Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuortti:             Olen saanut Citylinkin kirjanpitomateriaalia jossa on Matti Paanasen laskelma siinäkin on todettu, että 10.000 markkaa on jäänyt niin kuin maksamatta
Harju:                     Joo mutta myöhemmässä selvityksessä on tämä eikö niin

Kuortti:                  Joo

Harju:                     Ja te olette itse sen todennut, että näin se on
Kuortti:                 Niin mä olen ilmeisesti todennut, että se on maksettu 15. marraskuuta mutta (kröhimistä)
Harju:                    Niin mä en nyt ymmärrä tätä teidän niin kuin vastaustanne että 10.000 markan suoritus ei olekaan sitten mitään siis ei kuittaa tätä ollenkaan plus miinus nolla

Puheenjohtaja     Nyt lähetään siitä, että todistaja on täällä kertomassa faktoja, ja todistaja haluaa kertoa mielipiteitä,   mutta niillä ei hirveesti merkitystä ole asiassa niin, että mennään eteenpäin
Kuortti:                  Mun pitää pohtia, mitenkä tää nyt sitten tolla tasolla, toi lausuma ottaa sitten todisteeksi

-------------------------------

Harju:                     No sitten sanoitte, että Kuusistoa piditte itse asiassa vain työntekijänä. Kun hän oli ollut työntekijä Scandexassakin eikö se aika tavan omaista ole, että tällaiset asetelmat muuttuu ilman, että niissä on sinänsä mitään moitittavaa. Työntekijöistä tulee usein uusien yritysten omistajia tai vanhojenkin yritysten omistajia MBO kaupoissa eikö niin
Kuortti:                  On, on toki mahdollista ei siinä mitään
Harju:                     Niin, eli voisitteko sitten perustella mihin tällainen näkemys että tässä tapauksessa olisi yhtä äkkiä työntekijästä kysymys kun hän on hankkinut sen firman on sen osakkeenomistaja hallituksen jäsen. Hänellähän on hallitus vastuu eikö niin
Kuortti:                  Niin, Joo siis se on tää koko, koko tää rakennelma, että tota ymmärtääkseni siinä vaiheessa kun CityLink on perustettu hän ei enää ole vähään aikaan ollut Scandexassa, ja nyt siis tullaan siihen, että kenen intressissä tää firman perustaminen on ollut ja nää alku järjestelyt ja koko tää toiminta.

Harju:                     Te olette tehnyt siitä kolmen vuoden kuluttua päätelmiä jotka perustuvat erilaisiin väitteisiin, tässä kertomuksessa oleviin seikkoihin eikö niin
Kuortti:                  Joo kyllä
Harju:                     Nää päätelmät sinänsä ovat melko voimakkaita ja poikkeavia
Kuortti:                  Niin mitä me nyt käytetään vertailupohjana niin ei se tietenkään ole joka tarkastuksessa tällainen lopputulos
Harju:                     Miten teidän mielipiteenne on jos todetaan, että toi 80.000 kappaleen niin sanottu pimeä myynnin kappalemäärä on plus miinus nolla
Kuortti:                  Ei, mä haluaisin nähdä sen laskelman millä se osoitetaan, että näin on
Harju:                     Joo. Sitten te olette lausunut  tästä aikanaan mielipiteenne siitä, että miten NTC:n kirjanpito olisi pitänyt pitää, eli olette todennut, eli olette todennut, että se on muodollisesti oikein siltä osin kun se on NTC:n kirjanpitona hoidettu. Väitättekö te että NTC olisi voinut tai sen olisi pitänyt sisällyttää Citylinkin kanssa käymänsä kauppa omaan kirjanpitoonsa
Kuortti:                  Niin siis näinhän on, että jos tässä on kyseessä ollut myös saman yrityksen sisällä oleva valmistusosasto niin näin olisi tullut menetellä 
Harju:                     Itsenäisten yritysten keskeinen kauppa olisi tullut yhtäkkiä niin kun kirjanpidossa tehdä jotenkin toisella lailla. Onko tämä kirjanpito oppien mukaista
Kuortti:                  Niin siis jos niin kun itsenäisiä ne yhtiöt, erillisiä toisistaan, niin, niin ei tietenkään silloin koska se on tota noin yksi kirjanpidon perustehtävä on pitää nää rahat ja varat erillään toisistaan
Harju:                     Väitättekö te, että nämä yhtiöt eivät siviilioikeudellisesti olleet itsenäisiä
Kuortti:                  En mä ole siviilioikeudellisesta itsenäisyydestä väittänyt mitään
Harju:                     Niin te, ette väitä siitä
Kuortti:                  En väitä siitä
Harju:                     Entäs rikosoikeudellisesti yhtiöitä sinänsä ei sinänsä koske yhtiöitä siinä mielessä mutta, että ilmeisesti tää siviilioikeudellinen vastaus riittää siihen

Kuortti:                  Mä en olenkaan siihen rikosoikeudelliseen arviointiin ota kantaa

Harju:                     Olisitteko koskaan nähnyt, kertaakaan nähnyt sellaista kirjanpitoa jossa olisi tehty näin niin kuin te tässä verotarkastuskertomuksessanne sivulla 6 esitätte "että Citylinkin nimiin kirjoitettu osa NTC:n liiketoiminnasta on jätetty merkitsemättä NTC:n kirjanpitoon, siltä osin NTC:n kirjanpito on siis puutteellinen. Oletteko koskaan nähnyt kahden eri yhtiön välillä näin tehtävän? 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>