiön asiakirjoista paremmin kuin tässä tapauksessa NTC:n kirjanpidosta?
Sopenluoma:   No, se on tietysti mahdollista.
Kemppainen:   No, mikä teidän näkemyksenne, tai havaitsitteko tätä NTC:n ja Citylinkin välistä kuittauskäytäntöä?
Sopenluoma:   Tuota, ei sillä tavalla, että siihen olisi erityisesti kiinnitetty huomiota jonkinlaisena poikkeavana toimenpiteenä, että se..että tämmönen jos on ollut mahdollinen tämmönen clearing- kuittaus, niin siitä ei ole kyllä erikseen merkintää mun muistiinpanoissani.
Kemppainen:   No, mikä teidän mielestänne on yleinen käytäntö silloin, kun toisen sopimuskumppanin tai osapuolen taloudellinen tila on huono, niin tehdäänkö silloin pääosin kuittauksia vai pyritäänkö ikään kuin rahallisesti parantamaan tän toisen sopimuskumppanin taloudellista asemaa?
Sopenluoma:   Tuota, keskinäisiä kuittauksia toteutetaan kyllä silloin kun on kyse vaihto-omaisuuskaupasta eli myyntisaatavista, ostoveloista, niin tällainen clearing-systeemi on tuota täysin mahdollista. Silloin tuota jos toinen yhtiö ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin niin silloin tietysti tällainen kuittaustapahtuma tai kuittaus tulee kyllä aina erityisesti tarkasteltavaksi esim. erityistilintarkastuksissa. On selvää, että jos sillä on niin kuin vahingoitettu muita, niin se saattaa olla tällainen takaisinsaantiperusta.
Kemppainen:   Ei ole muuta kysyttävää.
Puheenjohtaja: Mäntylällä?
Teosto:             Muistatteko, missä yhtiössä tämä NTC:n kirjanpito pidettiin tuolloin?
Sopenluoma:   Se pidettiin yhtiön, yhtiö piti sitä itse.
Teosto:             Siellä oli työntekijänä Pilvi Salokannel?
Sopenluoma:   Kyllä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>