Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

25.3.3.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Helpottaakseeni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Pos25.3.3

Hannu Kuortti: todistus Helsingin käräjäoikeudessa asiassa R 99/9108
(Nauha 7 a-1)

Puheenjohtaja: seuraavaksi Kuortti, syyttäjä kysyy olkaa hyvä

Syyttäjä:                Oletteko ollut suorittamassa NTC International Ltd:n liikevaihtoverotarkastusta ajalta Heinäkuu 1991- kesäkuu 1993. Tästä on laadittu tarkastuskertomus numero HAL 0168/94
Kuortti:                  Joo kyllä olen ollut tarkastamassa, sanoitteko Heinäkuu, se on Helmikuu – Syyskuu mutta joka tapauksessa kertomuksen numero
Syyttäjä:                Se koskee tätä syytteessä tarkoitettua aikaa. Mikä teidän roolinne tässä tarkastuksen laatimisessa oli sitten suhteessa Huoviseen
Kuortti:                  Tämä on tehty yhteistyönä jos kertomuksesta puhutaan niin Huovinen on laatinut

(Nauha 7.1 päättyy. kasetti vaihtuu 7. 2)

Kuortti jatkuu:        noi liitteenä olevat laskelmat tarkastanut ja teksti on kirjoitettu kumpikin on kirjoittanut sitä tekstiä, että siellä on molempien osuutta

NTC määrätystä liikevaihtoverosta ja sen perusteita
Syyttäjä:                Mikä oli tämän tarkastuksen ja siinä saatujen havaintojen lopputulos eli minkälaista verotusta esititte?
Kuortti:                  Tässä ehdotettiin liikevaihtoverotuksessa, että olleen NTC I Internationaalin ja Citylinkin väliset keskinäiset kaupat ovat verottomia tapahtumia jolloin nää liikevaihtovero vähennykset ja toisaalta tilitettävät liikevaihtoverot myynneistä poistettiin kummankin yhtiön osalta
Syyttäjä:                Mikä oli teidän käsityksenne mukaan vältetty vero
Kuortti:                  Se on NTC osalta noin 650.000 markkaa

                             Mistä syystä ostot ja myynnit poistettiin liiketapahtumista
Syyttäjä:                Joo selvä. No ihan jos aluksi mennään näihin lopputuloksiin niin voitteko kertoa mistä syystä nämä ostot näiden yhtiöiden välillä poistettiin
Kuortti:                  Ostot sekä myynnit. Se tuota, me katsottiin että tässä ei ole aito liikesuhde näiden yhtiöiden välillä vaan tämä CityLink Oy on ikään kuin NTC bulvaaniyhtiö jota on käytetty hyväksi tässä liikevaihtoverojärjestelyssä
Syyttäjä:                Koskeeko sama Etroniaa
Kuortti:                  Kyllä

                             Bulvaani teoria
Syyttäjä:                No kertokaa mitä te tarkoitatte sillä kun te sanotte, että joku on jonkun bulvaani
Kuortti:                 No bulvaanihan on itse asiassa tuommoinen edustamisen muoto voidaan ajatella, että siinä on päämies ja sitten tämä bulvaani ja bulvaani toimii tämän päämiehen lukuun omissa nimissään ja tekee mahdolliset oikeustoimet vaikka se on sen päämiehen määräysvallassa oikeustoimen kohde luonnollisesti se on oikeustoimen tekijä tämä, tämä niin sanottu bulvaani sitten toisaalta mikä tässä nyt on jonkun oikeuden hankkinut ja toisaalta voidaan sitten toimia niinkin, että jotkut velvollisuudet ikään kuin tulevatkin tämmöiselle bulvaanille eikä sille päämiehelle ja tässä kyseisessä tapauksessa me on, me on meidän näkemys on ollut tarkastuksessa se, että liikevaihtoveron vähennysjärjestelmä on hyödynnetty juuri sillä lailla, että CityLink ei ottaen huomioon sen hinnoittelun ole pystynyt maksamaan sitä liikevaihtoveroa omista myynneistään

                             Reinikaisen osuus
Syyttäjä:                Mikä teidän käsitys on Reinikaisen asemasta Citylinkistä ja Etroniassa
Kuortti:                  No tarkastuksen perusteella näkemyksemme on se, että hänellä on ollut määräysvalta näissä yhtiöissä
Syyttäjä:                Mikä teidän käsityksenne on havaintojen perusteella mistä syystä tällainen bulvaani järjestely tehtiin
Kuortti:                  Niin kuin aikaisemmin kerroin tää liikevaihtoveron vähennysjärjestelmä ja sitten toisaalta tää kasettimaksun välttäminen

                             Yhdistäminen ja tekninen inkvisitio
Syyttäjä:                Onko nyt niin että tässä lopputuloksessa eli vältetyssä verossa lähdettiin siitä, että ikään kuin nämä kolme yhtiötä olisivat yksi yhtiö
Kuortti:                  Ei liikevaihtoverotuksen osalta lähdetty vaan ainoastaan nää keskinäiset tapahtumat poistettiin, keskinäiset ostot ja myynnit sekä NTC:n että Citylinkin että NTC:n ja Etronian välillä
Syyttäjä:                Onko tässä sitten otettu huomioon vähennyksiä joita Citylinkillä ja Etronialla olisi tässä liikevaihtoverotuksessa oikeus
Kuortti:                  Ne on huomioitu niin että ~~~~
Puheenjohtaja:       Nyt jäi vastaus epäselväksi
Kuortti:                 Niin eli tuota kun tässä poistettiin nämä keskinäiset NTC:n ja Citylinkin ja NTC:n ja Etronian välisten tapahtumien ikään kuin verot kumpaankin suuntaan sekä ostojen että myyntien verot poistettiin niin sitä mitä ulkopuolisilta NTC: anteeksi, sitä mitä CityLink tai Etronia olivat ostaneet tai myyneet ne on verotettu näillä yhtiöillä
Puheenjohtaja:    Eli näitä kahta yhtiötä, tai siis NTC:tä ja Citylinkkiä kautta Etronia käsiteltiin vain keskinäisten kauppojensa osalta yhtenä yhtiönä, ja muuten verotuksessa erillisinä yhtiöinä?
Kuortti:   Kyllä

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>